Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Горан Поповић против дневног листа "Курир"

Жалба решена: прекршај кодекса
Горан Поповић
"Курир"
Интернет
24.07.2013.

Новинар је у овом чланку грубо нарушио достојанство жртве начином интерпретације догађаја кодекс IV члан 5, на ужасан и непримеран начин који је дефинисан чланом 4 истог кодекса. Ми, родитељи и брат несрећне жртве смо осупнути бруталношћу описа догађаја и питамо се да ли би новинар и уредник тако писали о жртвама из своје породице? Како ми нисмо јавне личности нити носиоци јавних функција сматрамо да је изношењем мишљења једног комшије о члановима породице у околностима да је објављено пуно име и презиме наше кћери, па и без навођеља наших имена јасно је ко су њена мајка, брат и отац, грубо кршење приватности кодекс VII члан 1. те кодекс I члан 4. Надаље сматрамо да је уредник прекшио кодекс I члан 1 и кодекс II члан 2, јер је због комерцијалних дакле економских интереса догађај намерно приказао на такав сензационалистични начин извлачечи из контекста бизарне и ужасне детаље не водећи рачуна о достојанству жртве и приватности нас њене породице да би на тај начин повећао продају. Изношење мишљења психолога није успело ублажити тај контекст. Ову жалбу подносимо само ради очувања успомене на нешу кћер која заслужује бар мало достојанства.

Редакција дневног листа Курир подноси ОДГОВОР НА ЖАЛБУ Горана Поповића

У вези са жалбеним наводом г. Горана Поповића, у жалби на текст који је дневни лист Курир објавио поводом трагичног догађаја – који због поштовања осећања породице нећемо стављати у контекст овог одговора – желимо да направимо неколико уводних напомена:

1. Управо због поштовања осећања породице жртве, те због чињенице да и сам поступак пред Саветом за штампу представља нешто што је за породицу засигурно мучно и неизмерно тешко, нећемо истицати приговоре било које врсте у вези са текстом жалбе.

2. Нећемо такође инсистирати на примени начела пропорционалности средстава и циља, што је пракса Европског суда за људска права искристалисала код тумачења ограничења слободе изражавања, као ни на примени ових начела приликом тумачења Кодекса.

3. Не желимо да улазимо у било какво побијање тврдњи подносиоца, верујући да је његова огорченост стварна а бол који је проузроковао поменути догађај у толикој мери неизмеран да га свако подсећање на исти може само учинити још неподношљивијим.

Овим одговором желимо једино да се извинимо породици жртве, жалећи због чињенице да је природа новинарског посла таква да сама по себи подразумева писање и о тешким темама и немилим догађајима, и да то најчешће, па и у овом случају, није последица тежње за сензационализмом, већ испуњење захтева јавности за информацијама које се једноставно морају пренети.

Уколико Савет за штампу сматра да предметни текст није у складу са Кодексом, дневни лист Курир ће прихватити одговорност. Штавише, став редакције је да би се у случајевима злоупотребе оваквих догађаја редакција прва морала оградити од текста и његовог објављивања. Међутим, ни правни тим Курира ни чланови редакције нису у тексту нашли ништа што би било у супротности са Кодексом и новинарском етиком. Напомињемо да редакција чак и нема сазнања да ли је г. Поповић, који је потписник жалбе, отац или брат жртве, нити је до сада то могла закључити. Стога сматрамо да је бојазан од повреде права на приватност ипак неоправдана.

Још једном се извињавамо породици због чињенице да је наше извештавање повредило њихова осећања, без обзира на то што сматрамо да је исто било у складу са највишим стандардима професионалног и етичког извештавања.

Срдачно,

Редакција Курира

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Тихомир Тришић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 5.9. 2013. године, двотрећинском већином доноси

 ОДЛУКУ

Текстом ”Жена се запалила пред децом и пролазницима”, објављеном 24.7.2013. године, дневни лист „Курир“

1.прекршио је тачке 1, 2 и 3 Одељка VII (Заштита приватности) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да поштују достојанство и интегритет људи о којима пишу, да избегавају спекулације и преношење недовољно проверљивих ставова у извештавањима о трагедијама у којима има страдалих, као и да, кад је реч о догађајима који укључују лични бол и шок извештавање прилагоде тако да изражавају дух саосећања и дискреције.

2. прекршио је и тачке 4 и 5 Одељка IV (Одговорност новинара), о забрани коришћења узнемиравајућих садржаја и обавез новинара да поштује и штити права и достојанство жртава.

Налаже се дневном листу „Курир“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Породица преминуле девојке сматрала је да је „Курир“ „бруталношћу описа догађаја“ и објављивањем „бизарних и ужасних детаља“ о њеном самоубиству повредио одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на обавезу поштовања достојанства жртве. Подосилац жалбе је навео и да су прекршене одредбе које се односе на заштиту приватности и то објављивањем пуног имена жртве, као и изношењем детаља о осталим члановима породице, наводећи да нико од њих није јавна личност.

У одговору на жалбу, адвокат „Курира“ је навео да се лист извињава породици жртве, „жалећи због чињенице да је природа новинарског посла таква да подразумева и писање о тешким темама и немилим догађајима и да то најчешће, па и у овом случају, није последица тежње за сензационализмом , већ испуњења захтева јавности за информацијама које се морају пренети“. Он је навео да, из поштовања према осећањима породице не жели да побија било коју тврдњу изнету у жалби.

Већина чланова Комисије сматрала је да у спорном тексту непотребно детаљно и брутално описан чин самоубиства, без саосећања и поштовања дигнитета жртве. Комисија је оценила да се о оваквим трагедијама може извештавати битно другачије, без описивања узнемирујућих детаља и уз много више саосећања. Професионална и етичка правила која се односе на текстове који укључују лични бол обавезују подједнако све медије, укључујући и таблоиде. Према мишљену већине чланова Комсије, код новинара и уредника „Курира“  није постојала намера да се повреди ни достојанство жртве, ни њена породица и  текст је, вероватно, последица „претеривања“ којем су таблоиди склони, али су, без обзира на мотив,  правила професије прекршена. Комисија је закључила и да, на жалост, овакав начин извештавања о трагедијама постаје пракса, нешто што је опште прихваћено у делу наших медија.

Један члан Комисије сматрао је да Кодекс није повређен, јер таболиди у оваквим случајевима имају другачији приступ догађајима, као и да није било лоше намере приликом писања текста. Да није било намере да се повреди достојанство жртве и њене породице и да је реч о неспретном извештавању са претеривањима, које ипак не представља повреду Кодекса, сматрала су два члана Комисије, која су остала уздржана приликом гласања.

Због свега наведеног, Комисија је одлучила да „Курир“ објављивањем спорног текста јесте прекршио Кодекс новинара Србије и наложила редакцији да објави ову одлуку.

Београд, 5.9.2013.                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Председавајући   
                                                                                                                  Зоран Ивошевић