Danica Dimitrijević protiv dnevnog lista “Blic”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 26.7. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da  je tekstom „Psihijatrijski bolesnik izvršio samoubistvo”, objavljenim 23.6.2012. dnevni list „Blic“ prekršio Kodeks novinara Srbije i to odredbe odeljka VI, tačka 1i 2, koje propisuje obavezu novinara „da poštuju privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima pišu, odnosno da „novinari i urednici naročito treba da izbegavaju spekulacije i prenošenje stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih ili su teško pogođeni materijalni i drugi interesi građana“.

Obavezuje se dnevni list „Blic“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu na tekst objavljen u „Blicu“ podnela je majka osobe koja se ubila, navodeći da se njen sin u spornoj informaciji, bez ikakvog objašnjenja, naziva psihijatrijskim bolesnikom, iako je zapravo ratni vojni invalid. Ona je istakla i da je njegova privatnost i privatnost porodice narušena i time što je objavljeno i njegovo ime i naziv naselja u kojem je živeo i naglasila da nijedan novinar nije ni pokušao da od porodice dobije bilo kakvu informaciju ili proveri podatke. Mišljenje da je reč o „psihijatrijskom bolesniku” izneo je načelnik policije u Kruševcu, pozivajući se na saznanje te službe.

Identičan tekst objavljen je, prema navodima podnosioca žalbe, i u listu „Kurir” i na veb sajtovima B92, „Telegrafa” i „S medija”, jer je reč o informaciji agencije Tanjug.

Redakcija „Blica” nije odgovorila na navode iz žalbe, a članovi Komisije su prihvatili ocenu podnosioca žalbe da je objavljivanjem spornog teksta povređena privatnost i dostojanstvo kako žrtve tragedije, tako i njene porodice.

Komisija je,takođe, jednoglasno zaključila da, saglasno odredbama Kodeksa novinara Srbije, čak i ukoliko nadležni držani organi objave podatke koji spadaju u domen privatnosti počinioca ili žrtve, mediji tu informaciju ne smeju da prenose. „Greška državnih organa ne podrazumeva ‘dozvolu’ za kršenje etičkih principa profesije”, navodi se u Kodeksu, pa su članovi Komisije smatrali da i u ovom slučaju ne može biti opravdanje to što informacija potiče od načelnika policije.

Komisija je utvrdila i da je, takođe u skladu sa odredbama Kodeksa novinara Srbije, svaki medij odgovoran za agencijske vesti koje objavljuje, pa je zaključeno da je i „Blic” odgovoran za kršenje Kodeksa, bez obzira što je preneo informaciju agencije Tanjug.

Agencija Tanjug, kao ni ostali mediji koji su navedeni u žalbi nisu u nadležnosti Saveta za štampu, tako da Komisija za žalbe o njima nije mogla da odlučuje. Ipak, članovi Komisije podsećaju sve novinare i medijske kuće da svi imaju jednaku obavezu da poštuju odredbe Kodeks novinara, što podrazumeva i obavezu da štite prava i dostojanstvo ljudi o kojima izveštavaju.

Zbog svega navedenog, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da je „Blic” prekršioodredbe Kodeksa i naložila redakciji da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 26.7.2012.
Predsedavajući Komisiji

Filip Švarm