Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Петар Јеремић против дневног листа Ало

Жалба решена: прекршај кодекса
Петар Јеремић
Ало
Штампано издање
11.04.2018.

Савет за штампу

Жалба

Поштовани,

На основу члана 3 Пословника о раду Комисије за жалбе Савета за штампу, на основу мониторинга поштовања Кодекса новинара Србије у штампаним медијима, подносим жалбу против дневног листа Ало, због кршења тачке 2, Поглавља I (нагађање представљено као чињеница), тачке 1 поглавља II Кодекса новинара Србије (наслов у супротности са суштином текста), као и тачке 8 поглавља V (уношење неоправданог страха), у тексту под насловом „Спрема се рат који нико неће преживети“, објављеног на странама 2 и 3 у броју 3636 од 11. априла 2018. године, као и најаве истог текста на насловној страни под насловом „Уништиће свет за 24 сата!“ и наднасловом „Спрема се рат који нико неће преживети“.

Поменутим насловима, који су су супротности са суштином иначе коректног текста сугерише се почетак светског рата који нико неће преживети, док у тексту, ни у констатацијама новинара, ни у изјавама двојице аналитичара, нема директне констатације и тврдње да ће рат почети. Аналитичар Радуловић, само у последњој реченици каже „Уколико пак било која страна одлучи да сиријско бојно поље замени глобалним, бојим се да свет какав данас познајемо неће постојати“, и то је једина реченица у целом тексту која наводи на опсасност од катаклизме у случају рата, иако је то изречено као могућност и претпоставка, и оправдана лична сумња, а не као чињеница, како је сугерисано у наслову и најави на насловној страни.

Сматрам да је лист Ало на овај начин, зарад атрактивности текста, обмануо своје читаоце и нагађања и претпоставке им представио као чињенице, и допринео ширењу панике због чега вас молим да донесете одлуку о наведеним прекршајима Кодекса новинара Србије.

Петар Јеремић, члан Комисије за жалбе

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Невена Кривокапић, Љиљана Смајловић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 26.4.2018. године, већином гласова доноси


ОДЛУКУ

Текстом “Спрема се рат који нико неће преживети?!”, објављеним 11.априла 2018. године, дневни лист “Ало”

1. прекршио је тачку 2 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања,

2. прекршио је и тачку 1 Одељка II (Независност од притисака), по којој наслов текста не сме да буде у супротности са његовом суштином

Налаже се дневном листу „Ало“ да ову одлуку објави у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан Комисије за жалбе Петар Јеремић поднео је жалбу, сматрајући да је, пре свега насловним блоком, лист, зарад атрактивности, обмануо своје читаоце, представљајући им нагађања и претпоставке као чињенице и допринео ширењу панике најављујући почетак светског рата који нико неће преживети. Он је навео да је сам текст, иначе, коректно написан, те да ни у констатацијама новинара, ни у изјавама двојице аналитичара нема тврдњи да ће почети рат, како се сугерише насловом. По мишљењу подносиоца жалбе, „Ало“ је оваквим извештавањем прекршио тачке Кодекса које се односе на то да нагађање не сме бити представљено као чињеница, да новинар не сме међу људе уносити неоправдан страх, као и да наслов не сме бити у супротности са суштином текста.

Редакција листа „Ало“ није одговорила на жалбу.

Већина чланова Комисије закључила је да наслов текста не одговара његовој суштини, односно да у тексту нема никаквих информација које би оправдале тврдње из наслова да се спрема рат који нико неће преживети и да ће свет бити уништен за 24 сата. У опреми текста се, као чињенице, саопштавају претпоставке и нагађања редакције, односно уредника, које не потврђују ни саговорници у самом тексту. Ову одлуку Комисија је донела са девет гласова „за“ и једним „против“.

Комисија, међутим, није била сагласна у вези са тим да је лист прекршио и одредбу Кодекса која новинарима забрањује да у људе уносе неоправдан страх, пре свега због тога што је део чланова Комисија тврдио да не постоје никакви показатељи да је спорни текст изазвао било какву панику или узнемирење јавности.


Београд, 26.4.2018.

Председавајући
Владо Мареш