Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Тамара Скроза против дневног листа Српски телеграф

Жалба решена: прекршај кодекса
Тамара Скроза
Српски телеграф
Штампано издање
15.05.2017.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ

КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ

Поштовани чланови и чланице Комисије за жалбе,

Због кршења више одредби Кодекса новинара Србије (а на освноу члана 3 став 6 Пословника о раду Комисије за жалбе), подносим жалбу на лист "Српски телеграф" који је 15. маја 2017. објавио текст "Хрвати уче децу да буду кољачи!".

Текст се односи на окупљање симпатизера усташког покрета у Блајбургу, којим се сваке године обележава стрељање припадника војске Независне државе Хрватске 1945. Илустрован је фотографијом на којој су приказана деца одевена у усташке униформе.

Ради се о теми која јесте у јавном интересу, о све раширенијој појави злоупотребе деце у политичке сврхе, али је овде пре свега проблем у томе што наслов уопште не одговара садржини текста. Иако је неспорно да деца не би требало да на овај начин учествују у окупљањима сличним блајбуршком, иако се улога и одговорност усташког покрета у дешавањима током Другог светског рата више и не доводе под знак питања - нигде се у овом тексту не помиње било шта што би упутило на закључак да "Хрвати уче децу да кољу".

Ако су усташе клале - то свакако не значи да се деца која су присуствовала скупу обучавају у том правцу.

Због тога, сматрам да је овим насловом, тј. овим текстом, прекршене смернице наведене у оквиру тачке 1 Поглавља 2:

• Наслов текста/прилога не сме да буде у супротности са суштином текста/прилога

• Наслов текста/прилога подлеже истим етичким принципима као и сам текст/прилог

Осим што теза у наслову није поткрпљена било којом информацијом из текста, у овом прилогу

припадници-це читавог једног народа генерализовани су и представљени као кољачи, чиме се крше одредбе Кодекса које се односе на дискриминацију:

Поглавље IV, тачка 1:

Новинар је, пре свега, одговоран својим читаоцима, слушаоцима и гледаоцима. Ту одговорност не сме да подреди интересима других, а посебно интересима издавача, владе и других државних органа. Новинар се мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља.

Ово подразумева и смернице:

• Новинарска професија неспојива је са ширењем било које врсте: полних, родних, етничких, расних, социјалних, или верских стереотипа. Предрасуде које новинари приватно имају, не смеју да буду емитоване/објављене ни у каквом контексту, ни отворено, ни прикривено.

• Недопустиво је колоквијално, погрдно и непрецизно називање одређене групе.

Поглавље V, тачка 4:

Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Спорни текст објављен је без икаквог обазирања на оно што заиста јесте интерес јавности и на професионалне стандарде. Потпирујући међунационалну нетрпељивост, он свакако не доприноси праву грађана и грађанки да буду правовремено и објективно информисани, а може и директно да утиче на живот припадника и припадница хрватског народа који живе на територији Републике Србије.

Због тога, надам се да ће Комисија за жалбе уважити ову жалбу и донети одлуку да је лист "Српски телелграф" прекршио све наведене тачке Кодекса новинара Србије.

Тамара Скроза

Чланица Комисије за жалбе

Одговор у прилогу

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Невена Кривокапић, Љиљана Смајловић, Ивана Стјеља, Вера Баришић Поповић, Вера Дидановић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 25.5.2017. године, већином гласова, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Хрвати уче децу да буду кољачи”, објављеним 15. маја 2017. године, дневни лист “Српски телеграф”

1. прекршио је смернице у оквиру тачке 1 Odeljka II (Независност од притиска) Кодекса новинара Србије, по којој наслов не сме да буде у супротности са суштином текста и подлеже истим етичким принципима као и сам текст,

2. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој новинар мора да се супротстави свима који крше људска прва или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

3. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња), по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Тамара Скроза, чланица Комисије за жалбе, поднела је жалбу сматрајући да је Кодекс новинара прекршен тиме што теза из наслова није поткрепљена ниједном информацијом из текста, а припадници читавог једног народа су генерализовани и представљени као кољачи, чиме су прекршене и одредбе Кодекса које се односе на забрану дискриминације. “Спорни текст је објављен без икаквог обазирања на оно што заиста јесте интерес јавности и на професионалне стандарде. Потпирујући националну нетрпељивост, он свакако не доприноси праву грађана и грађански да буду правовремено и објективно информисани, а може и директно да утиче на живот припадника и припадница хрватског народа који живе на територији Републике Србије”, истиче се, између осталог, у жалби.

У одговору на жалбу Љубомир Дабовић, директор Медијске мреже ДОО, издавача “Српског телеграфа”, навео је да је жалба неоснована, јер све информације из текста поткрепљују тезу из наслова. “Наслов текста као и целокупна опрема одговарају садржају текста и доводе до здраворазумског логичког закључка да ако су усташе клале то свакако значи да се деца која су присуствовала скупу обучавају у том правцу”, наглашава се у одговору на жалбу. Такође, по мишљењу издавача, оспорени текст никако не може да се подведе под институте дискриминације или говора мржње, будући да Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као неоправдано прављење разлике или неједнако поступање у односу на лица или групе на основу њихових личних својстава.

Већина чланова Комисије оценила је да је жалба потпуно основана, те да је подносилац исправно указао на повреде Кодекса. Комисија је закључила да наслов текста није у складу са његовом суштином, јер се текст односи на обележавање стрељања припадника усташког покрета у Блајбургу 1945.године, на којем су била и деца обучена у усташке униформе. Комисији објашњење редакције да ако су деца у усташким униформама, а зна се да су усташе клале, онда је логично закључити да се деца обучавају да кољу, није било прихватљиво, тиме пре што се у наслову текста новоди, не да усташе “уче децу да кољу”, него да то раде “Хрвати”, чиме се практично припадници читавог народа означавају као усташе и кољачи. Због тога су, закључила је Комисија, прекршене и одредбе Кодекса које се односе на забрану дискриминације, у овом случају на основу националне припадности.

Мишљење је изузела Љиљана Смајловић оцењујући да “Српски телеграф” није ни писао о хрватском народу већ о конкретним Хрватима, симпатизерима усташа у Блајбургу који беспризорно политички манипулишу децом, па је Комисија, по њеном мишљењу, жалбу морала да одбаци без расправе.

Због свега тога, Комисија је, са девет гласова “за” и једним “против” одлучила да је “Српски телеграф” прекршио одредбе Кодекса новинара Србије и изрекла листу јавну опомену.


Београд, 25.5.2017.

Председавајући
Петар Јеремић