Vladimir Radomirović protiv “Večernjih novosti”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Nebojša Spaić i Predrag Azdejković na sednici održanoj 28.6. 2012. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

da  je tekstom „U razvojnoj banci Vojvodine prećutali prljave pare?!“, objavljenim 13.6.2012. u online izdanju i 14.6 2012. u štampanom izdanju, dnevni list „Večernje novosti“ prekršio Kodeks novinara Srbije i to odredbe odeljka VIII, tačka 1. koja propisuje obavezu novinara i urednika „da poštuju i primenjuju važeće zakonodavstvo u oblasti autorskih prava“, kao i obavezu navođenja izvora i uvažavanja autora, kada se informacija reprodukuje iz drugog izvora.

Obavezuje se dnevni list „Večernje novosti“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu na tekst objavljen u „Večernjim novostima“ podneo je glavni i odgovorni urednik antikorupcijskog portala „Pištaljka“ Vladimir Radomirović, smatrajući da su „Novosti“ preršile odredbe Kodeksa o poštovanju autorskih prava time što, za razliku od ostalih redakcija, nisu kao izvor informacije navele „Pištaljku“ koja je prva objavila da je Razvojna banka Vojvodine osumnjičena za pranje novca. Navodeći da je „Pištaljka“ odmah po objavljivanju teksta na svom portalu, o tome obavestila sve vodeće redakcije u Srbiji, uključujući i „Novosti“, podnosilac žalbe ističe da su „Beta“, RT Vojvodine, „Alo“, „Danas“ , Radio 021 i drugi mediji naveli „Pištaljku“ kao izvor, dok su „Novosti“ objavile tekst sa potpisom svog novinara, koji se poziva na „nezvanična saznanja“, a u kojem su citirane čitave rečenice iz teksta Ivana Ninića koji je objavila „Pištaljka“.

U odgovoru dostavljenom Komisiji iz redakcije „Novosti“ potpisnica teksta objavljenog u tom listu navela je da je za pisanje teksta koristila odgovore od zaposlenih u Upravi za sprečavanje pranja novca i dostavila svoju prepisku sa tom institucijom. „Informaciju o dostavljaju prijave protiv banke Tužilaštvu u Dopisništvu (u Novom Sadu) videli smo na sajtovima lokalnih medija i, tragom toga, od mene je traženo da kontaktiram Upravu da nam prosledi podatke za pisanje teksta“, navela je novinarka „Večernjih novosti“. Ona je dodala i da je pre nego što je dobila odgovore iz Uprave, morala da potpiše izjavu da će im tekst dostaviti na autorizaciju i da je od njih dobila odobrenje za objavljivanje.

Članovi Komisije ocenili su da je novinarka „Novosti“ nesumnjivo dobila odgovore od Uprave za sprečavanje pranja novca, ali da u spornom tekstu nije naveden izvor osnovne informacije na osnovu koje je zatražila podatke. Takođe, po oceni Komisije, u tekstu koji su objavile „Novosti“ nema nijedne nove informacije u odnosu na ono što je objavila „Pištaljka“.

Novinarka se u tom tekstu pozvala na „nezvanična saznanja“, a u odgovoru Komisiji na lokalne medije kao izvor informacije, ali je Komisija zaključila da u ovom slučaju nije postojao drugi izvor sem „Pištaljke“. Kako je redakcija „Novosti“ bila obaveštena o onome što je „Pištaljka“ objavila, i pošto su se svi ostali mediji koji su tu informaciju preneli pozvali na „Pištaljku“, Komisija je smatrala da je su „Novosti“ morale da znaju ko je izvor informacije i da to, u skladu sa Kodeksom novinara, navedu u tekstu.

Članovi Komisije smatraju su da su novinari i urednici dužni da poštuju autorska prava kolega i da uvažavaju njihov trud da istraživanjem dođu do informacija, time što će ih citirati kao autore, odnosno navesti kao izvore informacija.

Komisija je, mada to nije bio predmet ove žalbe, zaključila i da institucije, kao u ovom slučaju Uprava za sprečavanje pranja novca, koje uslovljavaju davanje informacija prethodnim pristankom na autorizaciju teksta, krše odredbe Zakona o javnom informisanju i Zakona o slobodnom pristupu javnim informacijama.

 

Beograd, 28.6.2012.
Predsedavajući Komisije

Filip Švarm