Записник са петнаесте седнице Комисије за жалбе одржане 28.2.2013.САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 16
28.2.2013.године
Београд

                                   ЗАПИСНИК

            Са петнаесте седнице Комисије за жалбе одржане 28.2.2013. са почетком у 18 сати, у просторијама Удружења новинара Србије.

Присустнии чланови Комисије: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм и Предраг Аздејковић.

Одсутни чланови Комисије: Славиша Лекић

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са  четрнаесте седнице
  2. Разматрање приговора новинарке „Вечерњих новости“ Иване Брцан на одлуку Комисије из новембра 2012. и захтева за изузећем члана Комисије
  3. Разматрање жалбе ОШ „Јожеф Атила“ на текстове објављене у „Вечерњим новостима“
  4. Разно

На почетку седнице, чланови Комисије су обавештени да је Управни одбор Савета за штампу дан раније усвојио нови Статут Савета, као и нови Пословник о раду Комисије за жалбе, који би требало да ступе на снагу за осам дана.

1. Чланови Комисије су једногласно, без расправе усвојили записник са седнице одржане 31.1.2013. године

2. Новинарка Ивана Брцан затржила је дописом, који је упутила 11.2.2013. године,  да Комисија поново размотри своју одлуку од 29.11.2012. године да су „Вечење новости“ прекршиле Кодекс новинара Србије објављивањем текстова „Исповест жртве психлога: растурају мозак“ и „Психолози без контроле“. Осим што је изразила неслагање са оценама Комисије о текстовима које је објавила, Брцанова је затражила и изузеће члана Комисије Александра Ђивуљског приликом поновог одлучивања о овом случају. Као разлог за то, навела је верује како он има лични мотив да омаловажи њен рад, као и да је читајући записник са претходне седнице закључила да је, говорећи о жалби на њене текстове, поступио непрофесионално и некоректно. Она је такође затражила и да се Ђивуљскиј изузме из одлучивања и о жалби која је на дневном реду ове седнице.

У дискусији у којој су учествовали председавајућа Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Зоран Ивошевић и Филип Шварм, истакнуто је да не постоје разлози за прихватање ни једног од та два захтева. Према речима Зорана Ивошевића, нити има разлога, нити Статут и Пословник Комисије за жалбе дозвољавају могућност ревизује одлуке коју је Комисија већ донела. Он је такође навео и да не постоји могућност да подносилац жалбе тражи изузеће члана Комисије, подсећајући да је Пословником предвиђено да се члан Комисије изузима из одлучивања само у случају да се жалба односи на медиј у којем ради, као и да би се о изузећу могло расправљати у случају да, рецимо, постоје неке блиске, рецимо родбинске, везе између члана Комисије и подносиоца жалбе. Председајућа је такође подсетила да, по правила рада Комисије, захтеви Иване Брцан не могу да се прихвате, док је Љиљана Смајловић рекла да заиста не види никакав разлог ни за изузећем Ђивуљског, нити за поновним разматрањем одлуке која је донета једногласно.

Чланови Комисије су, након расправе, једногласно одлучили да не прихвате захтеве новинарке Иване Брцан.

3. Генерална секретарка упознала је чланове Комисије са поднеском Тима за сарадњу са медијима ОШ „Јожеф Атила“ , који се односи на текстове објављене у „Вечерњин новостима“ од децембра 2012. до фебруара 2013. године. Она је објаснила да у првој верзији жалба била нејасна, да је након што је затражена допуна и сагласност директора школе за подошење жалбе, и даље нејасно да ли је Тим за сарадњу са медијима овлашћен да поднесе жалбу или не, као и да је и сам текст жалбе, иако допуњен, и даље нејасан. Новинарка „Новости“ одговорила је на жалбу, између осталог, да ни сама не зна ко стоји иза анонимног Тима за сарадњу са медијима, да сам директор школе никада није имао примедбе на начин на који је цитиран у текстовима, као и да су све изнете примедбе на њене текстове потпуно неосноване.

Филип Шварм је рекао, да по његовој оцени, уопште није јасно ко је подосилац жалбе и у чије име и да је због тога не треба прихватити. Љиљана Смајловић је навела да је овде очигледно реч о томе да се једној гупи људи не свиђа начин на који дописница „Новости“ из Новог Сада пише, што никако не може бити разлог за подошење жалбе, у којој, како је рекла, уопште није наведено које одредбе Кодекса су, наводно, прекршене. Небојша Спаић је рекао да је посао Комисије да утврди да ли је објављеним текстовима прекршен Кодекс и поставио питање да ли је то могуће одлучити на основу достављеног материјала. Тамара Скрозза је одговорила да је из достављег материјала тешко закључити шта је у ствари проблем, јер се подносилац не позива ни на један члан Кодекса. По оцени Зорана Ивошевића, поднесак достављен Комисији уопште нема карактер акта којим се покреће поступак пред Комисијом, јер заправо није реч о жалби, већ о анализи текстова новинарке Брцан, којом Комисија не може да се бави. На његов предлог, Комисија је једногласно одлучила да се поднесак одбаци уз образложење да је подосилац непознат и да допис нема карактер жалбе.

4. Председавајућа је подсетила на одлуку са претходне седнице да се уредништву „Вечерњих новости“ поново укаже на обавезу да објави одлуку Комисије из септебра прошле године. Након што је генерална секретарка обавестила присутне да „Новости“ нису одговориле на оабвештења која им је у међувремену послала, Комисија је једогласно одлучила да се о овом случају огласи саопштењем.    

Зоран Ивошевић предложио је да се Комисија, односно Савет за штампу укључи у јавну расправу о Нацрту закона о јавном информисању. Једногласно је одлучено да он члановима Комсије достави своја запажања о предложеном тексту и да их Комисија потом размотри и своје предлоге и сугестије достави предлагачима закона.

Седница је завршена у 19 сати.

Записник водила                                                                             Председавајућа Комисији

Гордана Новаковић                                                                                Тамара Скрозза