Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Алекса Павловић против портала Ужице огласна табла

Жалба решена договором
Алекса Павловић
Ужице огласна табла
Интернет
08.09.2018.

Портал Ужице огласна табла је у свом тексту, који је предмет жалбеног поступка, у уводном делу, у целости пренео део текста који сам ја као аутор, објавио на Порталу за културу и друштво "Пасаж" (www.pasaz.rs), а без претходног одобрења мене као аутора текста или уредништва Портала за културу и друштво "Пасаж".

Текст из кога је пренет део без навођења аутора, можете прочитати на линку: http://pasaz.rs/kosjeric-i-uzice-ponosni-na-svoje-sugradjanke/.

Како сматрам да је Портрал Ужице огласна табла својим понашањем прекршио правну норму која регулише ову област, позивам Савет за штампу да у складу са својим овлашћењима покрене поступак против Портала Ужице огласна табла, те да сходно овлашћењима која поседујете Порталу Ужице огласна табла изрекнете одговарајућу меру.

Подносилац жалбе

АЛЕКСА ПАВЛОВИЋ

Новинар сарадник

Портал за културу и друштво

"Пасаж"