Kontakt

Savet za štampu

Ljube Jovanovića 9 c

11000 Beograd

Tel: (011) 30 67 320

E-mail: office@savetzastampu.rs  zalbe@savetzastampu.rs

Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
www.norveska.org.rs