Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Ивона Стојановић против дневног листа Информер

Жалба решена: прекршај кодекса
Ивона Стојановић
Информер
Штампано издање
20.05.2016.

У дневном листу „Информер“ од 20. маја 2016. године, на страни бр. 5, објављена је вест, под називом: „Бастаћ на листу ДС ставио жену, сестру, зета...“

У тексту се наводе имена кандидата за одборнике у ГО Стари град и доводе у везу са функционером ДС-а. Међу наведеним именима, налази се и моје име (Ивона Стојановић), а аутор текста устврдио је да сам ја рођена сестра извесне Иване Стојановић.

На основу овог текста, долази се до закључка да је извесна Снежана Стојановић моја мајка и да имам сестру Ивану.

Одговорно тврдим (што могу доказати и ДНК анализом) да се моја мајка зове Милица и да на жалост немам ни рођеног брата, ни рођену сестру. Такође, нисам у родбинским ни кумовским односима ни са једним чланом са листе „Чувари Старог града – Марко Бастаћ“ иако сам била кандидат за одборницу.

Сматрам да је оваквим извештавањем нанета штета мени и мојој породици, али и повређен Кодекс новинара Србије, као и професионални и етички стандарди који су њиме дефинисани.

Убеђена сам да је текстом у „Информеру“ повређен члан 1 Кодекса – истинитост извештавања. Први став овог члана каже да је „обавеза новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремени извести о догађајима од интереса за јавност“, те евидентно да се аутор текста није држао ових професионалних стандарда и да је јавности презентовао лаж.

Такође, други став истог члана Кодекса, каже да је „право медија да имају различите уређивачке концепте, али је обавеза новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања“. На основу мојих сазнања о уређивачкој политици листа „Информер“ основано сумњам да се не ради само и непровереној и нетачној информацији, него и о једној врсти политичког напада.

У вези са тим сматрам да је повређен и члан 2 Кодекса – независност од притиска. У ставу два овог члана, стоји да „економски и политички интереси издавача не смеју да утичу на уређивачку политику на начин који би имао за последицу нетачно, необјективно, непотпуно и неблаговремено информисање јавности“.

Сматрам да је упитан и члан 5 Кодекса новинара – новинарска пажња, којим се наводи да је „новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом и да не сме слепо да верује извору информација“. Јасно је да овим текстом аутор није следио истину, него сосптвене интересе или интересе које му је предочио уредник.

Напомињем да ме ниједан запослени у дневном листу „Информер“ никада није позвао и питао, зарад провере тачности информација, да ли сам са било којим кандидатом са листе „Чувари Старог града – Марко Бастаћ“, у родбинским или кумовским односима.

Аутор вести у листу „Информер“ оваквим писањем урушава мој углед и достојанство и узнемирава моју породицу и најближу околину.

Друга димензија проблема има шири контекст а односи се на урушавање новинарске професије и ширење политичке пропаганде на најпримитивнији начин.

С обзиром да сам професионално новинарка и да сам се у прошлости бавила овим послом, сматрам да је због обе димензије проблема, изузетно важно да се Савет за штампу изјасни поводом моје жалбе.

Хвала што ћете моју жалбу узети у разматрање,

Ивона Стојановић

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Милева Малешић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Марија Кордић, Филип Шварм, Тамара Скроза, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 30.6. 2016. године, једногласно, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Бастаћ на листу ДС ставио жену, сестру, зета…”, објављеним 20. маја 2016. године, дневни лист “Информер”

1. прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од инереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је и тачку 1 Одељка V (Новинарска пажња), по којој је новинар дужан да послу приступа са дужном професионалном пажњом.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ивона Стојановић поднела је жалбу Савету за штампу, јер је, како је навела, лист нетачно, у тексту који говори о томе да су одређени кандидати Демократске странке на изборима за београдску општину Стари град у родбинским везама са носиоцем листе, објавио и да је она ћерка извесне Снежане Стојановић и сестра Иване Стојановић. “Одговорно тврдим да се моја мајка зове Милица и да, нажалост, немам ни рођеног брата, ни рођену сестру. Такође, нисам у родбинским ни кумовским односима ни са једним чланом листе “Чувари Старог града – Марко Бастаћ”, иако сам била кандидат за одборницу”, истиче се, између осталог у жалби. Она је истакла и да је нико из редакције није позвао да провери информације пре објавјивања, као и да је таквим извештавањем нанета штета

Редакција “Информера” није одговорила на жалбу.

Комисија је једногласно закључила да „Информер“ није поступио у складу са Кодексом новинара, тачније са дужном професионалном пажњом, јер није проверио податке које је добио. Због тога је објављена нетачна информација, што је лако могло бити избегнуто. Ово утолико пре што је податак који је објављен већ раније јавно демантован. Комисија још једном подсећа да је обавеза новинара да све информације до којих дође добро провери пре објављивања.

 

Београд, 30.6.2016.

Председавајућа
Невена Кривокапић