Godišnji izveštaj Saveta za štampu za 2014. godinuRAD KOMISIJE ZA ŽALBE

Savetu za štampu je od januara do decembra 2014. godine upućeno 80 žalbi, što je nešto više nego u prethodnoj godini, kada je Savet primio 71 žalbu.

Od ukupnog broja žalbi, u 53 slučaja podneli su ih pojedinci, među kojima je bilo i javnih ličnosti i predstavnika vlasti, uključujući i predsednika Srbije. Po 11 puta žalili su se mediji i nevladine organizacije, a po dva puta državni organi i firme. U jednom slučaju je sam medij zatražio da Komisija utvrdi da li je prekršio Kodeks novinara. Samo četiri žalbe rešene su dogovorom nakon medijacije, što ukazuje da redakcije još vrlo retko i nerado priznaju greške. Komisija je do kraja godine odlučivala o 49 žalbi, a tri žalbe upućene krajem 2014. rešene su u januaru 2015. godine. U nekoliko slučajeva podnosioci su odustajali od žalbi, dok su ostale odbačene jer nisu ispunjavale formalne uslove za razmatranje, najčešće zbog toga što je žalbu podnela osoba koja nije lično oštećena objavljenim tekstom. Od ukupno rešenih žalbi, prekršaj Kodeksa utvrđen je u 23 slučaja, od čega je izrečeno osam javnih opomena medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost Saveta za štampu.  Broj slučajeva u kojima je utvrđeno kršenje Kodeksa nešto je manji nego prethodne godine, kada je takva odluka doneta u 28 slučajeva.

Čak pet puta u toku godine Komisija nije uspela da usaglasi odluku, što je problem koji će verovatno biti rešen predloženim izmenama Statuta Saveta za štampu, odnosno Poslovnika o radu Komisije za žalbe, koji predviđaju drugačiji sistem odlučivanja od postojećeg. U dva slučaja Komisija nije donela odluke, već je, po žalbi Tanjuga na više medija objavila saopštenje, a po žalbi jednog građanina preporučila medijima da iz onlajn izdanja uklone sporne sadržaje, što su svi mediji prihvatili.

Mediji su i ove godine najčešće kršili odredbe iz odeljka Istinitost izveštavanja (11 puta) i to uglavnom tačke koje se odnose na zabranu objavljivanja neosnovanih optužbi, kleveta ili glasina, kao i na obavezu razlikovanja činjenica od komentara, nagađanja i pretpostavki. U odnosu na prošlu godinu, manje su kršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zaštitu privatnosti, novinarsku pažnju i zštitu autorstva, a povećan je broj slučajeva povrede pretpostavke nevinosti i zabrane diskriminacije (po pet puta). U devet slučajeva ocenjeno je da je tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa.

Pojedini mediji i dalje ne poštuju obavezu objavljivanja odluka Komsije, pa tako 2014. godine obavezu izbegle „Večenje novosti“ (dva puta), „Telegraf.rs“, „Alo“ i „Kurir“ po jednom, dok su glavni urednici „Naših novina“ i „Informera“ po jednom izričito odbili da objave odluke. „Informer“ je nakon toga izašao iz sistema samoregulacije i više ne priznaje nadležnost Saveta za štampu.

I u drugim medijima se, međutim, sporadično dešava da se objave samo kratki delovi odluke, na neadekvatnom mestu, ili samo u štampanom izdanju (a ne i u onlajn verziji, koja je po pravilu čitanija).

Ove godine je prvi put jedna sednica Komisije za žalbe održana van prostorija Saveta za štampu, tako da je više od stotinu studenata završne godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 29. maja imalo priliku da prisustvuje sednici i upozna se sa članovima Komisije i načinom odlučivanja. Komisija je, kao i obično, razmatrala žalbe pristigle u poslednjih mesec dana, a studenti su, posle svake odluke Komisije, postavljali pitanja i komentarisali. 

Uz pomoć Misije OEBS-a u Srbiji, studenti Fakulteta dramskih umetnosi snimili su sa ovog događaja kratki film, koji je preveden i na engleski jezik, postavljen na sajt Saveta za štampu, Jutjub i dostvaljen kolegama iz ostalih saveta za štampu iz Evrope.

Komija za žalbe počela je da održava redovne tromesečne konferencije za novinare na kojima predstavlja najinteresantnije slučajeve koje je razmatrala u protekom periodu. Na skupove se pozivaju i medijski stručnjaci, predstavnici medijskih udruženja i asocijacija, kao i predstavnici domaćih nevladinih i međunarodnih organizacija.

ŽALBE PODNETE OD JANUARA DO DECEMBRA 2014.

 1. Tanjug – više medija – Komisija objavila saopštenje kojim ukazuje na česta kršenja autorskih prava
 2. Regionalni centar za manjine – Telegraf.rs – prihvaćena žalba -prekršen Kodeks, (medij nije objavio odluku)
 3. Zahtev „Bečejskog mozaika“ da Komisija utvrdi da li je prekršio Kodeks – nema povrede Kodeksa
 4. Tanjug – Danas – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 5. Zoran Živković – Kurir – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks (medij nije objavio odluku)
 6. Nikola Vlajnić – Somborske novine – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 7. Biljana Jovković – Svet – odbačena žalba – odnosi se na marketinški sadržaj
 8. Dragana Jovanović – Blic – komisija nije usaglasila odluku
 9. Dveri – 24 časa – odbačena žalba – nije dostavljen tekst na koji se žale
 10. Jovica Stević – Pečat – prihvaćena žalba – izrečena javna opomena
 11. Benjamin Jusufspahić – Sandžakpress – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 12. Vesna Pešić, Nikola Tomić, Vesna Mališić, Tamara Spaić, Branka Mihajlović, Branka Prpa i Vukašin Obradović - Politika – komisija nije usaglasila odluku
 13. Regionalni centar za manjine – Kurir – žalba rešena dogovorom
 14. Radenko Maletin – Blic – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 15. Željko Matorčević – Grocka.info – prihvaćena žalba – izrečena javna opomena
 16. Josip Horvat Blaznavac – Pečat – odbačena žalba – ne odnosi se na konkretan tekst
 17. Petrol LPG d.o.o. – Blic – odbačena žalba – nije jasno ko je podnosilac
 18. Petrol LPG d.o.o. - Večernje novosti – odbačena žalba – nije jasno ko je podnosilac
 19. Aleksandar Vukadinović – Tabloid – prihvaćena žalba –izrečena javna opomena
 20. Živojin Cvetković – sajt NUNS-a – odbačena žalba – odnosi se na uređivačku politiku
 21. Uzbunjivači Specijalne bolnice „Sokobanja“ – Politika – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 22. Radisav Erić – Tanjug - Komisija preporučila redakciji da uklone sporne tekstove
 23. Radisav Erić –Telegraf.rs - Komisija preporučila redakciji da ukloni sporne tekstove
 24. Radisav Erić – Šumadijapress- Komisija preporučila redakciji da uklone sporne tekstove
 25. Radisav Erić – Kurir - Komisija preporučila redakciji da uklone sporne tekstove
 26. Radisav Erić – Blic - Komisija preporučila redakciji da uklone sporne tekstove (sve redakcije su prihvatile preporuku)
 27. Željko Stanetić – Vaseljenska TV – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 28. Bojana Rajić – Frankfurtske vesti – prihvaćena žalba – izrečena javna opomena
 29. Tomislav Nikolić – Alo – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 30. Tomislav Nikolić – Blic – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 31. Marko Mirković – Teleprompter – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 32. Marko Mirković – Srbijadanas – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 33. Željko Matorčević – Grocka info – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 34. Jelena Stojanović – Blic - odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 35. Anamari Repić, Tatjana Slavić, Aleksandar Bojanić – Tabloid – prihvaćena žalba – izrečena javna opomena
 36. Gej lezbejski info centar – Naše novine – Komisija nije usaglasila odluku
 37. Aleksandar Milovančev – Blic – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 38. Gej strejt alijansa – Naše novine – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks (urednik odbio da objavi odluku)
 39. Ivan Popović – Telegraf.rs – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 40. Vladimir Rajić (advokat grupe roditelja) – Blic – Komisija nije uspela da usaglasi odluku
 41. Aleksandar Maksimović – Glas zapadne Srbije – odbijena žalba – nije prekršen Kodeks
 42. Ivan Živkov – RTV Vojvodine – odbačena žalba – medij nije u nadležnosti Saveta
 43. Dejan Bačić – Novi glas komune – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 44. Institut za transfuziju krvi – Alo – Komisija nije uspela da usaglasi odluku
 45. Ozonpres.net – Glas zapadne Srbije – prihvaćena žalba – izrečena javna opomena
 46. Borislav Stefanović – Kurir – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 47. Borislav Stefanović – Alo – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 48. Aleksandra Barton – Politika – odbačena žalba – komisija je već odlučivala o tom tekstu
 49. Aleksandra Barton – Kurir – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 50. Aleksandra Barton – Narodne novine – odbačena žalba – istekao rok od 90 dana
 51. Aleksandra Barton – Večernje novosti – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks (medij nije objavio odluku)
 52. Glas zapadne Srbije – Ozonpres.net – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 53. Milan Cvetićanin – Alo – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 54. Glas zapadne Srbije – Ozonpres.net – odbačena žalba – podnosilac žalbe nije lično oštećen
 55. Aleksandra Barton – Alo – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 56. Glas zapadne Srbije – Ozonpres.net – odbačena žalba – nema povrede Kodeksa
 57. Aleksandra Barton – Blic –odbačena žalba – istekao rok od 90 dana
 58. Gordana Perunović Fijat – Nove kikindske novine – žalba rešena dogovorom
 59. Praxis – Telegraf.rs – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 60. Praxis – Informer – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks (urednik odbio da objavi odluku)
 61. Andreja Nedeljković – Kurir – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosiova žalbe
 62. Luka Božović – Kurir – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 63. YUCOM –Blic – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 64. Miroslav Bojčić – Blic – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 65. Miroslav Bojčić – Kurir - odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 66. Miroslav Bojčić – Večernje novosti - odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 67. Miroslav Bojčić – Danas - odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 68. Dina Stefanović – Telegraf.rs – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 69. Regionalni centar za manjine – Informer – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 70. Regionalni centar za manjine – Večernje novosti – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks (medij nije objavio odluku)
 71. Kurir – Vrreme – odbijena žalba – nema povrede Kodeksa
 72. Miodrag Jaćimović – Glas zapadne Srbije – prihvaćena žalba – irečena javna opomena
 73. Protestantsko - evanđeosko udruženje – Telegraf.rs – žalba rešena dogovorom
 74. Ministarstvo kulture – Kurir – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks
 75. Beba Kinački – Kurir – Komisija nije usaglasila odluku
 76. Lepomir Bakić – Alo – prihvaćena žalba – prekršen Kodeks (medij nije objavio odluku)
 77. Incijativa mladih za ljudska prava – Sandžakpres – odbačena žalba – tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe
 78. Marija Brusin  - Teleprompter – prihvaćena žalba-izrečena javna opomena
 79. Ištvan Kaić – Politika – odbačena žalba – ne odnosi se na konkretan sadržaj
 80. Marija Maja Nikolić – Blic – odbijena žalba –nema povrede Kodeksa


OSTALE AKTIVNOSTI

Legal Leaks radionica

Savet za štampu uspešno je realizovao dvodnevnu radionicu za novinare „Legal leaks“, u kojoj je učestvovalo tridesetak novinara iz cele Srbije. Radionica, odžana 16. i 17. juna u Press centru Udruženja novinara Srbije, organizovana je u saradnji sa Evropskom komisijom, Uneskom i organizacijama Access Info Europe i SEENPM. Više od 30 novinara iz cele Srbije razgovarao je sa domaćim i stranim stručnjacima o tome kakva je praksa sprovođenja zakona o slobodnom pristupa informacijama u Srbiji, na koji način mediji mogu dobiti podatke od Evropske unije, kako mogu da koriste otvorene baze podataka, i kako da dobijene informacije prezentuju uz poštovanje etičkih, profesionalnih standarda propisanih Kodeksom novinara Srbije. Svi učesnici radionice dobili su Legal Leaks priručnik na srpskom jeziku, koji daje detaljna uputstva o tome kako podneti zahtev za pristup infomacijama u više od 40 zemalja.

Treninzi Saveta Evrope

Predstavnici Komisije za žalbe bili su predavači na treninzima za novinara, koje je organizovao Savet Evrope, pod nazivom “Sloboda izražavanja i pravo na privatnost“. Održana su četiri treninga u toku aprila, maja i oktobra 2014.. godine na Zlatiboru, u Nišu, Novom Sadu i Vrdnik, a na njima je učestvovalo između 20 i 30 novinara.

Sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacija

Tokom juna 2014. godine Savet za štampu je, u saradnji sa NUNS-om, organizovao tri okrugla stola u Beogradu, Nišu i Novom Sadu o ulozi i načinu rada Saveta, kao i o tome kako organizacije civilnog društva mogu da ga koriste pravo na žalbu. Savetu. U toku istog meseca organizovana su i četiri neformalna sastanka sa predstavnicima nevladinih organizacija.

Štampanje Kodeksa novinara Srbije

Novinarska udruženja su 2013. godine dopunila Kodeks odredbama o sprečavanju korupcije i sukobu interesa, a Savet za štampu je, uz finansijsku pomoć Saveta Evrope štampao novo izdanje Kodeksa, dopunjeno i primerima iz prakse Komisije za žalbe. Kodeks je podeljen novinarima iz cele Srbije.


MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu bili su od 18. do 20. maja u Berlinu u studijskoj poseti nemačkom Savetu za štampu, kako bi se upoznali sa načinom rada iskustvima samoregulatornog tela koje uspešno radi već 58 godina i godišnje primi između 1300 i 1500 žalbi čitalaca. Predstavnici Komisije za žalbe posetili su i dnevni list „Beriner Zeitung“, kao i portal „Zeit – online“, sa čijim urednicima su razgovarali o novinarskoj etici i saradnji sa samoregulatornim telom. Posetu je organizovala kancelarija Saveta Evrope u Beogradu.

Na regionalnoj konferenciji o samoregulaciji medija, održanoj 24. i 25. marta u Prištini, potpisan je Memorandum o razumevanju kojim je stvorena Mreža samoregulatornih tela Jugoistočne Evrope  (Media NEThics), što će poslužiti kao osnov za regionalnu saradnju i razmenu iskustava u cilju unapređenja kvalitetnih i profesionalnih medija i etičkog novinarstva u ovim državama i omogućiti da saveti za štampu iz regiona zajedničkim projektina konkurišu za donatorska sredstva. Skup je organizovao Savet Evrope.

Predstavnici Saveta za štampu učestvovali su u radionici „Savet za štampu i specifični slučajevi u vezi sa kršenjem etičkog kodeksa“, koja je održana 24. novembra 2014. godine u Skoplju. Oni su zajedno sa kolegama iz Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine preneli svoja iskustva kolegama iz Makedonije u kojoj je krajem godine osnovan Savet za medijsku etiku. Informacije dobijene tokom ovog događaja će im koristiti u budućem odlučivanju o kompleksnim slučajevima kršenja etičkih standarda u medijskom izveštavanju.

Predstavnici Saveta učestvovali su i na godišnjoj skupštini Alijanse nezavisnih saveta za štampu Evrope (AIPCE) , čiji je Savet član, održanoj početkom oktobra u Briselu.