Godišnji izveštaj Saveta za štampu za 2013. godinuIskustva stečena u toku prve godine rada Saveta za štampu i posebno Komisije za žalbe uslovila su dve značajne promene Statuta Saveta, usvojene krajem februara ove godine – nadležnost Saveta proširena je i na onlajn medije, odnosno informativne veb portale koji nemaju štampana izdanja, kao i na novinske agencije, dok je Komisiji za žalbe omogućeno da se izjašnjava i o tome da li je prekršen Kodeks novinara  u onim medijima koji nisu prihvatili nadležnost Saveta, što do tada nije bilo moguće. Komisija za žalbe u ovakvim slučajevima sada izriče javne opomene, koje, istina, mediji na koje se odnose nisu u obavezi da objave, ali se one objavljuju na sajtu Saveta i dostavljaju medijima.

Istovremeno, broj štampanih medija koji je prihvataju nadležnost Saveta sve je manji, jer je u toku 2013. godine nadležnost Saveta prihvatilo više novina, među kojima i tabloidi Kurir i Informer, na koje je u prethodnom periodu bilo dosta žalbi o kojima Komisija nije mogla da raspravlja. Nakon izmena Statuta nadležnost Saveta prihvatili su i veb portali Telegraf.rs, Južne vesti i Šumadija pres.

Iskustva iz prakse Komisije za žalbe korišćena su i prilikom pisanja novih odredbi Kodeksa novinara Srbije i smernica za novinare, koje su usvojili UNS i NUNS, a koje su stupile na snagu u maju ove godine.

Očekivanje da će proširenje nadležnosti Saveta za štampu omogućiti većem broju građana da ostvari svoje pravo na žalbu, pokazalo se ispravnim, pa je, delom i zbog toga, broj žalbi ove godine dva puta veći nego u prvoj godini rada Saveta. 

RAD KOMISIJE ZA ŽALBE 

Savetu za štampu od januara do decembra 2013. godine upućena je 71 žalba, što je znatno više nego u prethodnoj godini, kada je Savet primio 35 žalbi. Od ukupnog broja žalbi, 20 su podnele institucije ili udruženja,pet mediji jedni protiv drugih, a ostatak pojedinci, među kojima je ove godine, za razliku od prethodne, bilo i političara i estradnih ličnosti. Samo dve žalbe rešene su dogovorom nakon medijacije, što ukazuje da redakcije još vrlo retko i nerado priznaju greške. Komisija je do kraja godine donela odluke o 34žalbe, a šest žalbi upućenih krajem prošle godine rešeno je u januaru ove godine. U nekoliko slučajeva podnosioci su odustajali od žalbi, dok su ostale odbačene jer nisu ispunjavale formalne uslove za razmatranje, najčešće zbog toga što je žalbu podnela osoba koja nije lično oštećena objavljenim tekstom. Od ukupno rešeneih 40 žalbi, prekršaj Kodeksa utvrđen je u čak 28 slučajeva, od čega je izrečeno deset javnih opomena, budući da je reč o medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost Saveta za štampu.  Na osnovu odluka Komisije može se zaključiti da su ogrešenja medija o profesionalnu etiku česta i ozbiljna, jer je u čak 20 slučajeva odlučeno da je prekršeno više tačaka Kodeksa novinara. Mediji su najčešće kršili odredbe iz odeljka Istinitost izveštavanja (11 puta) i to uglavnom tačke koje se odnose na zabranu objavljivanja neosnovanih optužbi, kleveta ili glasina, kao i na obavezu razlikovanjačinjenica od nagađanja i pretpostavki, zatim iz odeljka Novinarska pažnja (devet puta) i to  uglavnom tačku koja se odnosi na zabranu „slepog verovanja izvorima informacija“, i odeljka Odgovornost novinara (najčešće zbog neobjavljivanja demantija) i odeljka o zaštiti privatnosti (osam puta).

Iako obavezu objavljivanja odluka koje se odnose na njih mediji sada izbegavaju znantno manje nego na početku rada Saveta za štampu, problem i dalje postoji, u čemu prednjače listovi Kurir (nije objavio čak četiri odluke Komisije) i Informer (dve),  dok Večenje novosti to nisu uradile u jednom slučaju. I u drugim medijima se, međutim, sporadično dešava da se objave samo kratki delovi odluke, na neadekvatnom mestu, ili samo u štampanom izdanju (a ne i u onlajn verziji, koja je po pravilu čitanija). Ovim problemom Savet će morati da se bavi i ubuduće i da pokuša da nađe efikasno rešenje. Upravni odbor je nedavno odlučio da pokuša da problem prevaziđe time što će osnivači Saveta na svojim sajtovima objavljivati odluke Komisije, uz napomenu da ih list na koji se odnosi nije objavio.

S druge strane, sada se prilično retko dogadja da redakcije ne odgovore na žalbu (što je u početku bio čest slučaj), čak i kada je reč o medijima koji nisu prihvatili nadležnost Saveta. Stiče se, međutim, utisak da je medijima važno da se „odbrane“ pred Savetom, ali da, nažalost, kasnije slabo primenjuju ono na šta ih je Komisija svojom odlukom upozorila.Tako se događalo da mediji krše na isti način i iste odredbe Kodeksa za koje su bili pomenuti i čak i objavili tu odluku Komisije. Članovi Komisije i Saveta uopšte savesni su da je reč o procesu edukacije koji sigurno neće biti brzo završen.

ŽALBE PODNETE OD JANUARA DO DECEMBRA 2013.

 1. Fakultet političkih nauka – Svedok, Tabloid -odbačena  (mediji nisu prihvatili nadležnost Saveta za štampu)
 2. O.Š . Jožef Atila – Večernje novosti  -odbačena ( nije obezbeđena saglasnost direktora škole, podnosilac žalbe bila je PR služba)
 3. Poštar RS – E-novine - odbačena  (medij nije prihvatio nadležnost Saveta)
 4. Ana Milanović – Telegraf. rs. – odbačena  (medij nije u nadležnosti Saveta, tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)

U februaru je promenjen Statut pa je Komisija počela da izriče opomene medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost  Saveta za štampu

 1. Siniša Spasojević – BB glas – žalba prihvaćena, izrečena javna opomena
 2. Centar za prava deteta – Blic - prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 3. Sunčica Vučaj – Telegraf.rs – odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)
 4. Ana Zrenjanin – Telegraf.rs  - podnosilac odustao od žalbe
 5. Gorica Grigorijević – Kurir  -podnosilac odustao od žalbe
 6. Ministarstvo finansija i privrede – Naše novine  -prihvaćena, izrečena javna opomena
 7. DIPOS – ALO  -žalba nije prihvaćena, nema povrede Kodeksa
 8. Nenad Čanak – Kurur - prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka nije objavljena)
 9. Ljuban Kovačević – Alo, Kurir  -odbačena (tekstovi se ne odnose na podnosioca žalbe)
 10. Predrag Pavlović – Alo  - odbačena (nije u nadležnosti Saveta, žalba se odnosila na komenater na FB stranici lista)
 11. SNP Naši – NIN  -odbačena  ( žalbu je podnela neovlašćena osoba)
 12. Dragan Đilas – Kurir  - prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka nije objavljena)
 13. Zoran Radovanović – Večernje novosti  - prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 14. Nino Brajović – Politika - prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 15. Miroslava Mihailović- Blic, Kurir – odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)
 16. Ivan Ivanović – NIN  -odbijena, nema povrede Kodeksa
 17. Novi glas komune (Apatin) – redakcija sama zatražila mišljenje Komsije – nije prekršen Kodeks
 18. Ivan Ninić – Dnevnik - žalba rešena dogovorom
 19. Goran Popović – Kurur  -prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 20. Novica Tončev – Večernje novosti  - žalba rešena dogovorom
 21. Dragan Žebeljan – Alo -  prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 22. Ana Radmilović – Nova srpska politička misao - prihvaćena, izrečena javna opomena
 23. Vladimir Georiev – Kurir - delimično prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 24. Blic – Informer  - prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka nije objavljena)
 25. Ljuba Pantović Subotić – Alo  -prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 26. Vaišnavska verska zajednica – Pravda.rs  - podnosilac odustao od žalbe
 27. Vainšnavska verska zajednica –Srbin.nfo  - podnosilac odustao od žalbe
 28. Udruženje ljubitelja železnice – Kurir - odbijena, nema prekršaja Kodeksa
 29. Milan Crnčević – Blic – odbačena ( ne odnosi se na konkretan tekst)
 30. Ljuba Pantović Subotić – Kurir  - prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka nije objavljena)
 31. Ljuba Pantović – Subotić – Scandal – prihvaćena, izrečena javna opomena
 32. Ljuba Pantović – Subotić – Star – prihvaćena, izrečana javna opomena
 33. JP Putevi Srbije – Blic  - odbijena, nema povrede Kodeksa
 34. Ljuba Pantović – Subotić – Scandal  - odbačena (odnosi se na tekst objavljen pre više od 90 dana)
 35. Zoran Spasojević – BB glas  - odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)
 36. GLIC – Naše novine  -odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)
 37. Sanja Turlakov – Blic  - odbijena, nema povrede Kodeksa
 38. Mirjana Radošević – Informer – odbačena (tekst se ne odnosi se na podnosioca žalbe)
 39. Dragana Boljević – Blic – prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka objavljena)
 40. Radovanka Predragović Stevanić – Glas zapadne Srbije – prihvaćena, izrečena javna opomena (odluka objavljena iako medij nije imao tu obavezu)
 41. Vesna i Zlatibor Lončar – Alo - prihvaćena, prekršaj Kodeksa (odluka objavljena)
 42. Delta holding – Blic - podnosilac odustao od žalbe
 43. Južne vesti – Narodne novine  - prihvaćena, izrečena javna opomena
 44. Veljko Lalić – Večernje novosti  - prihvaćena, prekršaj Kodeksa (odluka nije objavljena)
 45. Zahtev lista Zrenjanin da Komisija oceni kršenje Kodeksa  -podnosilac odustao od žalbe
 46. Share fondacija – Teleprompter – prihvaćena, izrečena javna opomena
 47. Petar Jeremić – Informer  - podnosilac odustao od žalbe
 48. Jelena Tinska – Youtube  - odbačena (društvene mreže nisu u nadležnosti Saveta)
 49. Elvis Beriša – Večernje novosti  - odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)
 50. Dragan Đilas – Kurir – prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka nije objavljena)
 51. Helsinški odbor za ljudska prava – Blic – odbijena, nema kršenja Kodeksa
 52. Helsinški odbor za ljudska prava – Politika  - odbijena, nema kršenja Kodeksa
 53. Helsinški odbor za ljudska prava – Večernje novosti  - delimično prihvaćena žalba
 54. Helsinški odbor za ljudska prava – Informer – prihvaćena, prekršen Kodeks (odluka nije objavljena)
 55. Milka Tadić Mijović – E-novine  - prihvaćena, izrečena javna opomena
 56. Gojko Raičević – E- novine – odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca)
 57. Dragan Marić – Kurir  - odbijena, nema kršenja Kodeksa
 58. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad – Blic – prihvaćena, prekršen Kodeks
 59. Nebojša Bazić – Kurir - podnosilac odustao od žalbe
 60. Jorgovanka Tabaković – 021  - odbačena (tekst uklonjen pre podnošenja žalbe)
 61. Jorgovanka Tabaković – Naše novine – odbijena, nema kršenja Kodeksa
 62. Jorgovanka Tabaković – E-izbori – odbačena (tekst uklonjen pre podnošenja žalbe)
 63. Jorgovanka Tabaković – Kontra press  - odbijena, nema kršenja Kodeksa
 64. Jorgovanka Tabaković – Autonimija.info – odbijena, nema kršenja Kodeksa
 65. Jorgovanka Tabaković – RTV Vojvodina – odbačena (medij nije u nadležnosti Saveta)
 66. Tanja Maksić – Blic, Informer  - odbačena (tekst se ne odnosi na podnosioca žalbe)
 67. Naše Novine – Tanjug – prihvaćena, izrečena javna opomena

SEMINARI ZA PREDSTAVNIKE PRAVOSUĐA

Kako je jedan od dugoročnih ciljeva Saveta za štampu smanjenje sudskih sporova koji se vode protiv medija, sa radom Saveta i posebno sa odlukama Komsije za žalbe upoznato je tokom ove godine više od stotinu predstavnika pravosudnih organa. Partneri Saveta na ovom projektu: Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Lokal pres organizovali su, uz pomoć  Misije OEBS-a u Srbiji, šest seminara za sudije i tužioce iz svih većih gradova u Srbiji. Seminari su održani u aprilu u Nišu i na Zlatiboru, u oktobru u Loznici i u novembru u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. Prisustvovale su im sudije iz osnovnih, viših i apelacionih sudova, kao i  tužioci. U seminarima su učestvovali i novinari lokalnih medija, koji su i izveštavali o ovim skupovima.

Sudijama i tužiocima su predstavljeni najinteresantniji slučajevi o kojima je Komisija za žalbe odlučivala, kao i slučajevi iz, inače dosta neujednačene, sudske prakse. Sudijama je preporučeno i da građane upućuju na Savet za štampu, kao i da prilikom odlučivanja o materijalnoj nadokadi koju podnosioci tužbe traže od medija, uzmu u obzir i to da li je ta osoba  prethodno od redakcije tražila da objavi ispravku informacije koja joj je nanela štetu i da li se obratila Savetu za štampu.Zajednička ocena učesnika svih skupova bila je da je ovakva saradnja neophodna i da bi trebalo da se odvija kontinuirano.

Najinteresantniji slučajevi o kojima je u prvoj godini rada odlučivala Komisija za žalbe Saveta za štampu objavljeni su i u brošuri koja je podeljena predstavnicima pravosudja. U „Vodiču kroz praksu Komisije za žalbe“ predstavljeno je devet odluka Komisije koje se odnose na obavezu postupanja sa dužnom novinarskom pažnjom, objektivnost izveštavanja, privatnost „običnih građana“, kritiku javnih ličnosti, prava manjinskih grupa i zaštitu autorskih prava, predviđenih Kodeksom novinara Srbije.

OKRUGLI STO O SAMOREGULACIJI ONLAJN MEDIJA

Savet za štampu je pečetkom decembra u saradnji s Misijom OEBS-a organizovao veliki skup pod nazivom „Samoreguliši se: Perspektive samoregulacije u onlajn medijima“, koji je okupio četrdesetak predstavnika onlajn medija iz više gradova Srbije i nevladinih organizacija koje se bave medijskim slobodama. Skup je organizivan da bi se veb portali upoznali sa proširenjem nadležnosti Saveta za štampu, odnosno sa prednostima samoregulacije.

Poslepodnevni panel bio je posvećen komentarima čitalaca na tekstove u onlajn medijama, kao i pitanjima odgovornosti, anonimnosti i postojećim modelima moderacije.

SARADNJA SA SAVETOM EVROPE

Krajem godine uspostvaljena je saradnja sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu. Prva zajednička aktivnost bila je organizovanje sastanka članova Komisije za žalbe Saveta za štampu i kolega iz Norveške, Holandije i Bosne i Hercegovine, na kojem su razmenjena iskustva u odlučivanju o žalbama građana. Ova celodnevna radionica održana je u okviru projekta Saveta Evrope „Unapređenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u jugoistočnoj Evropi“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Za članove Komisije za žalbe bila su veoma dragocena iskustva saveta koji imaju dugu tradiciju i bogatu praksu, a najviše je bilo reči o zaštiti privatnosti, načinu izveštavanja o tragedijama ili nesrećama, o tome koliko Kodeks štiti javne ličnosti i o odgovornosti redakcija za onlajn komentare čitalaca.

Savet Evrope finansira i štampanje izmenjenog Kodeksa novinara Srbije sa prilogom koji sadrži slučajeve iz prakse Komisije za žalbe. Biće štampano tri hiljade primeraka najkasnije do kraja januara 2014.

OSTALE AKTIVNOSTI

U toku 2013, godine članovi Upravnog odbora i Komisije za žalbe učestvovali su u televizijskim debatama na deset lokalnih TV stanica u: Užicu, Novom Pazaru, Subotici, Kikindi, Apatinu, Šapcu, Nišu, Pirotu, Vranju i Loznici. Ove aktvnosti su planirane zbog toga što u prvoj godini rada nije bilo žalbi na lokalne medije iz čega je zaključeno da građani u manjim sredinama nisu dovoljno upoznati sa radom Saveta za štampu. Ove godine Savet je primio destak žalbi na lokalne, uglavnom onlajn medije, što je, verovatno, delimično rezultat i ovih gostovanja.

Savet je uspostavio i saradnju sa Republičkom radiodifuznom agencijom. U aprilu je održan prvi zajednički sastanak na kojem je dogovoreno da se sve predstavke koje građani upute RRA na sadržaj štampanih medija prosleđuju Savetu za štampu, kao i da se od Ministarstva kulture i informisanja zatraži da reaguje u situacijama kada je sadržaj i način distribucije štampanog javnog glasila takav da može da naškodi moralnom, intelektualnom, emotivnom ili socijalnom razvoju maloletnika, u skladu sa svojim nadležnostima. Posredstvom RRA Savet je kasnije dobio tri žalbe, ali nijedna nije ispunjavala formalne uslove da bi se o njoj moglo odlučivati.

Savet za štampu je ove godine uspostavio i saradnju sa organizacijom UNESCO, pa su predstavnici Saveta govorili na dva skupa posvećena samoregulaciji onlajn medijima, u maju u Beogradu i u oktobru u Sarajevu.

Predstavnici Saveta učestvovali su i na godišnjoj skupštini Alijanse nezavisnih saveta za štampu Evrope (AIPCE) u koju je učlanjen već prve godine rada, održanoj u spetembru u Tel Avivu, kao i na regionalnon skupu održanom u maju u Budvi. Na tom skupu je dogovoreno osnivanje neformalne mreže samoregulatornih tela jugoistočne Evrope, u okviru koje će zemlje regiona ubuduće bliže saradjivati.