Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Иван Нинић против „Дневника“

Жалба решена договором
Иван Нинић
„Дневник“
Штампано издање
20.07.2013.

Жалба против „Дневника“ због текста: „Министарство без 30 санитета плаћених 79 милиона“, од 20.7.2013.

Јавно гласило „Дневник“ из Новог Сада је у свом штампаном издању, дана 20.7.2013. године, објавило текст под насловом „Министарство без 30 санитета плаћених 79 милиона“, који је потписан иницијалима „Ј.Ј.“. Овим текстом јавност је информисана о подизању оптужнице и почетку судског поступка који је у току у Првом основном суду у Београду, против бивших високих функционера Министарства здравља, а због незаконито повереног тендера фирми „Јуцит“ а.д. из Београда. Ову вест је предходно, уз назнаку „ексклузивно открива „Ало!“, објавио дневни лист „Ало“ у штампаном издању, као и портал „ало.рс“ у електронском издању дана 10.7.2013. године, под јединственим насловом „Томичини кадрови оштетили буџет за 79,1 милион?“. Аутор текста и подносилац ове жалбе је у фази припреме за писање текста од Првог основног суда у Београд званично затражио и добио (одговор суда број: 42-187/2013, од 27.6.2013. године) текст оптужнице против функционера Министарства здравља, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Парафазирајући оптужницу, аутор текста је у свом ауторском тексту за „Ало!“ написао „...понуда „Јуцита“ је формално била неисправна, па је, пре фазе бодовања и рангирања, морала да буде одбачена“. С друге стране лист „Дневник“ пише „Тужилаштво наводи да је Јуцитова тендерска приајва морала да буде одбачена пре фазе рангирања, због формалних недостатака у документацији“. Такође „Ало!“ пише: „...Осим што је пре учешћа на тендеру био неликвидан, „Јуцит“ није доставио своје раније билансе са потписом ревизора, нити је доставио банкарску гаранцију, иако је то био услов тендера“, док са друге стране „Дневник“ пише: „Предочава се да је тендерским условима било прописано да фирма –кандидат за понуђача приложи доказе о бонитету- своје пословне билансе с овером ревизора и банкарску гаранцију, што је „Јуцит“ није доставио“. Лист „Ало!“ наводи цитат из саме оптужнице, да је „...‚Јуцит‘ од 24. марта 2006. у непрекидној блокади и над истим се спроводи стечајни поступак“, а „Дневник“ пише: „Предочава се такође да је фирма ‚Јуцит‘ од 24. марта 2006. у непрекидној блокади и да је у току стечајни поступак“. Дакле, у делу где је подносиалц жалбе, односно аутор текста у „Ало!“ парафразирао сувопарне сегменте, односно новинарски стилизовао формално-правни опис извршења кривичног дела осумњичених из оптужнице, новинар „Дневника“ је исту терминологију дословце преписао, односно интерпетирао из првобитно објављеног текста у „Ало!“, уз опаску „предочава се“ – без објашњења да то предочава управо „Ало!“. Затим, у тексту „Дневнику“ су искоришћење и неке целе реченице које је „Ало!“ цитирао из спорне оптужнице. У самом тексту „Дневника“ нигде се не наводи да ли је новинар „Дневника“ имао увид у оптужницу или је имао саговорника из Првог основног суда или Првог основног јавног тужилаштва у Београд или пак било ког другог појединца, који би био релевантан саговорник са аспекта навода из саме оптужнице. У оквиру текста се налази само изјава саговорника Др Драшка Карађиновића, координатора НВО „Доктори против корупције“, који је предходно био саговорник у тексту који је „Ало!“ објавио. После писања „Ало!“ 10.7. па све до писања „Дневника“ 20.7., нико од медија се овом темом није бавио, нити је текст оптужнице било где на другом месту јавно публикован. Подносилац ове жалбе не спори да је реч о информацијама које су садржане у јавном документу, који је настао у оквиру редовног поступања надлежних правосудних институција. Међутим, информације из тог документа су у јавност први пут пласиране у листу „Ало!“ и на порталу „Alo.rs“ и њихово преношење у целости или делимично, без знања аутора или јавног гласила представља брутално кршење одредбе Кодекса о поштовању ауторских права. Новинари и уредници дужни да поштују ауторска права колега и да уважавају њихов труд да истраживањем дођу до информација, тиме што ће их цитирати као ауторе, односно навести као изворе информација. Међутим, уколико у жалбеном поступку пред Саветом за штампу колеге из „Дневника“ доставе доказ о располагању оптужницом која је предмет текста, или доказ да су релевантне информације затражили и добили од правосудних институција пре објављивања критичног текста – подносилац ове жалбе је спреман да исту моментално повуче. У супротном, подносилац жалбе позива Савет за штампу да ову жалбу размотри, да прочита текстове у штампаном листу „Дневник“ и на порталу „Alo.rs“ и да донесе адекватно одуку у границама своје надлежности.

С поштовањем,

Иван Нинић

22.7.2013.

Прилог:

- wеб текста линк са сајта „Аlo.rs“

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/tomicini-kadrovi-ostetili-budzet-za-79-1-milion/24409

- текст у штампаном издању „Дневника“ – ЈПГ формат