„MFC-Mikrokomerc“ protiv “Večernjih novosti”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ljiljana Smajlović, Nebojša Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Slaviša Lekić na sednici održanoj 19.1. 2012. godine donosi sledeću

ODLUKU

Odbija se žalba koju je 9. 1. 2012. godine podnela kompanija „MFC-Mikrokomerc“ d.o.o, preko advokata Miroslava Perkovića

Komisija je odlučila da tekstom „Moglo je pet puta jeftinije“, objavljenim 2.11. 2011. godine u štampanom izdanju i istim tekstom pod naslovom „Afera PIO: Za dokumentaciju dali milione“, objavljenim 1.11. 2011. u elektronskom izdanju, dnevni list „Večernje novosti“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Punomoćnik kompanije „MFC-Mikrokomerc“ podneo je žalbu zbog toga što je pomenutim tekstom ta kompanija i njena saradnja sa PIO fondom predstavljena „u najružnijem negativnom kontekstu“, te da se „iznošenjem netačnih i neproverenih činjenica i nizom netačnih tvrdnji“ insinuira kršenje zakona i nelojalna konkurencija, a na osnovu izvora iz konkurentskih firmi.

U odgovoru na žalbu autorka teksta navela je navela da su svi podaci citirani iz zvaničnih dokumenata, te da nijedan tekst nije objavljen a da prethodno nije zatražena informacija iz MFC-a, koji nijednom nije odgovorio, kao i da je u međuvremenu ceo slučaj postao predmet istrage inspektora za privredni kriminal. Novinarka je takođe navela da je advokat pomenute kompanije došao u redakciju i optužio je da je primila mito od 60 000 evra, što smatra neprimerenim pritiskom zbog čega redakcija planira da traži zaštitu od policije i Advokatske komore.

Komisija za žalbe je jednoglasno zaključila da je objavljeni tekst potpuno u skladu sa Kodeksom novinara, a da advokat, podnosilac žalbe, ne nudi nikakve dokaze za svoje tvrdnje da objavljeni podaci nisu tačni, niti da postoji sprega između novinara i konkurentskih firmi. Članovi Komisije smatraju da je ovakvim iznošenjem tvrdnji bez dokaza, advokat zloupotrebio pravo na žalbu Savetu za štampu.

Osim toga, iz pisma novinarke „Večernjih novosti“, Komisija saznaje i da je advokat vršio neprimeren pritisak na novinarku, preteći joj i optužujući je za primanje mita. Mada ovo nije u domenu rada Saveta za štampu, Komisija ocenjuje da je ovakvo ponašanje nedopustivo i da time treba da se pozabave istražni i drugi nadležni organi.

Beograd, 20.1.2012.                                                            
Predsedavajuća Komisije

Ljiljana Smajlović