Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa" punomoćnik Vesna Milanović protiv “Blica”, “Večernjih novosti” i “Politike”Na osnovu člana 24 Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Miljenko Dereta, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Slaviša Lekić i Filip Švarm, na sednici održanoj 15.12. 2011. godine, donosi sledeću

ODLUKU

kojom se odbija žalba Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa".

Komisija je odlučila da listovi "Blic", "Večernje novosti"  i "Politika", objavljivanjem tekstova"Lekari traže smenu direktora u KBC Bežanijska kosa" ("Blic", 5.7.2011),  "Doktori smenjuju direktora" ("Novosti", 6.7.2011.)  i "Odluka o direktoru KBC Bežanijska kosa u rukama gradskih odbornika" ("Politika", 6.7.2011) nisu prekršili odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Podnosilac žalbe smatrao je da su pomenutim tekstovima povređen Kodeks novinara Srbije jer se stiče utisak da je „neznatna grupa lekara koja očigledno ima pristup određenim dnevnim listovima radi plasiranja netačnih i nepotpunih informacija, objavljivanjem ovakvih tekstova, zajednički pokušala da izvrši pritisak i utiče i na javno mnjenje i na gradsku skupštinu, kako bi se izazvala smena dirketora KBC Bežanijska Kosa, za šta ne postoje razlozi“.

Novinarima je, kako je navedeno, predočeno i drugo pismo, koje je potpisao veći broj zaposlenih, a koji su podržali rad direktora ove ustanove. Istaknuto je, takođe, da uprkos tome što su najavili smenu direktora Vladimira Kovčina, pomenuti listovi nisu nakon sednice Skupštine grada objavili da smena direktora nije ni bila na dnevnom redu.

Komisija za žalbe je, na osnovu odgovora sve tri redakcije na žalbu, kao i dopunskih informacija koje su zatražene i od podnosioca žalbe i od redakcija, zaključila, međutim, da je drugo pismo (podrške direktoru) upućeno tek 1. avgusta 2011. godine, odnosno da novinarima nikako nije moglo biti poznato kada su početkom jula pisali tekstove. Članovi komisije istakli su i da su sve tri redakcije ponudile direktoru da odgovori na navode koje je u otvorenom pismu iznelo 14 lekara KBC-a. Većina članova komisije smatrala je i da to što kasnije nije objavljeno da direktor nije smenjen ne može biti razlog da se se zaključi kako je navednim tekstovima prekršen Kodeks novinara Srbije. Kako je ocenjeno, novinari su u trenutku objavljivanja tekstova, na osnovu informacija iz svojih izvora, imali razloga da veruju da će do smene doći.

Ova odluka nije doneta jednoglasno jer su dva člana Komisije, Zoran Ivošević i Petar Jeremić, smatrala da je reč o nedovršenim informacijama, koje su zahtevale da se, nakon održane sednice Skupštine grada Beograda, objavi da do najavljene smene direktora KBC „Bežanijska kosa“ ipak nije došlo. Po njima, prećutkivanje epiloga predstavja povredu odeljka IV, tačka 3 Kodeksa novinara Srbije.

Takođe, članovi Komisije Tamara Skrozza i Filip Švarm smatrali su da je "Politika" povredila Kodeks objavljivanjem na svom veb sajtu kometara čitaoca kojim se dovodi u vezu smrt pacijenta sa neispravnošću skenera u KBC "Bežanijska kosa" .

Zbog toga, Komisija ukazuje i na to da dobri novinarski običaji nalažu da se, kad god je to moguće, vest isprati do kraja, kao i da redakcije, naročito one u kojima postoje moderatori, jesu odgovorne za kometare čitalaca koje objavljuju na svojim veb sajtovima i ne mogu izbeći odgovornost jednostavnom „objavom“ da ne stoje iza stavova svojih čitalaca.

Beograd, 15.12.2011.                                 
Predsedavajuća Komisije za žalbe

Ljiljana Smajlović