Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Славен Бачић против портала Subotica.com

Жалба решена договором
Славен Бачић
Subotica.com
Интернет
17.10.2018.

Комплетна жалба у прилогу