Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Геј лезбејски инфо центар против листа Вечерње новости

Жалба решена: прекршај кодекса
Геј лезбејски инфо центар
Вечерње новости
Штампано издање
18.11.2015.

Сматрамо да је текстом "Од геј брака до педофилије" Слободана Јанковића прекршен Кодекс новинара Србије. Иако је у питању изношење личног мишљења сматрамо да је објављивањем овог текста прекршен Кодекс када је у питању одговорност новинара, јер новинар се мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља. У овом случају Вечерње новости уместо да се супротставе, оне објављују овакав текст који дискриминише ЛГБТ популацију.

Такође сматрамо да су прекршени чланови Кодекса:

- Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

- Право је медија да имају различите уређивачке концепте, али је обавеза новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања.

Посебно проблематични делови су:

Међутим, ако се политичари не баве заштитом права запослених, социјално угрожених Срба, Мађара или муслимана, њих интересују гејеви, лезбијке и трансвестити. Велике корпорације и групе људи које су до пре двадесетак година и јавно сматране перверзним, стичу све већа и новија права. Једна од тих група су ЛГБТ особе.

Већ данас у појединим ЛГБТ организацијама вођство врши притисак на чланове да прихвате педофилију, тј. секс одраслих и деце (!) као нешто нормално. Прво они то треба да прихвате, да преобразе додатно своју свест, а онда да исто проповедају нама.

Предраг Аздејковић, председник Геј лезбејског инфо центра

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Златко Чобовић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 28.1. 2016. године, већином гласова доноси


ОДЛУКУ

Текстом “Од геј брака до педофилије“, објављеним 18. новембра 2015. године, у штампаном и електронском издању, дневни лист “Вечерње новости”

1. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, по којој новинар мора да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсу дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња), по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се „Вечерњим новостима“ да одлуку Комисије објави у штампаном и онлајн у року од пет дана од дана пријема одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Геј лезбејски инфо центар поднео је жалбу, сматрајући да се спорним текстом, без обзира што је реч о изношењу мишљења, дискриминише ЛГБТ популација. Као посебно проблематичне делове текста, подносилац жалбе је навео тврдње попут: „Велике корпорације и групе људи које су до пре двадесетак година и јавно сматране перверзним, стичу све већа и новија права. Једна одтих група су ЛГБТ особе“, или „Већ данас у одређеним ЛГБТ организацијама вођство врши притисак на чланове да прихвате педофилију, тј. секс одраслих и деце (!) као нешто нормално“.

Редакција „Вечерњих новости“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије закључили су да Кодекс јасно прописује да је новинарска професија неспојива са ширењем било које врсте полних, родних етничких, расних, социјалних или верских стереотипа, а да предрасуде које новинар приватно има не смеју да буду објављење ни у каквом контексту, ни отворено ни прикривено. Без обзира на то што је у овом случају реч о ауторском тексту, већина чланова Комисије сматрала је да је прекорачена граница слободе говора, односно изражавања мишљења. Тврдњама у тексту, али и самим насловом, аутор сугерише да је сексуална оријентација у директној вези са педофилијом, дакле са кривичним делом, не нудећи за то никаве доказе. У тексту се начелно говори о ЛГБТ организацијама које „врше притисак на своје чланове да прихвате педофилију“, без икаквих додатних информација које су то организације, где и како делују, чиме се практично све ЛГБТ организације доводе у везу са кривичним делом. Због тога је Комисија са осам гласова „за“, једним“против“и једним „уздржаним“ одлучила да су „Вечерње новости“ прекршиле Кодекс новинара Србије.

 

Београд, 28.1. 2016.

Председавајући
Стојан Марковић