Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Завод за хитну медицинску помоћ против дневног листа Блиц

Жалба решена: прекршај кодекса
Завод за хитну медицинску помоћ
Блиц
Штампано издање
10.08.2015.

Обраћам вам се поводом текста у дневном листу Блиц од 10.08.2015. године, а под насловом "Узели дупле плате за лажне учинке" аутора С. Аничић и М. Станић. У наведеном тексту је у више наврата нарушен кодекс новинара Србије.

Наиме, у тексту се наводи да постоје неправилности у распореду смена и задужења у Заводу што демантујемо и покрепљујемо чињеницом да се распоред рада прави на месечном нивоу и представља план рада запослених у наредном периоду. Обзром да се не могу предвидети одсуства запослених због нпр. боловања, може доћи до измена у распореду у току месеца што је у оквиру Законом дозвољених процедура. Сматрам да је на овај начин нарушен принцип истинитости извештавања који обавезује новинаре да извештава тачно и објективно поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основиних стандарда новинарске професије (став 1 I одељка Кодекса) као и да је нарушен принцип у ком је новинар дужан да када је то неопходно, консултује што више извора (став 4 I одељка о истинитости извештавања).

У наставку текста се каже да "због дневних испадања из распореда се откаже цела смена". То је апсолутно неистина јер се никада од када постоји Завод за ХМП Нови Сад није догодило да нема целе смене. Тиме се не само нарушава углед једне озбиљне здравствене установе какав је Завод за ХМП Нови Сад која 365 дана у години решава ургентна стања и брине о здрављу грађана Новог Сада, већ се на врло злонамеран начин уноси паника и неоправдани страх међу грађанством да у случају потребе хитна медицинске помоћ неће бити пружена чиме је прекршен став 8 одељка IV (однос према извору информација) - новинар не сме међу људе уносити неоправдан страх.

Озбиљне оптужбе које стоје у сензационалистичком наслову текста базиране су на непровереним информацијама и неистините су јер се плате свих запослених утврђјују на основу закона о платама у државним органима и јавним службама па су тако нетачне и тврдње о у тексту наведеним висинама зарада појединих техничара и лекара. Такође су нистините и тврдње да се "прековремени сати исплаћују само миљеницима а да остали у најбољем случају могу добити слободне дане" јер се прековемени сати исплаћују свим запосленима који су их одрадили, без могућности замене за слободне дане (прекршен став 1 одељка I и став 4 одељка I).

Даље се помиње да је извор информација радник који је желео да остане анониман због страха од одмазде што је апсолутно неистина јер никад никакве одмазде према запосленима није било (нарушен став 1 одељка I кодекса).

Сматрамо да је понашањем главног уредника дневног листа Блиц прекршена и тачка 6 одељка IV кодекса новинара - одговорност новинара, у делу који се односи на поштовање права на одговор. Наиме, дана 11.08.2015. године је од стране Завода за ХМП Нови Сад упућен демант на спорни текст али исти није објављен и ако је право на објављивање одговора утврђено и чланом 83 Закона о јавном информисању и медијима.

Из свих ових разлога сматрамо да је дневни лист Блиц објављивањем нетачне и непрецизне иформације као и каснијим одбијањем да објаве исправку нарушио по више основа кодекс новинара Србије и тражимо да им се Савет за штампу изрекне адекватну меру.

У прилогу вам достављамо скениран текст дневног листа Блиц од 10.08.2015. године као и деманти на спорни текст од дана 11.08.2015. године.

Помоћник директора за правне послове

Гужвић Мирјана

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Златко Чобовић, Владимир Радомировић, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 24.9. 2015. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Необјављивањем одговора на текст „Узели дупле плате за лажне учинке“ објављеним 10. августа 2015. године, дневни лист „Блиц“ прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да негује културу и етику јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

Самим текстом нису прекршене одредбе Кодекса које се односе на обавезу објективног извештавања, консултовања више извора и забрану ширења неоправданог страха, на шта се подносилац жалбе такође жалио.

Налаже се дневном листу „Блиц“ да одлуку Комисије објави најкасније три дана од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Завод за хитну медицинску помоћ из Новог Сада, због текста којим се, како тврди подносилац жалбе, нетачно наводи да постоје неправилности у распореду смена и задужења у Заводу, па се, тако, износи и апсолутна неистина да се понекад „због дневних испадања из распореда откаже цела смена“. „Озбиљне оптужбе које стоје у сензационалистичком наслову текста базиране су на непровереним информацијама и неистините, јер се плате свих запослених утврђују на основу закона о платама у државним органима и јавним службама. Такође су нетачне и тврдње да се „прековремени сати исплаћују само миљеницима“, наведено је, између осталог, у жалби. Подносилац жалбе навео је и да је на спорни текст „Блицу“ упућен деманти, који није објављен, супротно Закону и јавном информисању и медијима.

У одговору на жалбу, адвокат листа „Блиц“ навео је да је текст написан у складу са Кодексом новинара, да је новинар имао увид у распоред смена и задужења запослених и у анонимно писмо које су запослени  у ЗЗХМП послали градоначелнику Новог Сада, а аутор је, „преко својих проверених извора“, све информације и додатно проверио. Такође, изјава особе задужене за контакте са медијима у Заводу, пренета је у целини. Кад је о необјавјивању одговора реч, адвокат је навео да одговор није био у складу са Законом, али да је, и иначе, то „предмет парничног поступка, а не поступка пред Саветом за штампу, те се подносилац жалбе неосновано позива на ту чињеницу у жалби“.

Комисија за жалбе овакво објашњење у вези са демантијем није прихватила. Обавеза објављивања одговора прописана је и Кодексом новинара, па према томе може бити разлог за подношење жалбе Савету за штампу. Комисија такође сматра да би било у складу са добром професионалном и етичком праксом да је редакција подносиоцу објаснила због чега није објавила деманти, односно да је адвокат навео због чега тачно одговор не испуњава законске услове за објављивање. У сваком случају, право на одговор, прописано Кодексом, није овога пута поштовано, због чега Комисија закључује да је „Блиц“ прекршио Кодекс.

Кад је реч о садржају самог текста, Комисија је оценила да постоји велики интерес јавности да зна како ради тако важна институција као што је Завод за хитну медицинску помоћ, као и за постојање евентуалних неправилности у раду на које указује део запослених у писму градоначелнику. Указивање на постојање проблема у Заводу не може се, по мишљењу Комисије, сматрати уношењем страха међу грађане. Такође, по оцени Комисије, не стоји ни тврдња подносиоца жалбе да новинар није консултовао више извора, јер се из текста види и да је ЗЗХМП добио прилику да одговори на неке од тврдњи из анонимног писма. Због тога је већина чланова Комисије оценила да текстом нису прекршене одредбе Кодекса на које се подосилац жалио.

Београд, 24.9.2015.

Председавајући
Владо Мареш