Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Петар Јеремић против дневног листа Српски телеграф

Жалба решена: прекршај кодекса
Петар Јеремић
Српски телеграф
Штампано издање
05.04.2016.

Савет за штампу

Комисија за жалбе

Поштовани,

На основу члана 3, став 6 Пословника о раду Комисије за жалбе, подносим жалбу на текстове објављене у дневном листу „Српски телеграф“ и то:

„Ухапшен муж убијене певачице! На саслушању није ни сузу пустио! Хладан као шприцер на питања о убиству“ од 5. априла 2016. године

„Све лажи мужа убијене Јелене“ од 18. априла 2016. године

„Хапсе целу породицу Марјановић!; Хапсе све Марјановиће!?“ од 22. априла 2016. године

Ово су само неки од примера у којима су, по мом мишљењу, прекршене одредбе Кодекса новинара Србије, који се у случају убиства Јелене Марјановић крши готово свакодневно.

У текстовима се, некад директно а некад индиректно, сугерише да су за Јеленину смрт одговорни чланови породице, чиме је прекршена тачка 3 поглавља IV која прописује да се не сме кршити претпоставка невиности.

Такође, сматрам да су прекршене и одредбе 1,2 и 5 Поглавља I, које се тичу истинитости извештавања, представљања претпоставки као чињеница и неосноваих оптужби.

У готово свим текстовима медији се позивају на анонимне изворе, чије се злоупотреба прописује тачком 3 Поглавља VI Кодекса новинара Србије.

Такође, сматрам и да су прекршене тачке 1, 2 и 3 Поглавља VII које прописују поштовање права на приватност, достојанство и интегритет људи о којима се пише, преношење спекулација и недовољно проверљивих ставова у извештавању о несрећама у којима има жртава, као и обавезу новинара да своја питања у оваквим случајевима прилагоде тако да одражавају дух саосећања и дискреције.

Из мониторинга поштовања Кодекса новинара Србије који спроводим закључио сам да је у огромном већини текстова Српског телеграфа о овм случају прекршен Кодекс новинара Србије, али с обзиром на то да је немогуће да Комисија расправља о свим текстовима, молим вас да донесете свој суд о овим, које сам изабрао.

Са поштовањем,

Петар Јеремић,

Члан Комсије за жалбе

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Милева Малешић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Марија Кордић, Филип Шварм, Тамара Скроза, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 30.6. 2016. године, једногласно, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима “Ухапшен муж убијене певачице! На саслушању није ни сузу пустио! Хладан као шприцер на питања о убиству”, “Све лажи мужа убијене Јелене” и “Хапсе целу породицу Марјановић”, објављеним 5, 18. и 22. априла 2016. године, дневни лист “Српски телеграф”

1. прекршио је тачку 1, 2 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коменатра, претпоставки и нагађања, као  да не објављује неосноване оптужбе, клевете и гласине,

2. прекршио је тачку 3 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој је новинар дужан да поштује правило претпостваке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде, 

3. прекршио је тачку 3 Одељка VI (Однос према изворима информисања), по којој је кошишћење анонимних извора генерално не препоручује, осимуколико нема другог начина да се дође до информације од значаја за јавност,

3. прекршио је и тачке 1 и 2 и Одељка VII (Поштовање приватности), о обавези новара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише, као и да избегава спекулације и преношење недовољно проверљивих ставова у извештавању о несрећама и трагедијама у којима има страдалих.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Петар Јеремић, члан Комисије за жалбе Савета за штампу, поднео је жалбу на основу резултата мониторинга дневних новина, који спроводи за потребе Савета. Он је закључио да је у случају убиства певачице Јелене Марјановић у већини објављених текстова прекршен Кодекс новинара Србије, али, како Комисија не може да се изјашњава о десетинама објављених текстова, изабрао је четири, која сматра илустративним за све забележене прекршаје. Јеремић је навео да се у спорним текстовима као на могуће починице убиства указује на више чланова породице Марјановић, чиме је прекршена одредба Кодекса о обавези поштовања претпоставке невиности, као и одредба која не дозвољава изношење неоснованих оптужби и клевета. Јеремић је у жалби навео и да новинари не праве никакву разлику између преношења чињеница, претпоставки и нагађања, као и да су сви извори анонимни што је такође супротно Кодексу, који прописује да је то изузетак.

Редакција листа “Српски телеграф” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је реч само о делу од укупно више од 150 текстова које су дневне новине објавиле у току априла и маја у вези са истрагом о убиству Јелене Марјановић, те да је готово сваким текстом прекршено више тачака Кодекса. По оцени Комисије, оваква медијска кампања у већини дневних новина је до сада незабележена и њоме су померене све границе професионалних стандарда: Текстови на које се поднета жалба само су део скандалозних написа, у којима медији нису водили рачуна ни о каквим етичким правилима струке, већ су, уместо полиције и тужилаштва, “водили истрагу о убиству”, “откривали” убице и њихове мотиве. Истина је да постоји интерес јавности да се убиство што пре реши, али то не значи да новинари треба да раде посао истражних органа, тужилашта и суда. При томе је нарочито неприхватљиво да медији, кршећи претпоставку невиности, из дана у дан оптужују више људи за убиство или саучесништво у злочину.

У недостатку било каквих правих информација, преношене су најразличитја нагађања и спекулације, коришћени су готово искључиво анонимни извори, а супруг убијене жене и његова породица су оптуживани за најразличитије ствари, од којих многе немају никакве везе са убиством, нити постоји било какав јавни интерес за објављивање детеља из приватног живота породице.

 

Београд, 30.6.2016.

Председавајућа
Невена Кривокапић