Записник са једанаесте седнице Комисије за жалбе одржане 27.9.2012.САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 12
27.9.2012.
Београд

ЗАПИСНИК

            Са једанаесте седнице Комисије за жалбе одржане 27.9.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Присуствовали чланови Комисије: Филип Шварм, председавајући, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић и Тамара Скрозза.

Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић, Славиша Лекић и Предраг Аздејковић

Дневни ред:

  • Разматрање жалбе Љиљане Костић на текст објављен у листу „Прес“
  • Разматрање жалбе Драгане Чабаркапе на „Вечерње новости“
  • Анализа досадашњег рада и одлука Комисије

На почетку седнице генерална секретарка је обавестила чланове Комисије, да упркос обећањама, норвешки донатор није од септембра продужио финансирање Савета, већ да би процедура добијања нове донације могла да потраје месец или два. Савет за то време неће моћи да исплаћује хонораре члановима Комсије за жалбе, али се очекује да ће проблем бити ускоро превазиђен.

Чланови комисије размотрили су жалбу Љиљане Костић која је сматрала да је дневни лист „Прес“ објавио текст чији су знатни делови преузети из њеног текста објављеног на веб порталу „Уграду.инфо“. У одговору редакције, осносно ауторке текста наведно је, измедју осталог, да је текст написан на основу снимка разговора добијеног, уз сагласност актера приче, од колеге из ваљевског листа „Напред“. Генерална секретарка обавестила је чланове Комисије да јој је колега Слободан Ћирић из листа „Напред“ то потврдио у телефонском разговору. У тексту жалбе наведено је да је „Прес“ неовлашћено објавио и фотографију уз тај текст, али како фотографију није снимила ауторка текста која је поднела жалбу, генерална секретарка је рекла да би жалбу морао да поднесе сам аутор, што су чланови Комисије прихватили, мада је више њих истакло да је „Прес“ имао обавезу да наведе извор, односно аутора фотографије.

У току расправе о жалби, Филип Шварм и Тамара Скрозза навели су да има делова текста који су исти или врло слични, али да је то вероватно резултат тога што су актери приче говорили исте ствари, као и да су се овом темом бавили и други медији. Петар Јеремић је ракао да у тексту објављеном у „Пресу“ има детаља којих нема у тексту Љиљане Костић. Комисија је, након расправе, једногласно одлучила да се не може утврдити да је „Прес“ повредио одредбе о заштити ауторства, односно да нема кршења Кодекса новинара Србије.

2.  Разматрајући жалбу Драгане Чабаркапе, чланови Комсије су се, праткично без расправе, сагласили да су „Новости“ прекршиле Кодекс тим што нису објавиле одговор председнице Синдиката на текст у којем се износе негативне оцене о његовом раду. Филип Шварм је такође рекао да су „Новости“ поступиле супротно правилима професије и тиме што су објавиле текст дургог синдиката који је заправо реаговање на саопштење синдиката који предводи Драгана Чабаркапа, а да претходно није објављено само то саопштење. Комисија је једногласно одлучила да су „Новости“ прекршиле Кодекс и то одредбе које је подносилац жалбе навео у жалби.

3. Председавајући Филип Шварм предлжио је да чланови Комисија, уместо да на текућој седници анализирају њен досадашњи рад, своја запажања поделе са јавношћу. Он је предложио да се организује округли сто на који би били позвани представници медија, професори новинарства, стручњаци за медијско право и остали заинтересовани за теме којима се бави Савет за штампу. Чланови Комисије ће том приликом изнети своје оцене и дилеме са којима су се суочавали приликом одлучивања. Петар Јеремић је рекао да би округли сто могао да буде организован у Прес центру Удружења новинара Србије, а уз сагласност свих присутних, договорено је да то буде 29. Октобра. За уводничара округлог стола одређен је, на предлог председавајућег,  Зоран Ивошевић,  који би требало да припреми анализу досадашњег рада Комисије. Такође је договорено да један од говорника буде и Божо Прелевић који би требало да припреми излагање о томе на који начин рад Савета за штампу може да смањи број судских спорова и због чега је то корисно и за медије и за подносиоце жале. Припремњене материјале доставиће генералном секретару, који ће га послати осталим члановима Комисије за жалбе. Договорено је и да ће Комисија у току октобра, уколико буде потребно одржати још један састанак везан за одржавање округлог стола.

Седница је завршена у 18.30. сати

                Записник водила:                                                            Председавајући Комисији

               Гордана Новаковић,                                                                  Филип Шварм

        генерална секретарка Савета за штампу