Rezultati monitoringa poštovanja Kodeksa novinara u dnevnim novinama od marta do avgusta 2016.Osam dnevnih novina objavilo je u proteklih šest meseci čak 3191 medijski sadržaj koji nije u skladu sa odredbama Kodeksa novinara Srbije, pokazao je monitoring poštovanja Kodeksa novinara Srbije koji je sproveo Savet za štampu.

Mediji su najčešće kršili odredbu Kodeksa koja nalaže da se pravi jasna razlika između pretpostavki, nagađanja i činjenica, a u slučajevima za koje je postojao izuzetan interes javnosti za određene, kao što su naročito surova ubistva i lične tragedije, "utrkivali su se“ u atraktivnosti sadržaja i skoro redovno pribegavali senzacionalizmu, objavljivanju nepotvrđenih informacija, šokantnih i uznemirujućih fotografija i svedočenja.

Monitoring je spoveden od početka marta do kraja avgusta 2016. godine, a posmatrane su dnevne novine koje se distribuiraju na nacionalnom nivou: Politika, Danas, Večernje novosti, Blic, Alo, Kurir, Informer i Srpski telegraf.