Complaints

„Менгеле с Оксфорда: Лекарима дозвола да убијају децу“

Complaint resolved: violations of the Code
Геј лезбејски инфо центар Предраг Аздејковић
Прес
Print edition and internet
02. Mar 2012.

Поштовани, Шаљемо вам жалбу на текст Ане Влаховић и Љубинке Рачић „Менгеле с Оксфорда: Лекарима дозвола да убијају децу“ објављен у дневном листу „Прес“, 2. марта 2012. године. Текст почиње, иако нема никакве везе са ЛГБТ темама, следећим реченицама: „Геј бракови, право да истополни родитељи усвајају децу, легализација дроге, еутаназија, све раширенија промена пола, политичко организовање педофила... Низ у најмању руку спорних и шокантних новотарија које се појављују у последњих десетак година широм планете наставила је др Франческа Минерва, филозоф и професор медицинске етике са Оксфорда, запањујућим предлогом да се лекарима да право да убијају новорођену децу уколико она имају сметње у развоју, ако су „скупа за издржавање" или их родитељи једноставно не желе!“ Сматрамо да је овим текстом повређен Кодекс новинара Србије, нарочито став IV члан 4: „Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.“ Недопустиво је да се геј бракови, усвајање од стране истополних родитеља, промена пола повезује са организовањем педофила и убијањем деце и стављају у контекст спорних и шокантних новотарија. Геј лезбејски инфо центар тражи реакцију Савета за штампу.

Срдачан поздрав, Предраг Аздејковић

Текстом „Менгеле са Оксфорда: Лекарима дозвола да убијају децу”, објављеним 2.3.2012. године у штампаном и електронском издању, дневни лист „Прес“ прекршио је Кодекс новинара Србије и то одредбе одељка III, тачка 5 и одељка IV, тачка 4. које прописују обавезу новинара да „поштује и штити права и достојанство деце, жртава злочина, особа са хендикепом и других угрожених група“, као и да новинар мора да „учини све да избегне дискриминацију засновану, измђу осталог, на полу, старости, сексуалном опредљењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном и друштвеном пореклу“. Обавезује се дневни лист „Прес“ да, на основу члана 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, да објави ову одлуку комисије. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Подносилац жалбе, Геј лезбејски инфо центар, навео је да спорни текст, иако нема никакве везе са ЛГБТ темама, почиње реченицама којима се као „спорне и шокантне новотарије” наводе геј бракови, право да истополни родитељи усвајају децу, легализација дроге, еутаназија, политичко организовање педофила и предлог докторке са Оксфорда да се лекарима дозволи да убијају новорођену децу са сметњама у развоју. Геј лезбејски инфо центар сматрао је да је стављање у исти контекст геј бракова, права геј родитеља да усвајају децу и права на промену пола са убијањем деце и педофилијом недопустиво и у супротности са одељком IV, тачком 4, Кодекса новинара Србије. Редакција “Преса” није се изјаснила о жалби, а већина чланова Комисије за жалбе оценила је да се објављеним текстом дискриминише једна посебно осетљива мањина и да би новинари морали бити свесни опасности од дискриминације коју могу да шире медији. Чланови Комисије Љиљана Смајловић и Божо Прелевић сматрали су, међутим, да текстом није прекршен Кодекс, односно да аутор текста није имао намеру да дискриминише припаднике геј популације, већ да је реч само о лоше написаном тексту у којем се у исти контекст стављају свари које међусобно нису ни у каквој вези. Због свега наведеног, Комисија је већином гласова одлучила да објављивањем спорног текста повређен Кодекса новинара и наложила листу „Прес“ да објави ову одлуку.

Београд, 29.3.2012.

Председавајућа Комисије
Љиљана Смајловић