Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Удружење љубитеља железнице против дневног листа "Курир"

Жалба решена: нема прекршаја кодекса
Удружење љубитеља железнице
"Курир"
Штампано издање и интернет
22.08.2013.

Поштовани,

Дана 20.8.2013. Удружење љубитеља железнице је послало саопштење великом броју медија, са предлогом за унапређење актуелног пројекта "Београд на води". Док су одређени медији пренели наш став у складу са професијом, а за измене и појашњења се обратили на остављен им број телефона, Курир је врло озбиљно прекршио етички кодекс, и изврнуо смисао поруке коју смо желели да упутимо јавности и представницима власти. Оригинално саопштење се налази на следећем линку:

http://vozoljubitelji.blogspot.com/2013/08/saopstenje-zeleznicu-prilagoditi-gradu.html

Прва одредба коју је прекршио Курир је следећа:

И ИСТИНИТОСТ ИЗВЕШТАВАЊА

1. Обавеза је новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.

Прво: У Курировом тексту, у наднаслову пише: "Противници Београда на води већ се огласили", што је у супротности са нашим предлогом.

Друго: Текст је стављен у одељак "ПОЛИТИКА", а ми смо нестраначко, неполитичко удружење, и медији, који нису извртали наш предлог, стављали су га или у категорији БЕОГРАД, или БИЗНИС.

Треће: Даље, сам Курир није добро обавештен о подухвату "Београд на води", а износи следеће: "Али како то у Србији увек бива, нашао се неко ко се томе противи. Конкретно, тек што је у медијима објављено да је постигнут начелан договор, одмах се огласило Удружење љубитеља железнице са саопштењем да железницу никако не треба измештати, како је то иначе предвиђено пројектом." На следећем линку су доступне детаљније информације о "Београду на води", где се чак помињу два стајалишта Беовоза. http://www.lukabeograd.com/GradNaVodi/Masterplan.html

Са наведеног линка се такође види да је завршен и јавности доступан једино мастерплан, а то значи да пројекат ни не постоји, или није доступан јавности. На другом делу приобаља, познатом као "Савски амфитеатар", актуелним Генералним урбанистичким планом је предвиђено задржавање дела железничких постројења ради приградског саобраћаја. Ни један подухват величине "Београда на води" не може бити у супротности са ГУП-ом, тако да сигурно не постоји важећи пројекат, који предвиђа уклањање свих железничких постројења. Ако новинари о овоме нису информисани, дужни су да питају и провере информације. Тако да важећи пројекат ни не постоји, а ми смо предлагали учествовање у истом, како би се шински превоз боље уклопио у нову урбанизацију.

Четврто: Изјаву Полак Карла су ставили под поднаслов "Традиција". Наш предлог представља нешто што до сада није рађено у Србији, а све више и више се ради у свету.

Пето: У наставку текста, поднаслови су "И Ђулијанија су критиковали", "Не ваља им ни Лазар Крстић", чиме се стављамо у контекст прича актуелних тема међу политичким партијама, чиме нас сврставају у исте, или пионе истих, што ми нисмо.

Пету одредбу је прекршио Курир:

В НОВИНАРСКА ПАЖЊА

3. Прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако је њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

Курир је извршио аутоцензуру, поменувши само изјаву, у којој се износи историјска чињеница: "Љубитељи железнице посебно подсећају да је тај транспортни део града саграђен крајем 19. века као транспортни центар, али је касније ту улогу изгубио због развоја Београда." Прескочен је остатак мисли, чиме му потпуно мења смисао: "Данас више нема некадашњу улогу, како због развоја града, тако и због развоја технике транспорта и запостављања путничких железница у последње две деценије. Самим тим, том простору је потребно дати нову намену и урбанистички га преуредити. Удружење љубитеља железнице се залаже да приликом најављене урбанизације овог дела Београда води рачуна о томе да се пре свега, као примарни, користе ОДРЖИВИ ВИДОВИ ТРАНСПОРТА: пешачки, бициклистички, водени и шински саобраћај."

http://www.kurir-info.rs/vucicu-nije-lako-posle-hrasta-sad-stite-i-prugu-clanak-947395

http://vozoljubitelji.blogspot.com/2013/08/saopstenje-zeleznicu-prilagoditi-gradu.html

Надамо се да ћете бити на нивоу задатка, и одбранити част професионалних новинара.

Срдачан поздрав

Полак Карло

председник Удружења љубитеља железнице

Редакција дневног листа Курир подноси ОДГОВОР НА ЖАЛБУ Удружења љубитеља железнице

Истичемо да су жалбении наводи Удружења љубитеља железнице, садржани у жалби на текст који је дневни лист Курир објавио дана 22. 8. 2013. године под насловом ,, Вучићу није лако, после храста сад штите и пругу“, у најмању руку неосновани. У наведеном тексту нема апсолутно ничега што би се могло протумачити као кршење новинарског кодекса нити је дошло до, како се то у жалби наводи, извртања смисла поруке коју је Удружење љубитеља железнице желело да упути јавности и представницима власти.

Најпре, читава жалба је конципирана на погрешном закључку Удружења љубитеља железнице. Наиме, предмет текста није био преношење саопштења Удружења љубитеља железнице јавности, већ је текст написан поводом разговора потпредседника Владе г. Вучића и градоначелника Београда г. Ђиласа на тему пројекта ,,Град на води“, и с тим у вези поводом наведеног саопштења. Дакле, жалба је поднета уз образложење да су ,,... одређени медији пренели наш став у складу са професијом, ... док су ... поједини медији озбиљно прекршили етички кодекс. Курир је прекшио новинарски кодекс и изврнуо смисао поруке...“. Да би уопште било говора о извртању смисла поруке, предмет текста је морало бити управо преношење саопштења, што није био случај.

Иако је највећи број навода садржаних у предметној жалби или неразумљив, или ирелевантан, услед чега Савет за штампу исту не би требало ни да разматра, жалба је и очигледно неоснована. У даљем тексту осврнућемо се на сваки од жалбених навода појединачно и појаснити њихову неоснованост:

1. Саопштење Удружења љубитеља железнице издато је под насловом ,,Железницу прилагодити граду, а не уклањати“. Након тога као увод наведено је: ,,Док Братислава и Лондон улажу огромна средства да железницу приближе центру града, Београд тежи супротном, већ готову пругу која пролази кроз најужи центар жели да поруши“. Како је измештање постојеће железничке станице и пруге предвиђено управо у оквиру пројекта Град на води, а саопштење жалиоца је издато поводом чињенице да Београд ,, већ готову пругу која пролази кроз најужи центар жели да поруши“, јасно је да наслов под којим је спорни текст објављен не може бити доведен у питање на било који начин.

2. У којој рубрици ће неки текст бити објављен, питање је уређивачке политике медија, и ни на који начин не може бити доведен у везу са кршењем новинарског кодекса. У којим рубрикама су други медији објављивали своје текстове је, у најмању руку, без значаја. Тема текста су и политички договори г. Вучића и г. Ђиласа, те у том смислу и не може бити речи ни о каквој повреди (без обзира на циљеве и правну природу удружења). Уз то није ни наведено о којој повреди се, по мишљењу жалиоца, уопште ради, док редакција Курира не може ни да претпостави на шта је жалилац мислио. Поред тога, у дневном листу Курир не постоји рубрика политика, веч рубрика вести, у којој су обједињене политичке и друштвене теме.

3. У погледу следећег навода жалбе означеног у тексту жалбе као Треће , у којем жалба говори о необавештености Курира о подухвату ,,Београд на води“, те о обавези новинара да се информишу и провере информације, истичемо да исти немају никаквог смисла. ЧИЊЕНИЦА ЈЕ ДА У СВОМ САОПШТЕЊУ УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ИЗНОСИ СТАВ ДА ЈЕ РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ ЛОШЕ РЕШЕЊЕ, ЧИЊЕНИЦА ЈЕ ДА ЈЕ КУРИР ИЗНЕО ТВРДЊУ ЧИЈИ ЈЕ СМИСАО ДА ЈЕ ПРОЈЕКТОМ ГРАД НА ВОДИ ПРЕДВИЂЕНО РУШЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ КОЈА ТРЕНУТНО ПОСТОЈИ (а што је општепозната чињеница). Уколико би се уважили ови наводи жалбе (да констатација да пројекат Град на води не предвиђа железницу каква данас постоји не стоји и да је текст у том делу нетачан), поставља се питање самог смисла саопштења које је дало Удружење, односно поставља се питање о каквом рушењу пруге се говори у саопштењу, о каквом настојању Београда да железницу удаљи од центра града и сл. Посебно указујемо да реч пројекат, која је употребљена у спорном тексту, НЕ ПОДРАЗУМЕВА пројекат у правнотехничком смислу, односно не подразумева пројектну документацију. Тако, и на интернет страници Луке Београд (http://www.lukabeograd.com/GradNaVodi/Masterplan.html) говори се о пројекту Град на води, те је јасно да је жалба у овом делу не само беспредметна већ и малициозна и представља класичну злоупотребу могућности обраћања Савету за штампу.

4. Иако поднаслов ,,Традиција“ изнад изјаве Полак Карла, која је веродостојно пренета, нема апсолутно никакав негативан контекст (у ком смислу је и овај жалбени навод апсурдан), истичемо да се у изјави, између осталог, говори о томе да је део града на којем се налази пруга ,,саграђен крајем 19. века као транспортни центар“, у ком смислу је спорни поднаслов у најмању руку прикладан.

5. Такође, поднаслови ,,И Ђулијанија су критиковали“ и ,,Не ваља им ни Лазар Крстић“ нису ни на који начин доведени у везу са подносиоцем жалбе, нити се оваквим поднасловима на било који начин Удружење љубитеља железнице ставља у политички контекст. Наиме, текст у овом делу односи се на друге актере, те ни овде не постоји никаква повреда кодекса.

6. Тврдња о аутоцензури је такође неоснована. Смисао читавог саопштења Удружења љубитеља железнице своди се на критику решења предвиђених пројектом Град на води, с посебним освртом на измештање железнице из градског језгра. У том контексту, чињеница да је изјава пренесена само у делу није ни на који начин изменила смисао исте, а нарочито ако се има у виду читаво саопштење, чији је саставни део и предметна изјава.

Сматрамо да је потребно указати и да су у предметном тексту пренети делови саопшења Удружења љубитеља железнице, потпуно верно и без било каквих измена, те ни у том контексту не може бити говора ни о каквим повредама.

Дакле, јасно је да је жалба Удружења љубитеља железнице неоснована, да је спорни текст објављем у листу Курир сачињен са највећим могућим степеном професионалне пажње и уз поштовање свих правила новинарске професије. Такође, сматрамо да је потребно указати да критички став новинара према неком поступку, појави или изјави не може, нити би смео бити окарактерисан као кршење етичког кодекса САМО ИЗ РАЗЛОГА ШТО СЕ РАДИ О КРИТИЧКОМ СТАВУ, уз подсећање да је слобода изражавања и очување слободе изражавања једна од основних и најзначајнијих вредности сваког демократског друштва. Стога предлажемо да Савет за штампу констатује да спорним текстом нису учињене повреде Кодекса новинара Србије, те да жалбу одбије као очигледно неосновану.

Срдачно,

РЕДАКЦИЈА КУРИРА

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 26. 9. 2013. године, већином гласова доноси

  ОДЛУКУ

Текстом „Вучићу није лако, после храста штите и пругу“, објављеним 22.8.2013. године дневни лист „Курир“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Председник удружења љубитеља железнице Карло Полак поднео је жалбу сматрајући да је „Курир“ „изврнуо смисао поруке“ коју је то удружење хтело да упути јавности својим саопштењем у вези са унапређењем пројекта Београд на води. „Курир“ је, по мишљењу подносиоца жалбе, прекршио одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу. Лист је, како је наведено, пренео само део Полакове изјаве из саопштења, а изоставио део који јој потпуно мења смисао, а у којем се, између осталог, истиче да се „удружење љубитеља железнице залаже да се, приликом најављење урбанизације овог дела Београда, води рачуна да се, пре свега, као примарни, користе одрживи видови транспорта: пешачки бициклистички, водени и шински саобраћај“. Подносилац жалбе је указао и на то да је текст објављен у рубрици „Политика“ иако је реч о саопштењу нестраначког и неполитичког удружења.

У одговору на жалбу, адвокат „Курира“ навео је да смисао саопштења Удружења љубитеља железница није изврнут, да је део саопштења пренет потпуно верно, као и да предмет текста уопште није ни било преношење тог саопштења, већ разговор Александра Вучића и Драгана Ђиласа о пројекту Београд на води. Како је наглашено, „чињеница је да у свом саопштењу Удружење љубитеља железнице износи став да је рушење постојеће пруге лоше решење“, а да такво решење није предвиђено пројектом Београд на води, поставило би се питање чему такво саопштење“. Кад је реч о томе да је текст објављен у рубрици „Политика“, то је питање уређивачке политике листа и није ни у каквој вези са евентуалним кршењем Кодекса новинара Србије, што су оценили и чланови Комисије за жалбе.

Комисија за жалбе закључила је да је „Курир“ верно пренео део саопштења и да реченица која, по мишљењу подносиоца жалбе, није смела бити изостављена, не мења суштину онога што је објављено. Тема текста није ни било само саопштење, већ пројекат о којем разговарају водећи политичари, тако да је разумљиво да саопштење није могло бити објављено у целини. По оцени већине чланова Комисије, то није учињено на штету тачности навода.

Један члан Комисије сматрао је да Кодекс јесте прекршен тиме што је изостављањем неких делова саопштења и поједностављењима ставова представника Удружења љубитеља железница донекле изврнут смисао саопштења.Удружење железница није, наиме, како је у тексту наведено, против реализације пројекта, већ само за то да се приликом његовог спровођења сачува и желеничка пруга. Остали чланови Комисије сматрали су, међутим, да није могуће залагати се и за једно и за друго и да новинар „Курира“ није погрешио када је залагање за „останак“ пруге у том делу града разумео као противљење пројекту који предвиђа њено уклањање. Новинар је том приликом изнео вредносни суд који је стекао на основу достављеног саопштења, а не чињеницу.

Због свега изнетог, Комисија је, са седам гласова „за“ и једним „против“ одлучила да „Курир“ објављивањем спорног текста није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

Београд, 26.9.2013.                               

                                                                                                                                                    

      Председавајући

                                                                                                                                                  Зоран Ивошевић