Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Растислав Дурман против дневног листа Блиц

Жалба решена: прекршај кодекса
Растислав Дурман
Блиц
Штампано издање и интернет
19.04.2016.

Поштовани,

препоручујем пажњи КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ САВЕТА ЗА ШТАМПУ текст ДСС И ДВЕРИ У КАМПАЊИ БЕЗ ДИНАРА (ауторке Лане Гедошевић) објављен 19.04.2016. у штампаном и електронском издању листа БЛИЦ.

У тексту који се бави финансирањем политичких партија у предизборној кампањи дословно пише: "Завидну количину новца, скоро шест милиона динара, скупио је и ЛСВ, чији је највећи донатор ИТ фирма "Media art" из Новог Сада. Њен већински власник је Растислав Дурман, писац, уредник и сценариста."

Будући да у Новом Саду (а колико знам ни шире) не постоји друга особа која се зове Растислав Дурман (обашка писац, уредник и сценариста), дошао сам до закључка да текст мене означава као финансијера политичке странке, а да ме утисак није преварио уверили су ме и бројни позиви, као и ословљавања у личним контактима. Морам да додам да је наведена радња (финансирање партијске индустрије) не само потпуно неспојива са мојим убеђењима, него ме је објављивање текста, у најмању руку, коштало малтретмана да се темом текста у комуникацији са окружењем (и шире) бавим.

Фирми које се зову "Media Art" има неколико, с тим да иза овог имена стоји још нешто, па је пуно име фирме у којој ја јесам већински власник "Media Art Content d.o.o." која није "IT", него "предузеће за производњу медијског садржаја". Што је госпођа Гедошевић пропустила да провери, чиме је прекршен Кодекс новинара Србије бар у једној ствари (V/1. Новинар је обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом).

Да сам малициозан као што нисам, могао бих да се позовем на још неке делове кодекса (на пример VI/8. Новинар не сме међу људе уносити неоправдан страх нити уливати лажне наде - постоји сумња да се сада и остале странке надају како ће да ми узму паре пошто лепо пише у новинама да сам склон).

Отежавајућом околношћу за БЛИЦ сматрам то што није објављен деманти (иако сам на грешку упозорио мејлом истога дана, електронска пошта доле), што је моје име из електронског издања уклоњено 20. априла поподне и то тек пошто сам разговарао са особом која се представила као уредница рубрике ПОЛИТИКА и била у разговору никако непристојна, али врло арогантна.

Са поштовањем,

Растислав Дурман

На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Иван Цвејић, Златко Чобовић, Тамара Скроза, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља, Драган Ђорђевић и Владо Мареш, на седници одржаној 26. 5. 2016. године, једногласно, доноси


ОДЛУКУ

Текстом “ДСС и Двери у кампањи без динара”, објављеним 19. априла 2016. године и необјављивањем одговора на текст, дневни лист “Блиц”

1. прекршио је тачку 1 Одељка И (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој новинар поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку,

3. прекршио је и тачку 1 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да послу приступа са дужном професионалном пажњом.

Налаже се дневном листу „Блиц“ да ову одлуку објави у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Растислав Дурман, јер је у тексту погрешно наведено да је највећи донатор Лиге социјалдемократа Војводине у предизборној кампањи IT фирма „Media art“ из Новог Сада, чији је „већински власник Растислав Дурман, писац, уредник и сценариста“. Он је нагласио да је једини Растислав Дурман у Новом Саду, а да фирми са сличним називом има неколико, те да се фирма чији је он већински власник зове „Media Art Content d.o.o.“, и да „ није IT, него предузеће за производњу медијског садржаја“. „Морам да додам да је наведена радња (финансирање партијске индустрије) не само неспојива са мојим убеђењима, него ме је објављивање текста, у најмању руку, коштало малтретмана да се темом текста у комуникацији са окружењем (и шире) бавим“, наводи се, између осталог, у жалби. Дурман је додао и да истог дана упутио деманти, који није објављен, док је његово име уклоњено из текста у онлајн издању 20. априла поподне, тек након разговора са уредницом рубрике.

Редакција „Блица“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је новинарка направила пропуст, јер није добро, или није уопште, проверила о којој фирми је тачно реч, односно ко је њен власник, и тако објавила погрешну информацију. Комисија нема основа да верује да је у овом случају реч о нечем више од непажње, али много озбиљнијим проблемом сматра одлуку редакције да не објави не само никакво извињење, него ни деманти који је подносилац жалбе упутио главном и одговорном уреднику. Комисија подсећа да су медији у обавези да поштују право на одговор и да омогуће свима који су оштећени оним што су објавили да то демантују. У овом случају, „Блиц“ је ту обавезу занемарио, иако је информација коју је објавио очигледно погрешна.

Због тога је Комисија за жалбе једногласно одлучила да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.


Нови Пазар, 26.5.2016.                                                                            

Председавајућа
Невена Кривокапић