Ljiljana Kostić protiv dnevnog lista "Press"Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Filip Švarm, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Zoran Ivošević i Tamara Skrozza, na sednici održanoj 27.9. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da tekstom „Romeo i Julija“, objavljenim 7.9.2012. dnevni list „Press“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

 OBRAZLOŽENJE

Žalbu na tekst objavljen u listu „Press“ podnela je Ljiljana Kostić, autorka teksta „Englesko-romska ljubavna kombinacija“, objavljenog 8.8.2012 .godine na valjevskom veb portalu „www.ugradu.info“. Ona je smatrala da je „Press“ prekršio odredbe iz stava 1 Odeljka VIII Kodeksa  novinara Srbije, koje se odnose na neovlašćeno korišćenje autorskih prava.

Po njenoj oceni, tekst koji je „Press“ objavio sa potpisom dopisnice iz Valjeva, zapravo je njen tekst na kome je obavljena samo „blaga prepravka“, kao i da ima pouzdanu informaciju o tome da novinarka „Pressa“ nije razgovarala sa osobama koje su citirane u tekstu, već da je upotrebila izjave koje su dali Kostićevoj. Ljiljana Kostić je navela i da je „Press“ objavio i nepotpisanu fotografiju koju je za tekst koji je ona napisala snimio Danijel Jovanović.

U odgovoru na žalbu, dostavljenom iz redakcije „Pressa“, autorka spornog teksta Slađana Stevanović navela je da žalbu smatra neosnovanom jer tekst objavljen na sajtu www.ugradu.info uopšte nije bio povod za tekst koji je objavljen u listu „Press“. Prema tvrdnjama novinarke tog lista, tekst na istu temu objavljen je i u lokalnom listu „Napred“, od čijeg novinara je, uz saglasnost bračnog para o kom tekst govori, dobila sniman razgovora i upotrebila ga za svoj tekst. Takođe, kako je objasnila, saglasnost za objavljivanje fotografije dobijena je od vlasnika veb portala na kojem je objavljena uz tekst Ljiljane Kostić.

Navode dopisnice „Pressa“ iz Valjeva potvrdio je i novinar lista „Napred“ Slobodan Ćirić, a članovi Komisije za žalbe ocenili su da se ne može dokazati da je reč o tekstu koji je prepisan sa portala www.ugraduinfo, jer su o ovoj temi izveštavali i drugi mediji, na vrlo sličan način, te su akteri priče najverovatnije svaki put i govorili iste stvari. Osim toga, u tekstu objavljenom u „Pressu“ ima i detalja kojih nema u tekstu „Englesko-romska ljubavna kombinacija“, tako da se ne može tvrditi da je reč o „parafraziranju tuđeg autorskog dela“ na šta se poziva podnosilac žalbe, a što Kodeks novinara zabranjuje.

Kad je reč o objavljivanju fotografije, Komisija smatra da je „Press“, bez obzira na dozvolu vlasnika medija, morao potpisati autora fotografije, u skladu sa smernicama iz stava 1 odeljka VIII Kodeksa novinara Srbije. Kako se, međutim, Komisiji nije obratio autor fotografije, što je uslov za odlučivanje u skladu sa članom četiri Poslovnika o radu Komisije za žalbe, po kojem podnosilac žalbe mora biti lično oštećen ili dostaviti pisanu saglasnost za podnošenje žalbe u njegovo ime, o ovome Komisija za žalbe nije odlučivala.  

Zbog svega navedenog, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da „Press”, objavljivanjem spornog teksta, nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i odbila je žalbu Ljiljane Kostić.

 

Beograd, 27.9.2012.                                                         Predsedavajući Komisiji

                                                                                                   Filip Švarm