Rezultati monitoringa poštovanja Kodeksa novinara u dnevnim novinama od marta do decembra 2016.