Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

II Гвозден Николић против портала Озонпрес

Нова жалба
Гвозден Николић
портал Озонпрес
Интернет
19.02.2019.

Комплетна жалба у прилогу

Савет за штампу

Комисија за жалбе

Предмет: Одговор на жалбу Глас западне Србије - Гвозден Николић

У жалби која је поднета на текст "Срамно: После жена ударио и на ратне војне инвалиде" који је објавио портал ОзонПресс, није јасно ко је стварни подносилац жалбе: Глас западне Србије или Гвозден Николић.

Узимајући у обзир да се текст односи на Николића, Глас западне Србије не може бити подносилац жалбе.

Ако се узме да је подносилац жалбе Николић, жалба није основана јер у првој реченици жалбе се наводи: "Наставља се хајка, неосноване оптужбе и клевете Озонпресс портала, власника Стојана Марковића и Небојше Јовановића, директора на Глас западне Србије", што би значило да је предмет текста портал ГЗС, а заправо се текст односи на јавне изјаве Николића, а не на ГЗС.

И на крају, сматрамо да жалбу треба одбити јер ју је поднео жалилац који је више пута до сада, јавно и на званичним скуповима, изјавио да не признаје надлежност Савета за штампу, па је нонсенс сам по себи да неко подноси жалбу органу који не признаје и да се његова жалба узима у разматрање.

Из овога следи логичан закључак да ће Николић одлуку Комисије за жалбе признати као пуноважну ако његова жалба буде прихваћена, а да ће одлуку да Кодекс није прекршен користити као аргумент за даље нападе на Савет за штампу.

Ово би био нови у низу случајева у којима Комисија за жалбе одлучује о жалбама жалиоца Гвоздена Николића под притиском.

Конкретно, по наводима у жалби, изјашњавамо се како следи:

Поглавље 1, смернице тачка 4. "Редакцијска обрада саопштења не сме да измени чињенице, контекст у коме су употребљене, нити њихов смисао" није повређен Кодекс јер је у тексту наведен факсимил преписке у јавној и отвореној вибер групи, без икаквих редакцијских интервенција.

Наведени потпис испод фотографије у потпуности кореспондира са истином, чему сведоче и линкови дати на крају текста, као и ауторски текст поверенице за равноправност написан као њена реакција на јавно изнету тврдњу Гвоздена Николића да је одборници Скупштине града Чачка Виолети Марковић место у кухињи а не у политици.

Поглавље 1. став 4. "Новинар је дужан, када је то неопходно, да консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став". Ни по овом основу није повређен Кодекс јер је у тексту дат факсимил целе преписке Николића и инвалидног лица на које се односи његова изјава, тј. дате су обе стране.

Такође, није било неопходно да се за потпис на фотографији узима изјава од Николића, с обзиром да је потпис фотографије аутентичан и јавно изнет и познат став, Николића према политичком ангажовању жена (случај одборнице Марковић).

Поглавље 1, став 5. "Са новинарством су неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета, гласина, као и измишљених писама ....." , ни по овом основу Кодекс новинара није прекршен.

Докази које жалилац тражи за тврдње наведене у тексту налазе се у текстовима линкованим на крају ожалбеног текста.

Позивање жалиоца Николића на Одлуку Комисије за жалбе Савета за штампу којом је оцењено да је ОзонПресс повредио Кодекс у тексту "Одборница СНС-а се породила у затвору" управо је доказ става Гвоздена Николића, оца четворо деце, према деци, јер је у свом тексту "Да ли је ово нормално" објављеном на порталу ГЗС, у опсежном обиму, објавио интервју и фотографије са мајком и бебом и мајком и осталом њеном децом у коме су изнете до детаља све чињенице о рођењу детета док је мајка била у притвору, што би следствено наведеној одлуци Комисије, била знатно већа повреда Кодекса од оне од стране портала ОзонПресс.

Навод о кршењу аутосртва везано за фотографију жалиоца није основан јер је фотографија заправо Принт Сцреен са видео снимка ТВ Прва објављеног на Yоу Тубе, што је жалиоцу свакако познато.

Коментари објављени уз текст, одсликавају став читалаца према теми текста и не садрже у себи елементе клевете, увреде, вређања већ вредносне судове читалаца о Гвоздену Николићу, а што се може видети и у ливе снимку Николића чији линк је доставио уз жалбу https://www.youtube.com/watch?v=SJO6zEgzsIM&feature=youtu.be),

а који одражава став учесника јавног протеста грађана о његовом "новинарству".

У Чачку, 22.03.2019.

ОзонПрес

Небојша Јовановић