Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

City радио против портала Градски портал 018

Жалба решена: прекршај кодекса
City радио
Градски портал 018
Интернет
27.07.2016.

Никола Панић, председник УГ БУМ018 је у тексту објављеном на порталу http://gradskiportal018.rs/2016/07/27/nisko-kulturocityvanje/, 27. јула 2016. , под насловом "Нишко културо(CITY)вање!" изнео читав низ неистина и произвољних инсинуација уперених против CITY радија из Ниша као оснивача три медија, радио станице и два портала.

Текст, настао као незадовољна реакција оснивача портала на резултате конкурса Министарства за културу и информисање, најпре је објављен на друштвеној мрежи Фејсбук а потом и на порталу, и одсликава до које мере аутор није упознат са важећим сетом закона, али то није предмет ове жалбе.

Желећи да инсинуације да су пројекти које смо послали на сасвим законит начин, одобрени од стране комисије за суфинансирање не због квалитета већ због тога што смо “букачи”, галамџије и самопрокламовани борци за независне медије, а не они кој и имају добар шер, велику слушаност, редован програм и квалитетне и ваљане пројекте" господин Панић је на најдиректнији начин, не само изнова демонстрирао елементарно непознавање посла којим се бави и закона, већ је јавно угрозио и до дана данашњег беспрекоран углед City радија и свих запослених који на њему раде.

Најтежу неистину коју Панић потеже као аргумент некакве "намештаљке" када су у питању пројекти које су различите многочлане комисије по различитим позивима Министарства одобравале медијима чији је оснивач Радио CITY O.D., јесте тврдња да портал klikNI kоме су по једном позиву опредељена средства - не постоји. Да је то неистина могао је лако да схвати и сам да је поштујући Кодекс (за који сам опет сигурна да му је потпуно страни документ) тражио коментар друге стране. Портал klikNI је регистрован у складу са законом и уписан у Регистар медија под редним бројем IN000276 од 04.08.2015., активан је и доступан на доменима кlikNI.me, klikNI.rs, klikNI.co.rs i klikNI.org.rs. Принт скрин неактивног сајта који је Панић употребио да би инсинуацију и лаж учинио истином настао је у тренутку краткотрајног техничког проблема са сервером код овлашћеног провајдера, али је и у том тренутку сајт био доступан на остала три домена што би и сам сазнао да је у духу етике и Кодекса, позвао или писаним путем упутио питање редакцији а што није урадио. Све у свему, сматрам да је овим текстом Градски портал БУМ018 прекршио следеће тачке Кодекса новинара Србије: Истинитост извештавања (тачке 4. и 5.), Новинарска пажња (тачка 3.), аутор је свесно прећутао чињеницу да су поред пројеката медија чији је оснивач Радио City комисије на овим конкурсима одобриле суфинансирање и пројектима следећих медија и продукција из Ниша: Банкер радио (400 000), Банкер ТВ (1 500 000), Јужне вести (1.000 000), ТDI Seven (500 000), City marketing centar (500 000), NIVEBIA d.o.o. (500 000) , Media i reform центра (896.550), агенције Synopsis (500 000), Optimistic Fim (500 000), Када се томе дода и финансијска подршка коју у тексту помиње његовом медију, Бум 018 (500.000) јасно је да је потпуно неистинита тврдња да сем три медија оснивача Радио City, радија, портала City online i portala KlikNI ниједан радио или телевизија нису подржани. ( "Da li je moguće da samo jedan medij dobije tolika sredstva u tri različita konkursa, a da se nijedan drugi radio ili televizija iz Niša ne podrže, makar i sa minimalnim iznosom").

Сматрам да је прекршена и тачка 4. из овог члана а која се односи на свесност новинара од опасности од дискриминације засноване на етничкој припадности. У жељи да поткрепи сопствене инсинуације да нам је новац на конкурсу за информисање на језицима мањина такође додељен тек тако од стране стручне комисије, Панић у тексту наводи најпре потпуно произвољан и нетачан број припадника горанске етничке заједнице а потом прави поређење засновано на њиховој бројности у односу на припаднике друге бројније етничке заједнице у граду а не и на њиховој културолошкој важности и улози у друштвеном животу града. Аутор је наиме несвестан да је у демократским друштвима улога већине (па и када је реч о "већинским" медијима) управо у томе да подрже и оне бројчано најмање а поготово оне асимилацији склоне мањинске групе, да им помогну да остваре јавни интерес и омогуће да се аутохтони говор, језик и музика по први пут нађу у етру и на сајту. Горанци из Ниша су са радошћу учествовали у дизајнирању овог пројекта и ружна је порука аутора текста да су зато што су бројчано мањи и мање значајни, а медијски садржаји о њима мање вредни.

Ми не споримо никоме право на другачије мишљење нарочито када је реч о пројектном суфинансирању медија. И сами смо веома критични када је примена закона у тој области у питању, па чак и када је реч о овом последњем конкурсу, на коме је леп број наших пројеката оцењен као квалитетан. Овај текст који потписује Никола Панић на порталу http://gradskiportal018.rs то није, већ је искључиво малициозни напад на углед City радија. У том смислу, молимо Савет да употреби своја овлашћења и реагује.

У прилогу жалбе шаљемо решење о упису у регистар медија за портал КlikNI и принт скрин текста објављеног на порталу као и онога што је Панић пре избацивања на портал делио путем Фејсбука (то је у међувремену избрисао).

Хвала на пажњи.

Ивана Петровић, сувласница Радија City ОД Ниш (м.број. 17036963)

Одговор у прилогу

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Невена Кривокапић, Петар Јеремић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скроза, Јелена Спасић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља, Златко Чобовић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.8. 2016. године, већином гласова, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Нишко културо (CITY)вање!”, објављеним 27.јула 2016. године, Градски портал 018  прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ивана Петровић, сувласница Радија City o.d. поднела је жалбу Савету за штампу, тврдећи да спорни текст садржи низ неистина и произвољних инсинуација против привредног друштва које је оснивач радио станице и два портала. Текст је, по њеном мишљењу, реаговање незадовољног власника Градског портала 018 на резултате конкурса Министартсва културе и информисања и њиме се инсинуира да је Радио City средства добио зато што су “букачи”, “галамџије” и “самопрокламовани борци за слободу медија”, а не зато што имају квалитетан програм и добре пројекте. Између осталог, како твди подносилац жалбе, у тексту су изнете неистине да један од портала који је добио новац “КликНИ” ни не постоји, (за шта је употребљен принт скрин неактивног портала, док није радио због техничких проблема), као и да ниједна друга радио или телевизијска станица из Ниша није добила новац на конкурсу. Подносилац жалбе сматра  да су прекршене и одредбе Кодекса о забрани дискриминације, тиме што је аутор текста указао да је Бум Радио 018 добио тек нешто више новца за информисање Рома којих има око 20 хиљада, од City радија који ће информисати “око триста” Горанаца, колико их живи у Нишу.

У одговору на жалбу, Никола Панић, власник Градског портал 018 навео је да је писао о теми која је од јавног интереса и која заслужује јавну и медијску расправу, те да је у спорном тексту изнео своје мишљење о резултатима конкурса. Кад је реч о тврњама да “КликНИ” не постоји, није твдио да правно не постоји, него да је технички недоступан, тако да потвда о регистрацији медија коју је доставио подносилац жалбе не демантује његове тврдње. Он је навео да не сматра да су прекршене ни одредбе о забрани дискриминације, те да су све информације изнете по правилима новинарске професије и у складу са дужном новинарском пажњом. Панић је истакао да је текст у међувремену уклоњен са портала, да би се избегло “стварање негативне колегијалне атмосфере”, али да и даље стоји иза изнетих чињеница.

По оцени чланова Комисије, у тексту је изнета нетачна тврдња да ниједна друга телевизијска и радио станица из Ниша није, ни са минималним износом, подржана на конкурсу Министарства културе и информисања. Напротив, чак и сам  аутор у истом тексту наводи да је Бум Радио 018 добио 500 хиљада динара за пројекат “Ромски дневник”. Комисија због тога сматра да је прекршена одредба Кодекса која се односи на обавезу тачног, потпуног и објективног извештавања.

Чланови Комисије закључили су да подносилац жалбе није имао основа да се жали на дискриминацију Горанаца, будући да није лично оштећен објављеним садржајем, али указују да то да је пребројавање нацоналних мањина и оцењивање да ли им нешто припада у зависности од тога колико их има у основи дискриминаторан став и медији би морали да избегавају да на такав начин пишу.

Употребу термина “галамџија” и “букач” Комисија не сматра повредом Кодекса, односно уведом, која би излазила из оквира права на слободу мишљења и изражавања.

Због свега тога, Комисија је са десет гласова “за” и једним “против” одлучила да је Градски портал 018 прекршио Кодекс новинара и изрекла јавну опомену.


Београд, 31.8.2016.

Председавајући
Стојан Марковић