Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Петар Јеремић против дневног листа Ало

Жалба решена: прекршај кодекса
Петар Јеремић
Ало
Штампано издање
11.07.2016.

Савет за штампу

Комисија за жалбе

Поштовани,

На основу члана 3 став 6 Пословника о раду Комисије за жалбе Савета за штампу, а на основу резултата мониторинга поштовања Кодекса новинара Србије у дневним штампаним медијима, подосим жалбу на медијске садржаје објављене у дневним новинама Ало и то:

„И смртна казна је мало за убицу анђела!“; „Да могу заклала бих убицу моје Анђелине!“; Силовао девојчицу (3), па јој смрскао главу!“ и „Владица је педофил и психопата без душе“, објављене у понедељак, 11. јула 2016. године,

„Звер свесно пробила утробу детету!“; „Малој Анђелини испали унутрашњи органи!“; „Не знам шта бих му урадио кад бих га срео!“;“ Убица је психопата и садиста“; Убица био свестан шта чини!“; „Твитови познатих“ и „Анкета: коју казну заслужује монструм из Зајечара?“, објављене у уторак, 12. јула 2016. године,

„Пустиш га у кућу а он ти убије дете“, објављен у среду, 13. јула 2016. године, и

„Предосетио сам да је Анђа убијена“ и „Заплакао сам пре него што су јавили да је мртва!“, објављене у четвртак, 14. јула 2016. године.

Поменутим медијским садржајима, објављеним у дневном листу Ало, на најгрубљи могући начин повређен је Кодекс новинара Србије, и то одредбе 4 и 5 поглавља IV, које прописују да новинар не сме да користи узнемиравајуће садржаје који могу имати штетан утицај на децу и да је новинар дужан да поштује и штити права и достојанство жртава злочина, као и одредбе 1,2,3 и 4 Поглавља VII, које прописују да новинар мора да штити приватност, достојанство и интегритет жртава, да избегава преношење спекулација и недовољно проверљивих ставова у извештавању о несрећама и трагедијама, као и да у извештавању о догађајима који укључују лични бол и шок у свом извештавању мора да одражава дух саосећања и дискреције, али и да осигура да дете не буде угрожено или изложено ризику због објављивања његовог имена, фотографије или снимка са његовим ликом, што се десило у медијским садржајима објављеним 14. јула, у којима је на најгрубљи начин угожен малолетни брат убијене девојчице. Тим садржајима, али и текстом „Пустиш га у кућу, а он ти убије дете“ објављеним 13. јула прекршена је и тачка 7 Поглавља VI Кодекса новинара Србије, која прописује да новинар не сме да злоупотреби емоције других људи, што је у овим случајевима очигледно урађено. Такође, делом наведених медијских садржаја прекршена је и тачка 1 поглавља IV, која прописује да се новинар мора супротставити подстицању на насиље, док се тим садржајима управо подстиче на насиље злоупотребом емоција људи који огорчени злочином траже стрељање и линчовање осумњиченог.

Поменутим медијским садржајима прекршена је и тачка 2 Поглавља I, која прописује да се мора правити јасна разлика између чињеница и претпоставки и нагађања, као и тачка 3 која прописује да је новинар дужан да назначи извор, осим уколико извор не жели да буде откривен, у ком случају новинари и уредници својим професионалним ауторитетом стају иза информације коју објављују. Како је јасно на основу дугодишњег рада да новинари и уредници дневних новина Ало немају професионални ауторитет којим могу да потвде истинитост навода које објављују и да не постоји јавни интерес да поменути садржаји буду објављени, сматрам да је неопходно да Савет за штампу, као саморегулаторно тело које брине о поштовању Кодекса новинара Србије, донесе одлуку да су објављивањем наведених медијских садржаја прекршене поменуте одредбе Кодекса новинара Србије.

Са поштовањем,

Петар Јеремић

Члан Комисије за жалбе

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Невена Кривокапић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Филип Шварм, Тамара Скроза, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Марија Кордић, на седници одржаној 28.7. 2016. године, једногласно, доноси


ОДЛУКУ

Текстовима “Да могу заклала бих убицу моје Анђелине”, “Силовао девојчицу, па јој смрскао главу”, “Владица је педофил и психопата без душе”, “Малој Анђелини испали унутрашњи органи”, “Не знам штабих му урадио кад бих га срео!”, “Убица је психопата и садиста”, “Убица био свестан шта чини”, “Коју казну заслужује монструм из Зајечара”, “Пустиш га у кућу, а он ти убије дете” и “Заплакао сам пре него што су ми јавили да је мртва”, објављеним 11, 12, 13. и 14. јула 2016. године, дневни лист “Ало”

1. прекршио је тачке 2 и 3 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коменатра, претпоставки и нагађања, као и да је дужан да назначи извор информације коју преноси,

2. прекршио је тачке 1, 4 и 5 Одељка IV (Одговорност новинара), по којима новинар мора да се супротстави свима који се залажу за насиље, забрањено му је да користи непримерене, узнемиравајуће и све друге садржаје који могу имати штетан утицај на децу, а дужан је да поштује и штити права и достојанство деце, жртава злочина,

3. прекршио је тачку 7 Одељка VI (Однос према изворима информисања), по којој новинар никада не сме да злоупотреби емоције других људи и њихову недовољну способност расуђивања,

4. прекршио је и тачке 1, 2, 3 и 4 Одељка VII (Поштовање приватности), о обавези новинара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише, да треба да избегава спекулације и преношење недовољно проверљивих ставова у извештавању о несрећама и трагедијама у којима има страдалих, као и да је дужан да, у извештавању о догађајима који укључују лични бол и шок, своја питања прилагоди тако да одражавају дух саосећања и дискреције, као и да осигура да дете не буде угрожено или изложено ризику због објављивања његовог имена, фотографије или снимка са његовим ликом.

Налаже се дневним листу “Ало” да ову одлуку Комисије објави најкасније пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Петар Јеремић, члан Комисије за жалбе поднео је жалбу на основу резултата мониторинга дневних новина, који спроводи за потребе Савета. Он је закључио да је лист прекршио више тачака Кодекса новинара Србије, извештавајући о силовању и убиству трогодишње девојчице у околини Зајечара. Посебно је указао на објављивање садржаја који имају штетан утицај на децу, непоштовање приватности, достојанства и интегритета жртве, као и на обавезу новинара да осигура да дете не буде угрожено објављивањем његовог имена или лика. Јеремић је навео да управо обајвљивањем таквих садржаја угрожен малолетни брат убијене девојчице, док су текстовима злоупотребљене и емоције људи који су доживели трагедију. Злоупотребном њхових емоција, новинари таквим текстовима подстичу и на насиље, јер људи који су огорчени злочином траже стрељање и линчовање осумњиченог. Подносилац жалбе је навео и да новинар, по Кодексу има обавезу да наведе изворе, или да својим професионаллним ауторитетом стане иза информација које објављује додајући да новинари и уредници “Ало” немају професионални ауторитет којим би могли да потврде истинитост навода које објављују, да би могли да се позивају на анонимне изворе.

Редакција листа “Ало” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је у овом случају, нажалост, реч само о наставку неприхватљивог тренда да се о тешким и суровим злочинима и трагедијама, извештава без поштовања професионалних и етичких стандарда, а често и елементарне пристојности. Комисија оцењује да је силовање и убиство трогодишњег детета ужасан злочин, који је веома потресао цело друштво, те да несумњиво постоји велико интересовање јавности за овај случај, али да се објављивање морбидних детаља о начину убиства и стању тела, ни на који начин не доприноси бољем информисању читалаца, а вређа се достојанство и интергитет жртве, наноси додатна бол њеној породици и узнемиравају читаоци, укључујући и малолетнике, којима је лист доступан. Комисија сматра неприхватљивим и супротним Кодексу новинара, сваки говор мржње и подстицање насиља, па и када је реч о осумњиченом за овако тежак злочин.

Комисија је такође упозната и са саопштењем повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуба Шабића, који је покренуо надзор у Министарству унутрашњих послова у вези са „цурењем“ података о овом случају. Повереник је том приликом утврдио да “у медијима објављени, најделикатнији, изузетно мучни наводи о до детаља ‘прецизним’ изјавама окривљеног о начину извршења кривичног дела, о начину прикривања тела жртве након извршења кривичног дела, те о наводној садржини обдукционог налаза или психијатријског вештачења, немају основ у службеној документацији органа, односно од ње се разиликују у веома великој мери или у потпуности. Чланови Комисије нису могли да се упуштају у оцене да ли су медији “слепо” веровали некредибилним изворима, или су свесно објављивали нетачне и непроверене информације, али је, на основу, саопштења повереника, несумњиво да су наводна сазнања из истраге неистинита, што прекршај Кодекса новинара чини још тежим.

Комисија за жалбе поново подсећа новинаре и уреднике да их Кодекс обавезује да посебно обазриво извештавају о оваквим трагедијама, поштујући и достојанство жртве и бол породице, и не покушавајући да злоупотребе њихове емоције и немогућност да у тој ситуацији јасно расуђују.

Чланови Комисије нарочито апелује на полицију и тужилаштво да, посебно када је реч о злочинима који добоко потресају јавност, одреде особе које ће медијима давати информације, како би се избегло спекулисање, нагађање и објављивање нетачних информација.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је “Ало” прекршио Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.

 

Београд, 28.7.2016.

Председавајући
Стојан Марковић