Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Зоран Живковић против дневног листа Ало

Жалба решена: прекршај кодекса
Зоран Живковић
Ало
Штампано издање и интернет
28.12.2015.

ЖАЛБА САВЕТУ ЗА ШТАМПУ ПРОТИВ ДНЕВНОГ ЛИСТА „АЛО“

На насловној страни дневног листа Ало од 28. 12. 2015. налазе се наслови: „Акција Резач разоткрила бившег премијера“, „Живковићу 41 милион мимо закона“. Још на насловној страни ме новинар и уредник квалификују као починиоца кривичног дела, без доказа и судске пресуде. Ове квалификације илустроване су неумесним коментарима „У вину је истина“, као и мојом фотографијом преко целе насловнице где држим чашу вина.

У тексту на другој и трећој страни се понавља тврдња о мојој кривици у наднаслову - „Живковићу мимо закона 41 милион“. Иако сам листу Ало одговорио да наводи нису тачни и да је спорно Решење урађено по закону, аутор текста и уредник су тему искористили да јавност извештавају на скандалозан, неистинит начин, кршећи и Етички кодекс новинара, али и основна морална начела у складу са којима би требало да се понаша свако од нас. Као потврду оптужби да је бивши помоћник министра пољопривреде Добривоје Суџум кривично одговоран јер је злоупотребио службени положај, Ало поткрепљује изјавом неименованог извора. Дакле, за дневни лист Ало, аутора текста и уредника је неименовани извор одиграо улогу тужиоца и судије. Овим наводима укаљан је мој углед и достојанство, а насловна страна и текст јасно указују да се ради о политичком и медијском линчу иза којег највероватније стоји владајућа структура. Не треба наглашавати да, поред етички и морално проблематичног садржаја, насловна страна дневног листа Ало и текст у којем се помињем представљају школски пример манипулације и креирање афере на основу неистина и полуистина. У даљем тексту се наводе искључиво неистините информације истог неименованог извора.

Сматрам да је оваквим „извештавањем“ Ало грубо прекршио професионалне и етичке стандарде новинарске професије и новинарска начела којима се дозвољава да се преносе искључиво проверене и истините информације. Уредник и новинар дневног листа себи су доделили улоге тужиоца и судије и још на насловној страни на најпримитивнији начин тврдили да сам починио кривично дело без поштовања претпоставке невиности. Подсећам да је процедура и законитост субвенције коју сам добио више пута испитивана од стране надлежних органа и да никада није утврђена било каква противзаконита радња.

Оваквим насловним странама и текстовима озбиљно је нарушен мој углед и достојанство. Имам оправдано право да сумњам да су постојали притисци власти на медије који су истог дана водили кампању против мене и изрицали ми пресуде путем насловних страна. Додатно сам оштећен јер обављам одговорну функцију посланика у Народној скупштини Републике Србије, а овакви неосновани наводи нису увреда само за мене и моју породицу, него и за сваког ко је свој глас дао да их заступам у парламенту.

Сматрам да је оваквим медијским садржајем вишеструко повређен Кодекс новинара Србије и то поглавље И Истинитост извештавања. Обавеза новинара је да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађањима од интереса за јавност. Такође, сматрам да је повређено и поглавље IV Одговорност новинара, став 3. који гласи да је новинар дужан да поштује право претпоставке невиности и не сме никог прогласити кривим до изрицања судске пресуде. Упозоравам да је повређен и члан 6. где се наводи да новинар треба да негује културу и етику јавне речи.

Зоран Живковић,

Председник Нове странке

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Стојан Марковић, Златко Чобовић, Тамара Скрозза, Петар Јеремић,Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 28.1. 2016. године, већином гласова, доноси


ОДЛУКУ

Текстом “Живковићу 41 милион мимо закона!”, објављеним 28. децембра 2015. године, дневни лист „Ало” прекршио је тачку 3 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, по којојје новинар обавезан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривимдо изрицања судске пресуде.

Налаже се листу “Ало” да ову одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од данадостављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЗоранЖивковић поднео је жалбу Савету за штампу наводећи да га „Ало“ већ на насловној страниквалификује као починиоца кривичног дела, без доказа и судске пресуде. „Иако сам листу Алоодговорио да наводи нису тачни и да је спорно Решење урађено по закону, аутор текста и уредник сутему искористили да јавност извештавају на скандалозан, неистинит начин, кршећи и етички кодексновинара, али и основна морална начела у складу са којима би требало да се понаша свако од нас“,наведено је, између осталог у жалби. Подносилац жалбе је истакао да је оваквим извештавањемповређен његов углед и достојанство и оценио да је реч о „политичком и медијском линчу, иза којегнајвероватније стоји владајућа странка“.

Редакција листа “Ало” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије оценили су да објављеним текстом, пре свега његовом опремом прекршенеодредбе Кодекса које се односе на обавезу поштовања претпоставке невиности. Лист је,извештавајући о хапшењима у оквиру полицијске акције „Резач“, навео да је бивши заменика министрапољопривреде ухапшен због тога што је противзаконито доделио подстицајна средства винарији чијије власник Живковић, чиме је оштетио буџет Србије, уз наднаслов да је акција „разоткрила бившегпремијера“. Комисија сматра да Живковић није у праву када тврди да „Ало“ није требало да настави дапише о овој теми када им је рекао да ничег противзаконитог није било у решењу које је добила његовавинарија, односно да не представља повреду Кодекса сама уређивачка одлука да се о нечему пишеупркос томе што је један од главних актера то демантовао. Лист је пренео Живковићеву тврдњу иобјавио и друга сазнања до којих је дошао. Те информације, нису, међутим, по мишљењу члановаКомисије, саопштене у складу са Кодексом, јер се у тексту, а и у опреми текста, несумњиво сугеришечитаоцима да је Живковић одговоран за нешто незаконито. 

Због свега тога, Комисија је са девет гласова “за” и једним “против” одлучила да је “Ало” прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 

Београд, 28.1.2016.

Председавајући
Стојан Марковић