Izveštaj o radu Saveta za štampu za 2016. godinuRAD KOMISIJE ZA ŽALBE

Savetu za štampu je od januara do decembra 2016. godine upućeno 126 žalbi, što je nešto više nego u prethodnoj godini, kada je Savet primio 109 žalbi.

Najveći broj žalbi podneli su građani, pojedinci (49), zatim nevladine orgaanizacije – 38 (što je za 15 više nego 2015), 16 žalbi su podneli mediji jedni protiv drugih, javna preduzeća i državne ustanove šest, političke partije četiri, firme dve, dok su 11 žalbi podneli članovi Komisije za žalbe.

Petnaest žalbi je rešeno dogovorom nakon medijacije, što je nešto veći broj nego prethodnih godina, kada je na ovaj način rešavano do pet odsto ukupnog broja žalbi.

Komisija je do kraja godine odlučivala o 82 žalbe, odbačeno je 30 žalbi koje nisu ispunjavale formalne uslove za razmatranje, najčešće zbog toga što je žalbu podnela osoba koja nije lično oštećena objavljenim tekstom. Od ukupnog broja rešenih žalbi, prekršaj Kodeksa utvrđen je u 62 slučaja, od čega je izrečeno 27 javnih opomena medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost Saveta za štampu.  Broj slučajeva u kojima je utvrđeno kršenje Kodeksa je nešto veći nego prethodne godine, a oduka da Kodeks nije prekršen je doneta samo devet puta, što je znatno manje nego prošle godine kada je takva odluka doneta za 21 od 93 razmatrane žalbe.

Čak 19 puta u toku godine Komisija nije uspela da usaglasi odluku, što je veći broj u odnosu na sve prethodne godine. Deo razloga je svakako treba tražiti u promenama Statuta Saveta, po kojima je sada potrebno da da odluku glasa osam od 11 članova Komisije, ali i u tome što jedan broj članova Komisije dosledno nije želeo da učestvuje u odlučivanju u slučajevima “medijskih sukoba”, tačnije kada im se činilo da mediji zloupotrebljavanju Komisiju za međusobne obračune.

Što se tiče prekršaja najviše ih je (71) iz poglavlja Istinitost izveštavanja, zatim Poštovanje privatnosti -26, Na diskriminaciju se odnosilo 11 prekršaja, na povredu etike i kulture javne reči 11, kršenje pretpostavke nevinosti osam... Vrlo retki su, inače, slučajevi, da je odlučeno da je tekstom prekršena samo jedna tačka Kodeksa.

Pojedini mediji i dalje ne poštuju obavezu objavljivanja odluka Komsije, pa su tako 2016. godine tu obavezu izbegli „Večenje novosti“ (koje nisu objavile nijednu od četiri odluke), Blic (četiri odluke), “Alo” (tri), “Kurir” (dve), „Telegraf.rs“ jednu.

Komisija je 2016. godine održala dve sednice van prostorija Saveta za štampu – u Novom Sadu u martu i u Novom Pazaru u maju, u okviru projekta koji je finansirala Fondacija za otvoreno društvo. Obe sednice su snimane, a snimci su postavljeni na Jutjub stranu Saveta.

Komija za žalbe je i ove godine održavala redovne tromesečne konferencije za novinare na kojima su predstavljeni najinteresantniji slučajeve koje je razmatrala u prethodnom periodu. Na ove skupove se pozivaju medijski stručnjaci, predstavnici medijskih udruženja i asocijacija, kao i predstavnici domaćih nevladinih i međunarodnih organizacija. Snimci i izveštaji sa sednice mogu se naći na sajtu Saveta za štampu, kao i na Fejsbuku, Jutjubu i Tviteru.


ŽALBE PODNETE OD JANUARA DO DECEMBRA 2016.

 1. „Javno preduzeće Elektromreža Srbije – Kurir – komisija nije usaglasila odluku
 2. Gej lezbejski info centar – Večernje novosti – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 3. Suzana Alar – Alo - prekršen Kodeks
 4. Suzana Alar- Kurir – prekršen Kodeks
 5. Jelena Kodić – Srbijadanas.net – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 6. Južne vesti – Politika – prekršen Kodeks
 7. Nezavisno društvo novinara Vojvodine – Politika – prekršen Kodeks
 8. Aleksandar Rodić – Politika –komisija nije usaglasila odluku
 9. Zoran Radovanović – Blic – nije prekršen Kodeks
 10. Južne vesti – Gradski portal 018 – podnosilac odustao od žalbe
 11. Južne vesti – Narodne novine – podnosilac odustao od žalbe
 12. Ljiljana Milicanović – Blic- prekršen Kodeks
 13. Lokal pres – Politika – prekršen Kodeks
 14. Južne vesti – Narodne novine – podnosilac odustao od žalbe
 15. Autonomni ženski centar – Blic – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 16. Gej lezbejski info centar – Afera -prekršen Kodeks – javna opomena
 17. Gej lezbejski info centar – Informer – odbačena žalba- podnosilac nije lično oštećen
 18. Gej lezbejski info centar – Blic – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 19. Gej lezbejski info centar – Alo – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 20. BIRN – Politika – podnosilac odustao od žalbe
 21. Jelena Popadić- Cenzolovka – nije prekršen Kodeks
 22. Slaviša Lekić – Politika –komisija nije usaglasila odluku
 23. Pištaljka – Kurir- komisija nije usaglasila odluku
 24. Gej lezbejski info centar – Srbininfo.rs- prekršen Kodeks –javna opomena
 25. Vlado Mareš – Večernje novosti – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 26. Regionalni centar za manjine - Večernje novosti – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 27. Zoran Radovanović – Kurir – komisija nije usaglasila odluku
 28. YUCOM – Magyar Szo – komisija nije usaglasila odluku
 29. Stevan Dojčinović – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 30. Stevan Dojčinović – Politika – komisija nije usaglasila odluku
 31. Slaviša Lekić – Politika – nije prekršen Kodeks
 32. Dveri – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 33. Dragan Andrejević – Kurir- prekršen Kodeks
 34. Dragan Andrejević – Telegraf.rs – podnosilac odustao od žalbe
 35. Dragan Andrejević – Pink – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 36. Zoran Živković – Alo – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 37. Stevan Dojčinović – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 38. Jovanka Todorović – Informer – odbačena žalba – nije obezbeđena saglasnost osoba na koje se tekst odnosi
 39. Roma word – Informer – žalba rešena medijacijom – uklonjeni komentari
 40. Slobodan Kostadinović – Srpski telegraf – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 41. UG Parada ponosa – Srpski telegraf – prekršen Kodeks – javna opomena
 42. Zlatko Čobović – Politika – prekršen Kodeks
 43. Stefan Radović – Srpski telegraf – prekršen Kodeks – javna opomena
 44. Rastislav Durman – Blic – prekršen Kodeks
 45. G.A. – Kurir – komisija nije usaglasila odluku
 46. Novosadska novinarska škola – Sandžakpress – prekršen Kodeks – javna opomena
 47. Gej lezbejski info centar – Danas – nije prekršen Kodeks
 48. Gej lezbejski info centar – Newsweek – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 49. RTV Vranje – Novine Vranjske – komisija nije usaglasila odluku
 50. YuRom centar – Politika – žalba rešena medijacijom – objavljen novi tekst
 51. Dimitrije Vojnov – Večernje novosti – prekšen Kodeks – list nije objavio odluku
 52. Dušica Kostić – Alo – podnosilac odustao od žalbe
 53. Dušica Kostić – Večernje novosti – komisija nije usaglasila odluku
 54. Dušica Kostić – Kurir- komisija nije usaglasila odluku
 55. Dušica Kostić – Srpski telegraf – komisija nije usaglasila odluku
 56. Zoran Ivošević – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 57. UG Egal – Kruševac.info – prekršen Kodeks – javna opomena
 58. Branko Žujović – Kurir- žalba rešena medijacijom – objavljeno izvinjenje
 59. Sole Azur – Srpski telegraf – prekršen Kodeks – javna opomena
 60. Expres – Informer – odbačena žalba – nije dostavljen tekst na koji su se žalili
 61. Ivona Stojanović – Teleprompter – prekršen Kodeks – javna opomena
 62. Ivona Stojanović – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 63. Predrag Azdejković – Srpski telegraf – prekršen Kodeks – javna opomena
 64. Predrag Azdejković – Srpski telegraf – komisija nije usaglasila odluku
 65. Petar Jeremić – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 66. Petar Jeremić – Alo – prekršen Kodeks –list nije objavio odluku
 67. Petar Jeremić – Srpski telegraf – prekršen Kodeks – javna opomena
 68. Petar Jeremić – Kurir – prekršen Kodeks
 69. JP Kikinda – Blic – odbačena žalba – nejasna žalba
 70. Gej lezbejski info centar- Pravoslavlje – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 71. Boško Lomović – Glas zapadne Srbije – žalba rešena medijacijom – objavljena ispravka
 72. Zorana Mihajlović – Kurir – prekršen Kodeks, list nije objavio odluku
 73. Ljupko Mišljenović – Večernje novosti – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 74. JP Kikinda – Blic – prekršen Kodeks
 75. Petar Jeremić – Kurir – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 76. Petar Jeremić- Alo – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 77. Tamara Skrozza – Blic – prekršen Kodeks – list nije objavio odluku
 78. Tamara Skrozza – Informer – prekršen Kodeks –list nije objavio odluku
 79. Kuća ljudskih prava i demokratije – Kurir – prekršen Kodeks
 80. Kuća ljudskih prava i demokratije – Blic – prekršen Kodeks – list nije objavio odluka
 81. Kuća ljudskih prava i demokratije – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 82. Kuća ljudskih prva i demokratije – Tanjug – nije prekršen Kodeks
 83. City radio – Gradski portal 018 – prekršen Kodeks – javna opomena
 84. Milka Radovanović – Alo – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 85. Danica Maksimović – Kurir- prekršen Kodeks
 86. Gej lezbejski info centar – Telegraf.rs – prekršen Kodeks – portal nije objavio odluku
 87. Gej lezbejski info centar – Vestionline – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 88. Marko Dragoslavić – Srpski telegraf – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 89. Petar Jeremić – Alo – žalba rešena medijacijom – objavljeno izvinjenje
 90. Glas zapadne Srbije – Ozonpresss, Čačanske novine – komisija nije usaglasila odluku
 91. Glas zapadne Srbije – Ozonpress – komisija nije usaglasila odluku
 92. Olivera Viktorović – Alo – prekršen Kodeks
 93. Turistička organizacija Boljevac – Glas zapadne Srbije – podnosilac odustao od žalbe
 94. ZZ Klas – RTV Pančevevo – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 95. Ljuban Kovačević – Kurir – nije obezbeđena saglasnost osobe na koju se tekst odnosi
 96. Mreža Žene protiv nasilja – Pečat  - prekršen Kodeks – javna opomena
 97. Gej lezbejski info centar – B92.net – prekršen Kodeks – javna opomena
 98. Tomislav Krsmanović – više medija – odbačena žalba – ne odnosi se na konkretan sadržaj
 99. Dragoljub Zindović – Glas zapadne Srbije – komisija nije usaglasila odluku
 100. Dragoljub Zindović – Glas zapadne Srbije – komisija nije usaglasila odluku
 101. Gej lezbejski info centar – Espreso – žalba rešena medijacijom – uklonjen tekst
 102. Gej lezbejski info centar – Pančevac – nije prekršen Kodeks
 103. Autonomni ženski centar – Večernje novosti – odbačena žalba – nije obezbeđena saglasnost osobe na koju se tekst odnosi
 104. Glas zapadne Srbije – Ozonpress – komisija nije usaglasila odluku
 105. Gej lezbejski info centar – Kurir – žalba rešena medijacijom – uklonjeni tekstovi
 106. Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak – Kurir – prekršen Kodeks
 107. Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak – Informer – nije prekršen Kodeks
 108. Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak – Alo – nije prekršen Kodeks
 109. Gej lezbejski info centar – Srpski telegraf – prekršen Kodeks – javna opomena
 110. Regionalni centar za manjine – Kurir – žalba rešena medijacijom – objavljeno izvinjenje
 111. Nataša Mijušković – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 112. Nataša Mijušković – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 113. Nataša Mijušković – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena
 114. Adria Media Group – Srpski telegraf – komisija nije usaglasila odluku
 115. Tamara Skrozza – Kurir – žalba rešena medijacijom – objavljeno izvinjenje
 116. Mreža organizacija za decu – Kurir – odbačena žalba – nije obezbeđena saglasnost osoba na koje se tekst odnosi
 117. Mreža organizacija za decu – Blic – odbačena žalba – nije obezbeđena saglasnost osoba na koje se tekst odnosi
 118. Mreža organizacija za decu – Večernje novosti – odbačena žalba – nije obezbeđena saglasost osoba na koje se žalba odnosi
 119. Leonid Ristev – Kurir – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 120. Gej lezbejski info centar – Politika – žalba rešena medijacijom – uklonjeni komentari (januar 2017)
 121. Mikica Ilić – Sremskomitrovački portal – odbačena žalba – podnosilac upućen na Sud časti UNS
 122. Danilović Family Invest – Kurir – žalba rešena medijacijom – objavljen novi tekst
 123. Autonomni ženski centar – Alo – prekršen Kodeks (januar 2017.) – list nije objavio odluku
 124. Autonomni ženski centar – Informer – prekršen Kodeks – javna opomena (januar 2017.)
 125. Centar za socijalni rad Trstenik – Kurir – žalba rešena medijacijom- objavljen demanti
 126. Južne vesti – Kraljevo online – prekršen Kodeks –javna opomena (januar 2017)


OSTALE AKTIVNOSTI


Usvojen novi Statut Saveta i Poslovnik o radu Komisije za žalbe

Upravni odbor Saveta za štampu usvojio je novi Statut i Poslovnik o radu Komisije za žalbe

Ovim izmenama je, između ostalog, članovima Komisije omogućeno da podnose žalbe protiv medija koji su u njihovom mišljenju prekršili novinara Kodeks. Ovu mogućnost članovi Komisije su iskoristili 11 puta u toku 2016. godine, a žalbe su podnošene uglavnom na osnivu rezultata monitoringa dnenvih novina.

Takođe, izmenama pravila rada Komisije, promenjen je i sitem glasanja tako da su sada za donošenje odluke potrebni glasovi osam od 11 članova, ali bez uslova da „za“ mora da glasa bar jedan predstavnik svakog od osnivača. Isto pravilo ukinuto je i u Upravnom odboru, čime je praktično ukinuta mogućnost veta.

Osim toga, predviđeno je da Savet ubuduće redovno šalje saopštenja i periodično obaveštava javnost o tome koji mediji nisu objavili odluke Komsije za žalbe.

U toku 2016. Godine punu nadležnost Saveta za štampu prihvatilo je devet onlajn medija: GM info, Cenzolovka, CINS, Mingl, Istinomer, Javno.rs (BIRN), Jugmedia, Forum.info i Mediareform.


Monitoring dnevnih novina

Uz finansijsku podrški Misije OEBS-a u Srbiji, od 1. marta do 31. decembra i ove godine je sproveden monitoring kršenja odredbi Kodeksa novinara Srbije u dnevnim novinama. Rezlultati su pokazali da je osam dnevnih novina sa nacionalnom pokrivenošću prekršilo Kodeks ukupno čak 5477 puta, što je povećanje od 49 odsto u odnosu na isti period 2015. godine. Najviše prekršaja (1320) imao je „Srpski telegraf“, zatim „Informer“ (1.208), pa „Kurir“ (1.100), „Alo“ (810), „Blic“ (604). Znantno manje prekršaja bilo je u „Večernjim novostima“ i listu „Danas“ (94), a najmanje u „Politici“ (56). I ove godine je najčešće kršeno pravilo poštovanja pretpostavke nevinosti, ali je u drastičnom porastu bila i praksa da se kao neoborive činjenice predstavljaju nagađanja i pretpostavke, naročito u tekstovima crne hronike.Takođe je zabeležen broj prekršaja prava na privatnost i nedozvoljeno komercijalno oglašavanje predstavljeno u novinarskoj formi. Monitoring će biti nastavljen i u 2017. godini.


Izrada Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn sferi

Savet za štampu je sačinio i set smernica za primenu Kodeksav novinara Srbije u online medijima. Projekt je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i Uneska, a u okviru toga organizovano je više događaja: početni sastanka sa urednicima medija na kojem su definisani problemi koje treba rešiti ovim smernicama i formirana radba grupa za izradu teskta. Osmočlana radna grupa radila je tri meseca, da bi potom tekst bio predstavljen na novom sastanku sa urendicima i novinarima i bio mesec dana na javnoj raspravi. Nakon usvajanja konačne verzije teksta organizovana je obuka za primenu uputstva za članove Komisije za žalbe, kao i dva seminara za novinare, od kojih jedan u saradnji sa Asocijacijom onlajn medija.


Reklamna kampanja

Uz finansijsku pordšku Fondacije za otvoreno društvo, realizovana je onlajn kampanja za pormociju Saveta za štampu. Kampanja je vođena u dva pravca – preko reklamnih banera Saveta u onlajn medijima i onlajn izdanjima tradicionalnih medija, članova Saveta za štampu, kao i kroz oglašavanje aktivnosti Saveta na društvenim mrežama. Posebno uspešno bilo je oglašavanje na Fejsbuku, jer je, nakon toga, čak 20 odsto poseta sajtu Saveta za štampu registrovano preko ove društvene mreže.


ME
ĐUNARODNE AKTIVNOSTI

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana slobode štampe 2. maja u Helsinkiju, u organizaciji Uneska i Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, održana je tribina o izazivima samoregulacije i onjaln novinarstva u kojoj su učestvovali članovi Komisije zalbe Saveta za štampu. Članovi Komisije učestovali su i u regionalnom skupovima u Skoplju i Konjicu, održanim u maju i junu 2016. godine, kao i na zajedničkom sastanku mreža samorugulatornih tela jugozapadne Evrope i kavkaskih zemalja u Gruiji krajem juna. Generalna sekretraka Saveta je učestovala na godišnjem skupu AIPCE, održanom početkom oktobra u Stokholmu.