Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Новица Тончев против “Вечерњих новости”

Жалба решена договором
Новица Тончев
“Вечерње новости”
Штампано издање и интернет
25.07.2013.

Уважени чланови Комисије,

Овим путем Вас информишемо да је дана 25. јула 2013. године, на страни 4, реномираног дневног листа „Вечерње Новости“ објављен текст са наднасловом „Фирма Новице Тончева учествовала од лане на 69 државних тендера и добила 17 послова“ и насловом „Агенција мора да жмури на једно око“, као и текст исте садржине на насловној страници интернет сајта www.novosti.rs дана 24. јула 2013. године, у 21:19 часова, са насловом „Тендери намештени за Тончева“.

Првих пет пасуса или половина садржаја текста односи се на пословање фирме „Тончев градња“ д.о.о. и њеног власника Новицу Тончева. У овом делу текста врши се директна интерпретација текста који је 23. јула 2013. године објављен у дневном листу „Информер“, тако што се указује да је „Тончев градња“ победник тендера за реконструкцију Интернистичке болнице Здравственог центра у Краљеву, да је тендерску процедуру спровело Министарство здравља Републике Србије, као и то да је министарка Проф. др Славица Ђукић Дејановић партијска колегиница власника предузећа Новице Тончева.

У трећем и четвртом пасусу износи се податак о броју учешћа и броју победа „Тончев градње“ на тедерима у Републици Србији, наводе се објекти и врста грађевинских радова коју је предузеће реализовало. У петом пасусу наводи се изјава службенице Агенције за борбу против корупције у којој се спомиње и предузеће „Тончев градња“. Преостали део текста односи се на обавезе јавних функционера који поседују власништво у привредним друштвима и законске реперкусије.

Кодекс новинара утврђује следеће обавезе новинара и медија у којима раде:

- Обавеза је новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.

- Право је медија да имају различите уређивачке концепте, али је обавеза новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања.

- Новинар је дужан, када је то неопходно, да консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став.

- Новинар је обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом.

- Прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако је њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

Посебно истичемо да пре објављивања текстова који су предмет ове жалбе нико из „Вечерњих новости“ није контактирао предузеће „Тончев градња“ д.о.о., директора предузећа, или власника Новицу Тончева. Иако је био обавезан да то учини, новинар приликом писања текста није приступио са дужном професионалном пажњом, нити је консултовао више извора како би им омогућио да изнесу свој став.

У самом садржају текста поново се указује на то да су Новицу Тончева и Славица Ђукић Дејановић страначке колеге, чиме се читалац без основа наводи на закључак и сумњу да је управо захваљујући тој чињеници на тендеру Министарства здравља победила фирма „Тончев Градња“. Коментар министарке и Новице Тончева у вези са тим „Вечерње Новости“ нису званично затражиле, нити су добиле, већ је исти слободно интерпретиран из листа „Информер“.

Несумњиво је да је текст заснован на писању „Информера“, на подацима са сајта Агенције за борбу против корупције и изјави службенице Агенције. Власнику предузећа, чије име и фотографија су предмет текста, уопште није омогућено да изнесе свој став и да одговори на инсинуације да су тендери на којима побеђује његово предузеће у директној вези са чињеницом да је активно политички ангажован.

Наслови текстова морају да буду у складу са њиховим садржајем, без обзира на то да ли се уредник/новинар приватно слаже са изреченим ставовима саговорника и извора, односно са самим садржајем текста. Наднаслов „Фирма Новице Тончева учествовала од лане на 69 државних тендера и добила 17 послова“, који је праћен насловом „Агенција мора да жмури на једно око“ и фотографијом Новице Тончева, указује на нужност контактирања предузећа или његовог власника.

Посебно смо мишљења да је недопустив наслов „Тендери намештени за Тончева“, који прати текст на интернет издању „Вечерњих новости“, а који не одговара чињеницама и не прати садржај текста. Узимајући у обзир да је интернет сајт у власништву истог гласила, да прати садржај штампаног издања листа, да има изузетну посећеност, да његов садржај дугорочно остаје присутан на серверу, да се може ширити путем друштвених мрежа, онда је беспредметно указивати на реперкусије које тако насловљен текст производи по предузеће и његовог власника, који је уједно и јавни функционер.

Оваквим текстом у штампаном и електронском издању „Вечерњих новости“ ствара се погрешна перцепција код јавности да „Тончев градња“ д.о.о., која постоји од 1989. године, последњих година има некакав монопол, односно да је политички повлашћено предузеће у грађевинском сектору Србије. Све ове године предузеће је на тендерима учествовало, губило и побеђивало, упркос томе што што се на челу институција, код којих аплицирамо за грађевинске радове, налазе функционери различитих политичких странака.

Све ове године пословање „Тончев градње“ д.о.о. је на удару редовних, али и ванредних инспекцијских и пореских контрола, чији налази најбоље потврђују да поштујемо пореску политику и све друге политике, прописе и стандарде у области урбанизма и грађевинарства. Ово предузеће је на врху лествице фирми које редовно измирује све своје пореске обавезе, као и обавезе према радницима и домаћим и страним добављачима. Посебно истичемо да „Тончев градња“ д.о.о. код Пореске управе тренутно има претплату ПДВ-а у износу од 34.000.000 динара.

Изузетно уважавамо професију новинара и делатност јавних гласила и с тим у вези истичемо да је ово први пут да користимо било које правно средство против истих. Нажалост сада то чинимо у функцији заштите професионалне репутације предузећа које на тржишту послује дуже од две деценије, личног угледа угледа наших стотину радника и њихових породица, као у угледа власника предузећа који је тренутно носилац јавне функције (председник Општине Сурдулица) и политичке функције (члан председништва Социјалистичке партије Србије).

Мишљења смо да су „Вечерње новости“ прекршиле Закон о јавном информисању и Кодекс новинара Србије, али такву оцену овим поднеском препуштамо Жалбеној комисији Савета за штампу и на анализу Вамо приложемо три материјала у изворном облику.

Срдачно,

Правни тим „Тончев градње“ д.о.о. и Новица Тончев

Жалба је решена договором.