Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Јавно предузеће "Путеви Србије" против дневног листа "Блиц"

Жалба решена: нема прекршаја кодекса
Јавно предузеће "Путеви Србије"
Штампана издања новина "Блиц"
Штампано издање
02.09.2013.

Жалба против јавног гласила ,,Блиц“

Овим путем ЈП ,,Путеви Србије“ из Београда са седиштем у Булевару краља Александра 282 и в.д.генералног директора Зоран Дробњак подносе жалбу против писања дневног листа ,,Блиц“ чији је издавач и оснивач "Ringier Axel Springer" d.o.o. Комисији за жалбе савета за штампу у складу са чл.1, 2, 3 и 4 Пословника о раду Комисије за жалбе, као што следи:

У периоду од 25.04.2013.г. до 02.09.2013.г. дневни лист ,,Блиц“ објавио је низ текстова који садрже неистините информације којима се вређа част и пословни углед подносилаца ове жалбе. У наведеном периоду објављени су следећи текстови:

• 25.04.2013.г. у штампаном издању дневног листа ,,Блиц“ објављен је текст са насловом ,,Дробњак потрошио 35 милиона евра више од плана“

• 26.04.2013.г. у штампаном издању дневног листа ,,Блиц“ објављен је текст са насловом ,,Спискао 35 милиона евра на одржавање, а путеви очајни“

• 09.05.2013.г. у штампаном издању дневног листа ,,Блиц“ објављен је текст са насловом ,,Стуб смрти дивља градња“

• 13.05.2013.г. у штампаном издању дневног листа ,,Блиц“ објављен је текст са насловом ,,Пет разлога за смену Дробњака“

• 17.05.2013.г. у штампаном издању дневног листа ,,Блиц“ објављен је текст са насловом ,,Дробњак тражио 500 евра дневно за кафанске трошкове“

• 02.09.2013.г. у штампаном издању дневног листа ,,Блиц“ објављен је текст са насловом ,, Косили траву за 10 милиона евра“

ДОКАЗ: Копија наведених текстова штампаног издања дневног листа ,,Блиц“ од 25.04. до 02.09.2013.г.

Наведеним текстовима прекршене су одредбе Кодекса новинара пошто су наведене бројне неистините и непроверене информације, а да притом демантији који су били послати или нису објављени или су објављени њихови прозвољно изабрани делови.

Спорни текстови објављени су противно правилима прописаним Кодексом у глави I која се односи истинистост извештавања (чл. 1,4 и 5), глави IV која се односи на начело новинарске пажње (чл.1), као и у глави VI које се односе на поштовање приватности (чл.1 и 3).

Супротно одредбама члана 1, главе I новинари нису известили читаоце тачно, објективно и потпуно, већ управо супротно крајње тенденционално и малициозно.

У конкретном случају прекршени су чланови 1 и 2 који главе IV Кодекса имајући у виду да новинари нису приступили послу са дужном професионалном пажњом.

Подносиоци жалбе сматрају да дневни лист ,,Блиц“ из непознатих разлога и интереса објављивањем оваквих текстова намерно нарушава пословну репутацију и наноси им ненадокнадиву штету посебно на пословном плану.

Имајући у виду све напред наведено, предлажемо да Комисија за жалбе Савета за штампу у складу са чл. 15. и 16. Пословника о раду комисије за жалбе усвоји и објави у медију ову жалбу и сходно чл.17 Пословника о раду Комисије за жалбе донесе одлуку којом обавезује дневни лист ,,Блиц“ да се јавно извини подносиоцима ове жалбе.

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 26. 9. 2013. године, једногласно доноси

 ОДЛУКУ

Текстом „Косили траву за десет милиона евра“, објављеним 2.9.2013. године дневни лист „Блиц“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП „Путеви Србије“ поднело је жалбу сматрајући да текст садржи „неистините и непроверене информације“, због чега су прекршене одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу. Читаоци су, по оцени подносиоца жалбе, уместо тачно, објективно и потпуно, извештени „тенденциозно и малициозно“, а „Блиц“ из „непознатих разлога и интереса намерно нарушава пословну репутацију и наноси ненадокнадиву штету  на пословном плану“ Јавном предузећу ’Путеви Србије’“. У жалби је наведено и да је на спорни текст редакцији упућен деманти. „Блиц“ је, међутим, објавио само изводе деманатија и то као реаговање.

Редакција „Блица“ није одговорила на наводе подосиоца жалбе.

Чланови Комисије сматрали су да је реч о важним подацима о трошењу новца у јавном предузећу, које јавност има право да зна, а да се из одговора „Путева Србије“ не може закључити да су наводи у тексту нетачни. Пропуста новинара приликом писања текста јесте било, јер одређени наводи очигледно нису довољно проверени, али ЈП „Путеви Србије“ заправо није демантовало најбитније чињенице – потрошено је толико новца колико је наведено, а тендера заиста није било од 2000. године. Нетачну информацију о томе ко је власник фирме коју „Путеви Србије“ ангажују за кошење траве, демантовао је адвокат наводог власника, а део одговора који се односи на контролу обављеног посла „Блиц“ јесте објавио, мада под неодговарајућим називом „Реаговање“.

Комисија за жалбе подсећа медије да Кодекс новината Србије обавезује редакције на поштовање права на одговор. Приликом објављивања одговора  требало би да следе правила прописана Законом о јавном информисању. То, између осталог, значи да уколико је одговор дужи од самог текста на који се односи, као што је овога пута случај, редакција има обавезу да затражи од онога ко је доставио одговор да његову дужину прилагоди дужини текста, а не да сама скраћује, односно да извлачи делове за које сматра да су најважнији. Такође, редакција би требало јасно да назначи да је реч о одговору и да га не објављује под другим насловима. Комисија такође подсећа све који верују да су оштећени објављивањем нетачниих информација да имају право да траже исправку, а не само објављивање одговора

Чланови Комисија су закључили да пропусти којих је било и у самом тексту и приликом објављивања одговора, нису толики да би довели до одлуке да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара Србије.

Београд, 26.9.2013.                                                                        


                                                             Председавајући

                                   Зоран Ивошевић