Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Нино Брајовић против дневног листа "Политика"

Жалба решена: прекршај кодекса
Нино Брајовић
Политика
Штампано издање
28.05.2013.

Поштована Комисијо за жалбе,

Дневни лист „ Политика“ у тексту објављеном 28. маја ове године под насловом „Укинута клевета – одбијена тужба“, аутор А.П., грубо је прекршио Кодекс новинара Србије.

Текст се односи на кривичну тужбу коју сам поднео против пензионисаног новинара Политике Петра Стојановића 2009. године због текста под насловом „Управа Удружења новинара Србије не поштује ни Статут УНС-а ни новинарски Кодекс дајући подршку нелегалном председнику Нину Брајовићу.“ Тужба је одбијена јер је пре него што је окончана због непоступања суда застарела а након што сам је поднео укинуто је и кривично дело клевете у Кривичном законику.

У споменутој информацији стоји : „Иако нису били изведени сви докази у овом случају неколико сведока потврдило је наводе из текста Петра Стојановића.“

Овим наводом Политика је грубо прекршила поглавља Кодекса новинара Србије о истинитости извештавања и о новинарској пажњи.

У тачки један поглавља Истинитост извештавања стоји да је „обавеза новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност.“

„Политика“ тврди да је неколико сведока потврдило наводе из текста Петра Стојановића иако их на суду није потврдио нити један : за четири године суд није заказао нити један претрес а у истрази је саслушан један од пет сведока Петра Стојановића и нико више. Ни тај сведок није потврдио било какав навод Петра Стојановића. У то би се „Политика“ уверила да је направила увид у судски спис.

У тачки два цитираног поглавља истиче се да је “обавеза новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања.

Из „Политикине“ горе цитиране реченице не може се закључити да ли су саслушавани сведоци оптужбе или одбране, на основу чега „Политика“ тврди да је неколико сведока „потврдило наводе Петра Стојановића.“Који су то наводи, ко су сведоци, шта су потврдили.

У тачки један поглавља Новинарска пажња наводи се да је „ новинар обавезан да приступа послу са дужном новинарском пажњом.“

„Политика“ ми се поводом ове информације није обраћала. Да је поступила са новинарском пажњом сазнала би барем да по мојој тужби није одржан ниједан претрес, да није саслушан ниједан мој сведок.

У тачки два поглавља Новинарска пажња истиче се да „новинар не сме слепо да верује извору информације. Новинар мора да води рачуна о томе да извори информација често следе своје интересе.“

Не знам одакле „Политици“ тврдња због које подносим ову жалбу али слепо веровање извору као и „прећуткивање чињеница које могу да битно утичу на став јавности о неком догађају једнако је њиховом намерном искривљавању или изношењу лажи“ (тачка три поглавља Новинарска пажња).

И на крају цитираћу шта је једини саслушани сведок (сведок Петра Стојановића) у истрази рекао: „Познато ми је да је Петар Стојановић био конфликтна личност и стално је тужио разне људе из УНС-а. Што се тиче конкретног текста, ја исти нисам добио и не сећам се да сам га читао. Иначе, Брајовић је био добар председник УНС-а и професионално је обављао своју функцију.“ Толико о тврдњи „Политике“ да је „иако нису били изведени сви докази у овом случају неколико сведока потврдило наводе из текста Петра Стојановића“.

Иначе, Петар Стојановић годинама је тужио и развлачио по судовима потписника ових редова као и председника Изврашног одбора УНС-а Петра Јеремића и бишег потпредедника УНС-а Бранка Жујовића за клевету, пре него што је укинуто то кривично дело. Правоснажно је изгубио сва 4 кривична поступка које је водио. "Политика" је редовно у рубрици "Међу нама" објављивала његове неистините тврдње и увреде упућене функционерима УНС-а.

Нино Брајовић, један од 4 аутора Кодекса новинара Србије и иницијатор оснивања Савета за штампу

Одговор Политике на жалбу Нина Брајовића

Поштовани,

Поводом жалбе коју је Савету за штампу упутио Нино Брајовић а поводом текста „Укинута клевета – одбијена жалба“, објављеног 28. маја у „Политици“ сматрамо да нисмо прекршили новинарски кодекс ни професионалну етику. Међутим, тачно је да у поменутом тексту нисмо контактирали и другу страну.

Због тога је редакција „Политике” понудила господину Брајовићу да нам да изјаву или сам направи саопштење у коме би се допунили наводи из текста. Међутим, господин Брајовић то није учинио.

Срдачан поздрав

Редакција листа Политика

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Тамара Скрозза, Филип Шварм, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Љиљана Смајловић, Предраг Аздејковић и Владо Мареш, на седници одржаној 27.6. 2013. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Укинута клевета – одбијена тужбе”, објављеним 28.5.2013. године дневни лист „Политика” прекршио је Кодекс новинара Србије и то тачку 1. Одељка I (Iстинитост извештавања), која прописује обавезу новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, и тачке 1. и 2. Одељка V (Новинарска пажња),  по којима је „новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом“ и „не сме „слепо да верује извору информација“.

Налаже се дневном листу „Политика“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац жалбе Нино Брајовић сматрао је да је „Политика” прекршила више одредби Кодекса новинара Србије које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу тиме што је, без провере у судским списима и без контактирања „друге стране” објавила нетачну информацију о току судског процеса по његовој тужби против Петра Стојановића. Тужба је, како је навео, одбијена јер је укинуто кривично дело клевете, али је потпуно нетачно да је, како је “Политика” објавила, у току поступка неколико сведока потврдило наводе из текста због којег је Брајовић тужио Стојановића.

Редакција листа је потврдила да није контактирала Брајовића пре објављивања текста, наводећи да му је накнадно понуђено да одговори на наводе из текста, што он није прихватио.

Чланови Комисије једногласно су оценили да „Политика” није поступила у складу са одредбама Кодекса  новиинара Србије јер није претходно проверила информацију и није консултовала ниједан друг иизвор, Тиме је, по оцени Комисије прекршено начело објективног, тачног и потпуног информисања јавности. Такође, како је закључено, новинар је, супротно Кодексу, слепо веровао извору информације, не водећи рачуна да извори често следе своје интересе и прилагођавају исказе тим интересима.

Због свега изнетог, Комисија је одлучила да је “Политика” прекршила одредбе Кодекса новинара Србије и наложила редакцији да објави одлуку Комисије.

Београд, 27.6.2013                                                                                     Председавајућа

                                                                                                                     Тамара Скрозза