Viktimološko društvo Srbije protiv “Večernjih novosti”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ljiljana Smajlović, Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza i Slaviša Lekić na sednici održanoj 23.2. 2012. godine donosi

ODLUKU

da fotografijom uz tekst „Dame ubijaju baš muški“, objavljenom 9.11. 2011. godine, dnevni list „Večernje novosti“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije

OBRAZLOŽENJE

Viktimološko društvo Srbije podnelo je, uz saglasnost oštećene, žalbu na „Novosti“ jer je, kao ilustracija za tekst „Dame ubijaju baš muški“, upotrebljena fotografija koja je, sasvim drugim povodom, snimljena još 2008. godine u kazneno popravnom zavodu za žene u Požarevcu. D.J. koja izdržava kaznu u tom zatvoru obratila se Viktimološkom društvu zbog toga što se prepoznala na fotografiji sa čijim ponovnim objavljivanjem u izmenjenom kontekstu se nije saglasila. Kako je navedeno u žalbi, reč je o osobi koja u zatvoru nije zbog ubistva, a koja uskoro treba da izađe iz zatvora i ne želi da se ovakva fotografija objavljuje bez njenog pristanka. U žalbi je istaknuto i da su lica žena na slici zamagljena, ali da, ipak, mogu lako da ih prepoznaju, naročito oni koji ih poznaju.

U odgovoru na žalbu, autorka teksta u „Novostima“ navela je da je tekst trebalo da prikaže profil osuđenica u Srbiji i da se odnosi na opštu sliku kriminaliteta, a ne samo na osuđene ubice. Ona je navela da su lica na fotografiji zamagljena, kako to nalaže zakon i dodala da ni na fotografiji, ni u tekstu ničim nije otkriven identitet osuđenica. Ona je izrazila žaljenje ako se D.J. prepoznala, jer list ničim nije želeo da povredi njenu privatnost, niti da je dodatno stigmatizuje.

Članovi Komisije jednoglasno su odlučili da je fotografija objavljena u skladu sa zakonom, jer su lica osuđenica zamagljena i da je teško pretpostaviti da je bilo ko mogao na osnovu te fotografije da prepozna D.J. Pošto ni sadržajem teksta osuđenica nije učinjena prepoznatljivom, članovi Komisije veruju da njena privatnost nije narušena ni fotografijom ni tekstom.

Ipak, Komisija preporučuje redakcijama da, u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, uvek jasno naznače kada je reč o arhivskim fotografijama, kao i da vode računa o novom kontekstu u kome će ta fotografija biti upotrebljena.

 

Beograd, 23.2.2012.                                               
Predsedavajuća Komisije

Ljiljana Smajlović