Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović protiv dnevnog lista “Press”Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Slaviša Lekić i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković 15.10. 2011. godine donosi sledeću

ODLUKU

Osnovana je žalba koju su 20.9.2011. podnele Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović, uz saglasnost oštećene R.K.

Komisija za žalbe  je odlučila da  su tekstom „Lekar mučio ženu i njenog ljubavnika“ objavljenim 9. 9. 2011. godine u štampanom i elektronskom izdanju dnevnog lista „Press“  prekršene odredbe odeljka VI, tačke 1, 2. i 3. Kodeksa novinara Srbije.

Obavezuje se dnevni list „Press“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, da objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Podnosioci žalbe smatrali su da pomenutim tekstom nije poštovano pravo osobe na privatnost jer je objavljeno puno ime i prezime njenog supruga, njeni inicijali, mesto u kome žive, njihova zanimanja, kao i gde su zaposleni. „Imajući u vidu da je u pitanju mali grad, da su lica lekari, jasno je da je pravo na privatnost žene prekršeno i da to može imati posledice na njenu budućnost, kao i na budućnost njihove dece“, navedeno je u žalbi. Nestorov i Lacmanovićeva takođe veruju i da su detalji koji se u tekstu navode senzacionalistički i da ne doprinose obaveštavanju javnosti o nasilju u porodici, niti su neophodne za razumevanje suštine događaja.

O podnetoj žalbi obavešten je glavni i odgovorni urednik lista „Press“ Veljko Lalić, ali ne ni on, ni redakcija lista u propisanom roku od sedam dana nisu izjasnili o navodima iz žalbe, niti izrazili spremnost da se žalba reši objavljivanjem izvinjenja ili ispravke.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da su objavljenim tekstom povređena prava oštećene, odnosno da nije poštovano njeno pravo na privatnost u smislu odredbi odeljka VI Kodeksa novinara Srbije. Takođe je ocenjeno da tekst obiluje nepotrebnim senzacionalističkim detaljima, a čija je tačnost i proverljivost takođe problematična, pošto se autori teksta pozivaju samo na izjavu anonimnog „sagovornika upoznatog sa celom dramom“.

Zbog svega navedenog Komisija je odlučila da je objavljivanjem spornog teksta  povredjen Kodeksa novinara i naložila listu „Press“ da objavi ovu odluku.

Beograd, 27.10.2011.