Записник са тринаесте седнице Комисије за жалбе одржане 29.11.2012.САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 14
29.11.2012.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са тринаесте седнице Комисије за жалбе одржане 29.11.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Присустнии чланови Комисије: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Божо Прелевић и Предраг Аздејковић

Одсутни чланови Комисије: Филип Шварм, Славиша Лекић и Зоран Ивошевић.

Дневни ред:

  • Усвајање записника са дванаесте седнице
  • Разматрање жалбе Зорана Тодоровског на текстове објављене у „Вечерњим новостима“
  • Разматрање жалбе Божидара Митровича на текст  објављен у НИН-у
  • Разно

На почетку седнице,  чланови Комисије су обавештени да је председавајући Филип Шварм одсутан,  те да ће седници председавати заменица председвајућег Комисије Тамара Скрозза.

1. Комисија је једногласно, без расправе, усвојила записник са претходне седнице.

2. Генерална секретарка обавестила је чланове Комисије да је одговор допуснице „Новости“ из Новог Сада на жалбу психолога Зорана Тодоровског, због два текста објављена 18. и 23. октобра 2012. године, стигао непосредно пре седнице и упознала их са тврдњама новинарке.

Тодоровски је жалбу поднео због текста у којем га је бивша пацијенткиња оптужила за ментално и сексулано злостављање, који је сматрао једностраним и пристрасним, којим је, без уважавања претпоставке невиности, нарушена његова приватност. У другом тексту, изјава коју је, како је тврдио, дао пре објављивања првог текста, пренета је нетачно.

Новинарка је у одговору, између осталог, навела да је реч о исповести жртве, коју није имала намеру да представи као неспорну чињеницу, већ само као лично искуство које би послужило за отварање теме о одговорности психолога. Она је такође потврдила да је изјаву добила пре објављивања првог текста. Оно што је навела да је он том приликом рекао, разликује се, међутим, од онога што је наведено у тексту, на шта је генерална секретарка скренула пажњу чланова Комсије.

У току расправе у којој су учествовали Александар Ђивуљскиј, Љиљана Смајловић и председавајућа Тамара Скрозза, оцењено је да су у тексту изнете веома озбиљне оптужбе, а да новинрка то није поткрепила ничим сем изјавом пацијенткиње, односно да је у потпуности прихватила све што јој је саговорница рекла. Александар Ђивуљскиј је истакао да је потпуно неприхватљиво да се без дужне новинарске пажње и практично без икакве провере објављује изјава болесне особе. Тиме је по њему, по више основа прекршен Кодекс новинара, а може се вероватно говорити и о злоупотреби психички и емотивно рањиве особе која можда није била ни свесна тежине онога што тврди.

Љиљана Смајловић је навела да је реч о оптужбама које су морале бити озбиљно проверене и да уколико је овај случај требало да поислужи само за отварање теме, није требало објављивати податке на основу којих се може утвридити о ком психијатру је реч.

Према речима Тамаре Скроззе, чак и да у тексту нису наведени подаци психолога, недопустиво је да се на овакав начин пише о томе да „психолози растурају мозак“ пацијентима, јер се тиме, без икаквих доказа, ставља печат на читаву професију.

Након расправе, Комисија је једногласно одлучила да прихвати жалбу и да наложи „Новостима“ да објаве одлуку Комисије да су прекршиле Кодекс новинара Србије.

3. У складу са чланом 10. Пословника о раду Комисије за жалбе, Небојша Спаић изузет је из расправе и одлучивања о жалби Божидара Митровића на текст објављен у недељјнику НИН.  Митровић је жалбу поднео због есеја који се односио на изложбу чији је органозатор, сматрајући да су прекршене одредбе Кодекса из одељака који се односе на истинитост извештавања, одговорност новинара и независност од притисака. У расправи су учествовале Љиљана Смајловић и Тамара Скрозза, навидећи да је аутор текста изнео свој вредносни суд, а није извештавао о догађају и да есеј дозвољава велику слободу аутора да износи своје мишљење о догађајима. Комисија је, такође, једногласно одлучила да НИН није прекршио Кодекс.

4. Чланови Комисије обавештени су да ће убудуће записници са седница бити објављивани на веб сајту Савета за штампу, јер је из стручних кругова затражено више информација од онога што се објављује у образложењима одлука.

Седница је завршена у 18.45. сати

               Записник водила                                                        Преседавајућа

             Гордана Новаковић                                                     Тамара Скрозза     

    генерална секретарка Савета за штампу