Izveštaj o radu Saveta za štampu za 2015. godinuRAD KOMISIJE ZA ŽALBE


Savetu za štampu je od januara do decembra 2015. godine upućeno 109 žalbi, što je nešto više nego u prethodnoj godini, kada je Savet primio 80 žalbi.

Od ukupnog broja žalbi, u 46 slučaja podneli su ih pojedinci, među kojima je bilo i javnih ličnosti, nevladine organizacije podnele su 23 žalbe, preduzeća dve, državne institucije tri, a jednu međunarodna organizacija. U odnosu na prethodnu godinu, znatno je povećan broj medija koji su se žalili na druge medije (34 slučaja u odnosu na 11 2014. godine). Polovina ovih žalbi odnosila se na nepoštovanje autorstva.

Samo tri žalbe rešene su dogovorom nakon medijacije, što pokazuje da redakcije još vrlo retko priznaju greške. Komisija je do kraja godine odlučivala o 91 žalbi, a dve žalbe upućene krajem 2015. rešene su januaru 2016. Odbačeno je ukupno 14 žalbi koje nisu ispunjavale formalne uslove za razmatranje, najčešće zbog toga što je žalbu podnela osoba koja nije lično oštećena objavljenim tekstom. Od ukupnog broja rešenih žalbi, prekršaj Kodeksa utvrđen je u 60 slučajeva, od čega je izrečeno 36javnih opomena medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost Saveta za štampu.  Broj slučajeva u kojima je utvrđeno kršenje Kodeksa znatno je veći nego prethodne godine, kada je takva odluka doneta u 23 slučaja.Odluka da Kodeks nije prekršen doneta je za 21 od 93 razmatrane žalbe.

Čak 12 puta u toku godine Komisija nije uspela da usaglasi odluku, što je problem koji bi trebalo da dobrim delom biti rešen izmenama Statuta Saveta za štampu, odnosno Poslovnika o radu Komisije za žalbe, koji predviđaju drugačiji način glasanja od do sada važećeg.

Mediji su i ove godine najčešće kršili odredbe iz odeljka Istinitost izveštavanja (35 puta) i to uglavnom tačke koje se odnose na zabranu objavljivanja neosnovanih optužbi, kleveta ili glasina, kao i na obavezu razlikovanja činjenica od komentara, nagađanja i pretpostavki. U dvadeset slučajeva prekršene su odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije i govora mržnje, u 17 o kršenju odredbi o autorstvu. Čest prekršaj je i nepoštovanje etike i kulture javne reči (14 odluka), uglavnom zbog neobjavljivanja odgovora. U najvećem broju slučajeva, prekršeno je više odredbi Kodeksa novinara.

Pojedini mediji i dalje ne poštuju obavezu objavljivanja odluka Komsije, pa su tako 2015. godine tu obavezu izbegli „Večenje novosti“ (koje nisu objavile čak četiri od pet odluka), „Telegraf.rs“ , Alo i Blic po dva puta, 24 sata jednom.

U toku godine promenjen je sastav Komisije za žalbe, nakon što je početkom septembra istekao četvorogodišnji mandat članovima prvog saziva Komisije. U toku avgusta sproveden je javni konkurs za izbor novih predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe, a Upravni odbor je na sednici 7. septembra, od 17 predloženih kandidata izabrala: Ivanu Stjelju (predlog NVO Praxis), Nevenu Krivokapić (predlog SHARE Fondacije i Asocijacije onlajn medija) i Dragana Đorđevića (predlog Mreže odbora za ljudska prava CHRIS). Organizacije osnivači Saveta za štampu i za novi saziv su izabrale kandidate koji su do sada bili članovi Komisije, sa izuzetkom UNS-a, koji je umesto Ljiljane Smajlović izabrao Vladimira Radomirovića, glavnog urednika portala „Pištaljka.rs“.

Komisija je 2015. godine održala dve sednice van prostorija Saveta za štampu – na Filozofskom fakultetu u Nišu, u martu i u Pres centru UNS-a u decembru. Obe sednice su snimane,a snimci su postavljeni na Youtube stranu Saveta. Inače, obaveštanja o održavaju sednica Komisije, kao i odluke koje je donela od početka 2015. godine objavljuju se i na profilima Saveta na društvenim mrežama Twitter i Facebook.

Komija za žalbe je i ove godine održavala redovne tromesečne konferencije za novinare na kojima predstavlja najinteresantnije slučajeve koje je razmatrala u prethodnom periodu. Na skupove se pozivaju i medijski stručnjaci, predstavnici medijskih udruženja i asocijacija, kao i predstavnici domaćih nevladinih i međunarodnih organizacija. Jedna od ovih konferencija održana je na Beogradskom sajmu u okviru Media marketa, manifestacije održane uporedo sa Sajmom knjiga. Savet za štampu je na sajmu imao zajednički štand sa Asocijacijom medija.


ŽALBE PODNETE OD JANUARA DO DECEMBRA 2015.

 1. „Južne vesti“ – „Alo“ –prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 2. Vukašin Obradović – Informer – prihvaćena žalba – javna opomena
 3. Nemanja Tomović – Blic – odbačena žalba – nije dostavljeno nikakvo obrazloženje
 4. “Južne vesti” – “Narodne novine” – prihvaćena žalba – javna opomena
 5. “Južne vesti” – Gradski portal 018 – prihvaćena žalba – javnao pomena
 6. “Južne vesti” –“Alo” – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 7. Aleksa Pavlović – “Informer” – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 8. Tomislav Čeloketić –RTV Vojvodine – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 9. BIRN – “Informer” – prihvaćena žalba – javna opomena
 10. Jelena Marjanović – Blic  - odbijena žalba –nije prekršen Kodeks
 11. Ministarstvo kulture i informisanja – “Kurir”- odbijena žalba –nije prekršen Kodeks
 12. Lepomir Bakić – „Alo“ – odbačena žalba – tekst je uklonjen pre podnošenja žalbe
 13. Aleksandar Obradović – „Kurir“- odbijena žalba –nije prekršen Kodeks
 14. Jasmina Mandić – „Naša Grocka info“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 15. Bojan Pajtić – „Blic“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 16. Đuro Svilar – „Bravo“ – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 17. Incijativa mladih za ljudska prava – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 18. „Niška televizija“ – „Gradski portal 018“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 19. Dragan Dobrašinović – „Niške vesti“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 20. „Južne vesti“ – „Južna Srbija“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 21. Željko Matorčević – „Grocka info“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 22. „Južne vesti“ – „Gradski portal 018“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 23. Ivančica Marković – „Večernje novosti“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 24. Ana Jakšić – „Alo“ – odbačena žalba – tekst uklonjen pre podošenja žalbe
 25. RTS – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 26. Regionalni centar za manjine – „Alo“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 27. Turkijan Redžepi – „Srbijadanas.net“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 28. Lepomir Bakić – „Blic“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 29. Bojan Pajtić – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 30. NVO Praxis – „Večernje novosti“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks –medij nije objavio odluku
 31. Marija Stevanović – „Infocentrala Jagodina“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 32. Sibila i Vladimir Šunjka – „Blic“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 33. „Politika“ – „Blic“- prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 34. Đorđe Tomić – „Kurir“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 35. Svetska banka – „Newsweek“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 36. Ljiljana Simić – „Kurir“ – žalba rešena medijacijom – redakcija objavila izvinjenje
 37. Gej lezbejski info centar – „Srbin.info“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 38. Mineco LTD – CINS – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 39. Gej lezbejski info centar – „Svedok“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 40. Branko Bjelajac – B92 – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 41. „Niške vesti“ – „Informativni portal Grada Niša Niške vesti“ – odbijena žalba –nije prekršen Kodeks
 42. „Niške vesti“ – „Informarivni portal Grada Niša Niške vesti“ – odbačena žalba – upotreba naziva medija nije u nadležnosti Saveta
 43. „Niške vesti“ – „Informativni portal Grada Niša Niške vesti“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 44. Pero Višnjić – NIN – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 45. Vojvođanski građanski centar – „Het Nap“ – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 46. Udruženje novinara Roma – „Srbijadanas.net“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 47. Tomislav Ilić – „Blic“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 48. NVO Žene protiv nasilja – „Večernje novosti“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 49. YUCOM – „Večernje novosti“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 50. „Kurir“ – Teleprompter.rs“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 51. RTS – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 52. „Kurir“ – „Teleprompter.rs“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 53. Asocijacija „Duga“ – „Srbin.info“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 54. Asocijacija „Duga“ – „Svedok“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 55. Gej lezbejski info centar – „Tabloid“ –prihvaćena žalba – javna opomena
 56. YUCOM – „Het Nap“ – odbačena žalba – redakcija se već, nakon medijacije, izvinila
 57. Koalicija protiv diskriminacije – „Večernje novosti“ –prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 58. Marija Stojković – „Telegraf.rs“ – odbačena žalba – podnosilac nije lično oštećen
 59. Tanjug – „Pištaljka.rs“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 60. Lokalni antikorupcijski forum Niš – „Narodne novine“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 61. Đulijeta Šuljić – „Telegraf.rs“ – žalba rešena medijacijom – uklonjen komentar
 62. Lepomir Bakić – „Kurir“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 63. Lepomir Bakić – „Alo“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 64. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad – „Blic“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 65. Jelena Milić – „Pečat“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 66. Jelena Milić – „Politika“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 67. Jelena Milić – „Nova srpska politička misao“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 68. NVO Praxis – „Kurir“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 69. NVO Praxis – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 70. NVO Praxis – „Večernje novosti“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 71. Jelena Milić – „Politika“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 72. Ivan Mrkić – „Blic“ – Komisija nije usaglasila odluku
 73. Udruženje „Egal“ – „Pečat“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 74. Ringier Axel Springer – „Južna Srbija“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 75. Ringier Axel Springer – „Informarivni portal Grada Niša Niške vesti“ – žalba rešena medijacijom – redakcija se izvinila
 76. Ringier Axel Springer – „Telegraf.rs“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 77. Ringier Axel Spronger – „Telegraf.rs“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 78. Ringier Axel Springer – „Kurir“- prihvaćena žalba – Prekršen Kodeks
 79. NVO Praxis – „Danas“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 80. Gej lezbejski info centar – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 81. Anonimna žalba – više portala – odbačena žalba – nepoznat podnosilac
 82. Srđan Tasić – Portal „O:K: radio“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 83. Ivan Živkov – „Kurir“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 84. Aleksandra Turukalo – „Večernje novosti“ – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 85. UG „Parada ponosa“ – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 86. Miloš Adamović – „Informer“, „Blic“, „Alo“, „Kurir“, „Večernje novosti“ – odbačena žalba – ponosilac nije lično oštećen
 87. Irena Tasić – Portal „O.K: radio“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 88. „Kuri“ – „Alo“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 89. „Kurir“ – Blic“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 90. „Kurir“ – 24 sata . prihvaćena žalba – prekršen Kodeks – medij nije objavio odluku
 91. Zoran Ćirović – „Blic“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks- medij nije objavio odluku
 92. Gej lezbejski info centar – „Tabloid“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 93. Gej lezbejski info cetar – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 94. Adria Media Group i Radisav Rodić – „Politika“ – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 95. „Južne vesti“ – „Gradski portal 018“  - prihvaćena žalba – javna opomena
 96. Edin Dervišhalidović (Dino Merlin) – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 97. Adria Media Group i Aleksandar Rodić“ – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 98. Adria Media Group i Aleksandar Rodić“ – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 99. Adria Media Group i Aleksandar Rodić“ – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 100. Srđan Škoro – “Večernje novosti” – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks- glavni urednik odbio da objavi odluku
 101. Adria Media Group i Aleksandar Rodić“ – „Informer“ – prihvaćena žalba – javna opomena
 102. Aleksandar Ilić – Sajt “FK Radnički” – odbačenažalba – medijnije u nadležnosti Saveta
 103. Adria Media Group i Aleksandar Rodić – “Teleprompter.rs” – prihvaćena žalba- javna opomena
 104. “Teleprompter.rs” – “Kurir” – Komisija nije mogla da usaglasi odluku
 105. „Iristrade“ – Portal „O.K: radio“ – odbačena žalba – Komisija je več odlučivala o tom tekstu
 106. Zahtev „Bečejskog mozaika“ da Komisija oceni da li je taj list prekršio Kodeks – nije prekrešen Kodeks
 107. Suzana Alar – TV “Info plus” – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 108. Zoran Živković – „Alo“ – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 109. Zoran Živković – „Informer“ – prihvaćena žalba –javna opomenaOSTALE AKTIVNOSTI


Jednogodišnji projekat koji je finansirala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu završen je 1. maja, a od 1. jula Savet je počeo realizaciju novog dvogodišnjeg projekta, uz finansijsku pomoć Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Uz finansijsku pomoć Misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja od 1. aprila do 31. decembra sproveden je monitoring kršenja odredbi Kodeksa novinara Srbije u dnevnim novinama. Rezlultati su pokazali da je sedam dnevnih novina („Naše novine“ su prestale da izlaze u toku trajanja monitoringa) prošle godine prekršile Kodeks ukupno 3357 puta. U govoto svim novinama je najčešće kršena odredba koja se odnosi na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti, koja, zanimljivo,nije među tri najčešća prekršaja kada se pogledaju odluke Komisije za žalbe. Takođe, istraživanje je pokazalo da mediji neretko plasiraju reklamne tekstove kao informativne. Savet, međutim, nikada nije primio nijednu žalbu koja bi se odnosila na ovo, verovatno i zbog toga što je teško proceniti ko je u tom slučaju „lično oštećen“ da bi imao pravo na žalbu. Poseban problem je, pokazao je monitoring, kršenja prava na privatnost kad je reč o „običnim građanima“, naročito prilikom izveštavanja o nesrećama, porodičnim tragedijama, ili porodičnom nasilju. Zbog toga je na sastanku sa urednicima na kojem su predstavljeni preliminarni rezultati dogovoreno da se, uz pomoć Misije OEBS-a, u narednom periodu organizuje neka vrsta obuke za svaku redakciju pojedinačno u zavisnosti od toga koje su greške najčešće u tom mediju, kao i da se organizuje seminar na kojem bi urednik nekog poznatog evropskog tabloida govorio o tome kako se o tabloidnim temama može izveštavati bez kršenja Kodeksa. Misija OEBS-a je pokazala spremnost da i u narednom periodu finansijski podrži slično istraživanje.

U toku 2015. godine realizovan je i manji projekat koji je finansirao Unesko- u septembru su u saradnji sa studentima okupljenim u Akademskoj debatnoj mreži „Otvorena komunikacija“, održane dve studentske debate o slučajevima o kojima je ranije odlučivala Komisija za žalbe. Studenti su vodili rasprave o objavljivanju fotografija stradale dece i upotrebi materijala sa društvenih mreža za tekstove u medijima. U okviru istog projekta štampano je tri hiljade primeraka Kodeka novinara Srbije, a Kodeks je preveden i na engleski jezik. Saradnja sa Uneskom biće nastavljena i u 2016. godini.

Krajem godine počeo je i projekat koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, usmeren na promociju rada Saveta za štampu, u okviru kojeg je, između ostalog, planirano snimanje spota i reklamna onlajn kampanja.

Generalna sekretarka Saveta za štampu učestvovala je tokom prošle godine na tribinama u više gradova Srbije, od kojih treba izdvojiti skupove koje je tokom proleća organizovao OEBS u Zaječaru, Bujanovcu, Novom Pazaru i Kikindi o izazovima onlajn novinarstva, a na kojima su učesnici, novinari onjaln medija upoznati sa radom i odlukama Komisije za žalbe. Generalna sekretarka je o radu Saveta za štampu i etičkim pravilima profesije govorila i polaznicima novinarske škole Saveta Evope, kao u UNS-ove novinarske škole.


MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI


Predstavnici Saveta za štampu učestvovali su krajem marta na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji koja je, u organizaciji Saveta Evrope, održana u Beogradu. Konferencija u Beogradu bile je nastavak diskusije koja je započeta na konferenciji u Prištini u martu 2014. godine, kada je radi unapređenja regionalne saradnje samoregulatornih tela u regionu potpisan memoradnum o razumevanuju kojim je započeto formiranje regionalne mreže Media Nethics. Mreža, čiji su članovi saveti za štampu Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Metohije i Srbije, zvanično je osnovana na regionalnoj konferenciji održanoj početkom jula u Budvi i služiće kao platforma za regionalnu saradnju i razmenu iskustava u cilju unapređenja kvaliteta i profesionalnosti medija i etičkog novinarstva u regionu.

Predstavnici Saveta učestvovali su i na godišnjoj skupštini Alijanse nezavisnih saveta za štampu Evrope (AIPCE) , čiji je Savet član, održanoj početkom oktobra u Beču, na kojoj je usvojen Statut organizacije i propisani uslovi za punopravno članstvo i statut posmatrača. Naš Savet za štampu je ponopravni član sa pravom glasa na skupštinama AIPCE. Naredna skupština biće održana početkom oktobra 2016. u Stokholmu, kada švedski Savet obeležava sto godina rada.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana slobode štampe 2. maja u Rigi, u organizaciji Uneska, održan je i sastanak pet saveta za štampu sa Balkana na kojem se razgovaralo o položaju samoregulatornih tela u ovom delu Evrope i mogućnostima za obezbeđivanje finansijskih sredstava za dalji rad samoregulatornih tela.