Sreten Ugričić protiv „Press-a“Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ljiljana Smajlović, Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza i Slaviša Lekić na sednici održanoj 23.2. 2012. godine jednoglasno donosi sledeću

ODLUKU

da  je tekstom „Upravnik Narodne bibilioteka podržao atentat na Borisa Tadića“, objavljenim19. 1. 2012. godine u štampanom i elektronskom izdanju, dnevni list „Press“ prekršio Kodeks novinara Srbije i to odredbe odeljka I, tačka 2. i odeljka II, tačka 1.  kojepropisuju obavezu novinara i urednika „da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja“ , kao i da naslov teksta mora da odgovara suštini teksta.

Obavezuje se dnevni list „Press“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije zažalbe, da objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Podnosilac žalbe Sreten Ugričić naveo je da je potpisao saopštenje Foruma pisaca, kojim se pisci suprotstavljaju hajci na Andreja Nikolaidisa i traži da se njegov članak objavi u celini, jer ga je razumeo kao principijelnu podršku slobodi izražavanja. Na osnovu tog potpisa „Press“ je zaključio da, kako je naveo Ugričić, on podržava atentat na predsednika i to stavio u naslov teksta, u kome se, inače, atentat uopšte ni ne pominje. Ugričić je smatrao da je na ovaj način oklevetan, kao i da je javnost svesno obmanuta.

U odgovoru na žalbu, Branko Miljuš, generalni direktor „Press Publishing Group“ naveo je da je su u „Pressu“ smatrali da je njihova profesionalna obaveza da obaveste javnost o aktivnostima, kako vlade Srbije i Crne Gore, tako i oponašanju državnih službenika, povodom teksta Andreja Nikolaidisa. On je istakao da je sam naslov teksta trebalo (i, kako je dodao, i uspeo) da oživi kategoriju odgovornosti državnih činovnika, odnosno da dovede do smene upravnika Narodne biblioteke, što se i dogodilo.

Veljko Lalić, glavni urednik „Pressa“, ocenio je da se u javnosti vodi kampanja protiv tog lista, a ne protiv Ugričića. 

-Ako je naslov „Nikolaidis podržava atentat na Tadića“ ispravan, u čemu je problem sa Ugričićem u naslovu koji javno podržava Nikolaidisa. Logika je nauka koja kaže da ako podržite nekog ko je podržao ubistvo, onda posredno i vi podržavate to ubistvo- naveo je Lalić. On je naglasio i da je „Press“ podržao smenu Ugručića kako naša država ne bi ispala smešna posle uručivanja protestne note Crnoj Gori zbog Nikolaidisa, a da ne sankcioniše svog svog državnog službenika koji je izvređao trojicu stranih državnika.

Članovi Komisije za žalbe ovo obrazloženje nisu prihvatili i jednoglasno su zaključili da je„Press”, objavljujući na prvoj strani naslov „Upravnik Narodne biblioteke podržao atentat na Borisa Tadića”, povredio temeljno načelo Kodeksa novinara Srbije koje se odnosi na istinitost izveštavanja.

Vrednosni sud redakcije čitaocima je predstavljen kao materijalna činjenica, iako ocena da je Ugričić „podržao atentat” na predsednika države nije potkrepljena informacijama sadržanim u tekstu, već predstavlja rezultat slobodnog tumačenja i zaključivanja urednika ovog lista. Kodeks novinara Srbije, međutim, obavezuje novinare i urednike da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose i komentara, pretpostavki i nagađanja.

Zbog svega navedenog Komisija je odlučila da je objavljivanjem spornog teksta  povređen Kodeksa novinara i naložila listu „Press“ da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 23.2.2012.                                           
Predsedavajuća Komisije

Ljiljana Smajlović