Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

„Ringier Axel Springer“ против дневног листа „Информер“

Жалба решена: прекршај кодекса
„Ringier Axel Springer“
„Информер“
Штампано издање
09.08.2013.

Жалба против јавног гласила „Информер“

Овим путем пуновоћник Издавачког друштва „Ringier Axel Springer“ доо Београд, Жоржа Клемансоа 19, оснивача и издавача „Блиц“, по уреднном пуномоћју које доставља под 1/, благовремено подноси жалбу против дневног листа „Информер“, чији је оснивач „Инсајдер тим“ доо, Београд – Стари град, Теразије 5/7, чији је законски заступник Дамир Драгић, Комисији за жалбе Савета за штампу у складу са чланом 1,2 и 3. Пословника о раду Комисије за жалбе, као што следи:

У периоду од 09.08.2013. до 17.08.2013. дневни лист „Информер“, је објавио низ текстова и информација о јавном гласилу „Блиц“, којима су грубо прекршене одредбе Кодекса новинара Србије (у даљем тексту: Кодекс). У наведеном периоду објављени су следећи текстови:

• 09.08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “РРА завела цензуру, Блиц је света крава”!.

• 09.08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Како је Блиц ојадио лутрију”.

• 10.08.2013. у Интернет издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Блиц је мафија јача од државе”.

• 10.08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом „Доста злочина, Пинк, Блиц и РРА“.

• 12.08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Колико је пара ЕПС дао Блицу ”.

• 13. 08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом „Блиц узимао паре од ЕПС-а да рекламира струју?!“.

• 14. 08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом „ЕПС дао Блицу 6.000.000 за ништа!“

• 15. 08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Колико је Блиц узео државних пара од 2000-2012”.

• 16. 08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Блиц отимао милионе чак и од болница”.

• 17. 08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Дрско и безобразно – Блиц тражи забрану Информера”.

• 17. 08.2013. у штампаном издању дневног листа „Информер“ објављен је текст под насловом “Смрдљиве новине”.

ДОКАЗ: 2/ Копије наведених текстова и насловних страна штампаног издања дневног листа “Информер” од 09.08.2013. 10.08.2013., 12.08.2013, 13.08.2013, 14.08.201, 15.08.2013, 16.08.2013. и 17.08.2013.

У наведеним текстовима објављене су бројне дезинформације, а нарочито да је подносилац жалбе “Блиц саучесник пљачкању Државне лутрије Србије”, “мафија јача од државе”, “исисавају паре из државних фондова”, “стављени изнад закона”, “врховне свете краве”, “некажњено отимају паре из државних фондова и буџета”, “Блиц отима милионе чак и од болница”…

У претходно наведеним текстовима објављене су информације којима се грубо крши Кодекс новинара. Информације се односе на дневни лист “Блиц” законског заступника оснивача дневног листа “Блиц” Јелену Дракулић-Петровић, као и његовог главног уредника Веселина Симоновића, а у којима се они лично називају погрдним и увредљивим речима као што су: Света крава, глодур, цајтунг Блиц, штурмбамфирер Веселин Симоновић и његова директорка Јелена-Хелга Дракулић, смрдљиве новине, Веса ракија, Веса струја, хер Веса и фрау Хелга, као и да Хер Веса верује да у Србији и даље важи окупацијско правило о стрељању сто Срба за једног Немца.

Скрећемо пажњу да објављење информације представљају грубу неистину и да приказују подносиоца жалбе као јавно гласило које је изнад закона, оличење мафије и криминала доводећи тиме у питање новинарску етику и етику пословања подносиоца жалбе. Овакво извештавање представља злоупотребу права на јавно информисање и супротно је Кодексу новинара Србије.

Наведеним текстовима прекршене су одредбе Кодекса новинара Србије.

Спорни текстови су објављени противно правилима прописаним Кодексом:

Глава I се односи на истинитост извештавања у чл. 1 прописано је обавеза новинара да тачно, објективно и потпуно извештава о догађајима од интереса за јавност, у чл. 2 прописана је обавеза новинара да прави јасну разлику између чињеница који преноси, коментара, претпоставки и нагађања, у чл. 4 прописано је да је новинар дужан да консултује што више извора (најмање два независна извора информација), као и у чл. 5 прописано је да је са новинарством неспојиво објављивање неоснованих оптужби, клевета, гласила итд.

У наведеним текстовима објављене су нетачне, необјективне и непотпуне информације, такође информације су пренесене као чињеничне тврдње, које садрже између осталог и неосноване оптужбе и клевете. Објављене су информације у којима се износе неосноване оптужбе на рачун дневног листа “Блиц”, Јелене Дракулић Петровић и Веселина Симоновића, изношењем чињеница да је “Блиц” ојадио и ошишао Државну лутрију Србије, да се “Блицу” осладио лак државни кеш, да су дирецтор и главни уредник осумњичени за милионске махинације, а које представљају неосноване оптужбе на рачун “Блица” и наведених лица. Такође, да је Блиц мафија јача од државе , да је “Блицовцима” дозвољено да некажњено исисавају паре из државних фондова, министарства и јавних предузећа, као и низ других информација које се налазе у наведеним текстовима.

Глава III Кодекса говори о одговорности новинара у чл. 1 наводи да је новинар одговоран пре свега својим читаоцима, слушаоцима и гледаоцима. Континуирано објављивање наведених садржаја који садрже неосноване оптужбе и неистинито извештавање представљају неодговорност новинара и прекршај ове одредбе. Скрећемо пажњу да је одговорн уредник јавног гласила “Информер” Драган Ј. Вучићевић, неколико пута објавио колумне у којима се користе јако погрдне и увредљиве речи на рачун “Блица”, директорке и главног уредника. А док се у чл. 6 наводи да је новинар дужан да негује културу и етику јавне речи што овде свакако не може бити случај, с обзиром на изразе који се користе као што су: Света крава, глодур, цајтунг Блиц, штурмбамфирер Веселин Симоновић и његова директорка Јелена-Хелга Дракулић, подгузни подлистак Ало, смрдљиве новине, Веса ракија, Веса струја, хер Веса и фрау Хелга, глупи Вукела као и да Хер Веса верује да у Србији и даље важи окупацијско правило о стрељању сто Срба за једног Немца.

Глава IV која се односи на начело новинарске пажње у чл. 1 прописано је да је новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом, као у чл. 2 да новинар не сме слепо да верује извору информација. У смерницама се јасно навиди да је у контакту са изворима неопходна посебна пажња како би се избегла стварна или привидна пристрасност.

Супротно одредбама члана 1, главе I новинари нису известили читаоце тачно, објективно и потпуно, већ управо супротно крајње необјективно и малициозно.

Супротно одредбама члана 5, главе I, новинари су објавили клевете и гласине о подносиоцу жалбе.

У конкретном случају прекршени су чланови 1 и 2 главе IV кодекса имајући у виду да новинари нису приступили послу са дужном професионалном пажњом.

Такође, објављивање спорног садржаја није дозвољено у складу са Законом о јавном информисању (ЗЈИ). Скрећемо пажњу да је дневни лист “Информер” објављивањем спорних текстова поступио противно одредбама ЗЈИ и прекршио члан 3 који прописује стандард дужне новинарске пажње.

Подносилац жалбе сматра да је дневни лист “Информер” намерно вређа његов углед и сматра да не постоји никакав други интерес за објављивање предметних натачних информацијама, осим подилажења жељи за сензационализмом стварањем лажне слике о подносиоцу жалбе са јасним циљем дневних новина, а то је стицање профита. Подносилац жалбе је жртва осветољубивости овог дневног листа, који свесно жели дам у наруши пословну репутацију, а све зарад стицања материјалне користи.

Текстови који се објављују од стране дневног листа “Информер” су прешли све прагове толеранције и подносилац жалбе мора да се обрати за заштиту права овој Комисији.

Објављивањем увредљивих и нетачних информација у предметном тексту, дневни лист “Информер” причињава ненадокнадиву штету подносиоцу жалбе на пословном плану.

Имајући у виду све нашред наведено, предлажемо да Комисија за жалбе Савета за штампу у складу са чл. 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе усвоји ову жалбу и донесе одлуку којом обавезује дневни лист “Информер” да објави одлуку Комисије за жалбе Савета за штампу и обавезује дневни лист “Информер” да се јавно извини подносиоцу жалбе.

У Београду, 19.08.2013. „Ringier Axel Springer“ doo

које заступа “Стојковић & Прекајски” ОД Београд

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 26.9. 2013. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстовима „РРА завела цензуру, Блиц је света крава“, „Како је Блиц ојадио лутрију“, „Блиц је мафиа јача од државе“, „Доста злочина Пинк, Блиц и РРА“, „Колико је пара ЕПС дао Блицу“, „Блиц узимао паре од ЕПС-а да рекламира струју?“, „ЕПС дао Блицу 6.000.000 за ништа“, „Колико је Блиц узео државних пара од 2000. до 2012.“, „Блиц отимао милионе чак и од болница“, „Дрско и безобразно – Блиц тражи забрану Информера“ и „Смрдљиве новине“, објављеним у штампаном и онлајн издању листа 9.8, 10.8, 12.8, 13.8., 14.8, 15.8, 16.8 и 17.8. 2013. године дневни лист „Информер“

 1.прекршио је тачке 1 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, држећи се основних правила професије и неспојивости новинарства са објављивањем неоснованих оптужби, клевета и гласина

2.прекршио је и тачку 1 Одељка  V (Новинарска пажња) о обавези новинара да послу приступа са дужном професионалном пажњом

3. прекршио је и тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) о обавези новинара да негује културу и етиику јавне речи и поштује право на одговор.

Налаже се дневном листу „Информерр“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од  дана достављања одлуке.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу је у име Издавачког друштва „Ringier Axel Springer“ поднела адвокатска канцеларија, наводећи да је „Информер“ у више текстова објавио бројне дезинформације да је „Блиц саучесник у пљачкању Државне лутрије Србије“, да „некажњено отимају паре из државних фондова и буџета“, да „Блиц отима милионе чак и од болница“, да су „стављени изнад закона“ и да су „врховне свете краве“. Такође, како је наведено, законски заступник листа „Блиц“ и његов главни уредник називају се погрдним и увредљивим изразима „штумбамфирер“, „Веса Ракија“, „Јелена Хелга Дракулић“, „Хер Веса и Фрау Хелга“, док се „Блиц“ назива „смрдљивим новинама“.

По оцени подносиоца жалбе, „објављене информације“ представљају грубу неистину и приказују подносиоца жалбе као јавно гласило које је изнад закона, оличење мафије и криминала“.

У одговору на жалбу, адвокат „Информера“ навео је да је жалба неоснована и да је лист поступио у складу са Кодексом, Уставом и Законом о јавном информисању који гарантују слободу објављивања о личностима и догађајима о којима јавност има оправдан интерес да зна. Јавност има право на информацију како се троши новац јавних предузећа са којима је „Блиц“ закључивао уговоре, а јавна предузећа обавезна су да ове информације учине доступним по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Чланови „Комисије“ закључили су да „Информер“, води кампању против листа „Блиц“, износећи веома озбиљне оптужбе без јасних доказа. Лист на веома увредљив начин пише о челним људима „Блица“, користећи непримерене и погрдне изразе и оптужује их за „милионске махинације“, „некажњено исисавање паре из државних фондова, министарстава и јавних предузећа“, да су „мафија јача од државе“ . Мањи део података које је „Информер“ објавио потиче из извештаја Савета за борбу против корупције о утицајима на медије, који је објављен пре две године, а лист сада то користи за доказивање својих теза о томе да је „Блицу“ омогућено да лако долази до државног новца, те да је тај лист „ојадио“ поједине државне институције.

Чланови Комисије посебно су указали да је „Информер“ овакав начин „извештавања“ о „Блицу“, преузео од „Пинка“, након што је Републичка радиодифузна агенција упозорила ту телевизију да ће бити кажњена уколико настави да емитује оптужбе и увреде на рачун „Блица“. Комисија је овакво понашање „Информера“ оценила као непрофесионално и опасно и због тога једногласно одлучила да је лист прекршио Кодекс новинара Србије.

Београд, 26.9.2013.                                              

                                                                                                                                                      

      Председавајући                                                                                                                                                            Зоран Ивошевић