Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Локални антикорупцијски форум Ниш (ЛАФ) против дневног листа „Народне новине“

Жалба решена: прекршај кодекса
Локални антикорупцијски форум Ниш (ЛАФ)
Народне новине
Штампано издање
01.08.2015.

ЖАЛБА ПРОТИВ „НАРОДНИХ НОВИНА“ ЗБОГ КРШЕЊА КОДЕКСА НОВИНАРА СРБИЈЕ

Локални антикорупцијски форум Ниш (ЛАФ) подноси жалбу против нишког дневног листа „Народне новине“,због тога што су прекршиле Кодекс новинара Србије тако што су нетачно и непрецизно пренеле изјаву градоначелника Ниша, чиме су нанеле штету интегритету ЛАФ-а, а потом одбиле да објаве исправку/одговор овог аутономног градског тела.

„Народне новине“ су у двоброју од суботе- недеље 1.- 2. августа 2015. године, извештавајући са конференције за новинаре, на којој је градоначелник Зоран Перишић коментарисао захтев ЛАФ-а да функционери врате у градски буџет „функционерски додатак“; који су три године незаконито примали, у тексту под насловом „Функционерски додатак је темпирана прича“, објавиле његову изјаву: „Локални антикорупцијски форум Ниша би , заиста ,требао да се бави корупцијом у граду јер ово чиме се они баве није корупција. И неприхватљиво ми је и несхватљиво да институција која је, да подсетим , основана захваљујући овом Градском већу, јер је прошло градско веће то онемогућило , има седам особа од 11 које су у директном сукобу интереса.“.

ЛАФ је 2. августа 2015. године „Народним новинама“ упутио исправку/ одговор у којој је негирао такве, неистините тврдње. У исправци/ одговору су истовремено наведене тачне чињенице о облицима корупције, као и надлежностима и саставу ЛАФ-а.

„Народне новине“ нису објавиле ту исправку/ одговор, нити су навеле образложење за то. У телефонском разговору, обављеном 3. августа 2015., на позив координаторке ЛАФ-а Валентине Крстић, уредница ДЕСК-а „Народних новина“; Славица Стојановић је саопштила да исправка/ одговор неће бити објављена јер је „изјава градоначелника веродостојно презентована“. Додала је и да ће у случају објављивања исправке/ одговора „градоначелник поново реаговати , па потом поново ЛАФ...“;.

„Народне новине“, међутим, нису веродостојно пренеле изјаву градоначелника, који није рекао да актуелни ЛАФ има 11 чланова, од којих је седам, по његовој оцени, у сукобу интереса, већ је такав податак и оцену везао за предходни састав овог антикорупцијског тела.

Након што је оценио да захтев да функционери врате незаконито примљени новац у градски буџет не представља борбу против корупције, он је казао:

„И неприхватљиво ми је и несхватљиво да институција која је, да подсетим, основана захваљујући овом Градском већу, јер прошло Градско веће је то онемогућило, постављајући у Локални антикорупцијски форум седам особа од 11 са директним сукобом интереса. Ми смо формирали Локални антикорупцијски форум јер немамо чега да се плашимо и немамо шта да кријемо“;.

И у аутентичној изјави градоначелника Ниша, као и у његовом погрешном цитирању у „Народним новинама“;, наведени су нетачни подаци, а ЛАФ-у, као „прозваној страни“, при том је ускраћено право да у истом листу на њих одговори и изнесе тачне чињенице.

Тачни подаци су:

Актуелни Локални антикорупцијски форум Ниша је самостално и независно градско тело. Чланови ЛАФ- а раде волонтерски и за свој рад не примају накнаду из буџета. Изабрани су на јавном конкурсу, од стране независне Комисије у којој су били представници Агенције за борбу против корупције, невладиног сектора и новинарских удружења, без утицаја локалне самоуправе. Градско веће је у новембру 2013. године формално потврдило избор чланова ЛАФ-а, без дискусије о изабраним кандидатима, кроз доношење одлуке о оснивању ЛАФ-а. Ниједан члан ЛАФ-а није запослен у локалним органима јавне власти, установама и предузећима, нити је на било који други начин повезан са градским јавним сектором, институцијама и функционерима. Чланови ЛАФ-а раде у складу са мерама Локалног плана који је Скупштина града Ниша усвојила 2011. године. На јавном конкурсу изабрано је пет чланова, али ЛАФ тренутно има четири члана, пошто је један поднео оставку из личних разлога, тако да ће се „попуна“ обавити следећег месеца, на начин који прописује Локални план.

Предходни сазив ЛАФ-a (2011-2012) је имао 11 чланова, а начин њиховог избора био је другачији. Чланове тог ЛАФ-а бирао је невладин сектор (Биро за друштвена истраживања из Београда и Центар за људска права из Ниша), а у његовом саставу било је седморо чланова који су били запослени у локалном јавном сектору, пошто је један од критеријума за избор био да се у овом телу нађу и представници тог сектора које невладин сектор препознаје као људе од интегритета и борце против корупције. Агенција за борбу против корупције је 2011. године у свом мишљењу оценила да чланови ЛАФ-а, те тако ни они који су запослени у локалном јавном сектору, нису у сукобу интереса, јер je ЛАФ саветодавно тело, а не орган јавне власти који доноси одлуке.

Читаоцима „Народних новина“ је ускраћено право на овакве податке, или бар део њих. Погрешно интерпретирана изјава градоначелника у том листу створила је код њих погрешан утисак да у актуелном ЛАФ-у има 11 чланова, од којих је седам у сукобу интереса, што сматрамо неоснованом оптужбом. Истовремено, нанета је морална штета и доведен у сумњу кредибилитет нишког антикорупцијског тела, које поред осталог има задатак да се се бори против сукоба интереса, као друштвено штетног и кажњивог понашања, које регулише Закон о Агенцији за борбу против корупције.

Из свих ових разлога сматрамо да су „Народне новине“ објављивањем нетачне и непрецизне изјаве градоначелника, те каснијим одбијањем да објаве исправку/ одговор прекршиле Кодекс новинара

Србије, односно члан 6. одељкa IV „Одговорност новинара“, те тражимо да им Савет за штампу изрекне адекватну меру.

У прилогу достављамо :

- текст објављен у Народним новинама

- исправку/ одговор упућен Народним новинама

- тонски снимак

У Нишу

дана:07.08.2015

Локални антикорупцијски форум Ниш

Координаторка Валентина Крстић

Одговор листа „Народне новине“ у прилогу

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Златко Чобовић,Предраг Аздејковић, Стојан Марковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 31.8. 2015. године, већином гласова изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Необјављивањем одговора на текст „Функционерски додатак је темпирана прича”, објављеним 1. августа 2015. године, дневни лист “Народне новине” прекршио је тачку 6,  Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије,  о обавези новинара да негује етику и културу јавне речи, да поштује право на одговор, извињење и исправку и да благовремено објави одговарајућу исправку.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) из Ниша, јер су “Народне новине”, како је наведено, непрецизно пренеле изјаву градоначленика Ниша “чиме сун анеле штету интегритету ЛАФ-а”, а потом одбиле да објаве исправку, односно одговор тог тела. Извештавајући са конференције за новинаре градоначелника Зорана Перишића, који је коментарисао захтев ЛАФ-а да фунционери врате у градски буџет “функционерски додатак”, који су три године незаконито примали, “Народне новине” су, како се истиче у жалби, навеле да је Перишић рекао да је у ЛАФ-у седам од 11 чланова у директном сукобу интереса. ЛАФ је редакцији упутио одговор, који није објављен. ЛАФ је у жалби навео и да изјава градоначелника није веродостојино пренета, јер се односила на претходни, а не на садашњи сазив тог тела.

У одговору на жалбу “Народне новине”  су истакле да су изјаву разумеле тако да градоначелник говори о садашњем сазиву, али да је то могло бити исправљено да је ЛАФ у одговору редакцији “експлицитно скренуо пажњу на тај пропуст”.  ЛАФ је, међутим, то поменуо само узгед, демантујући заправо готово цео извештај са конференције за новинаре. “Новинар није дужан да проверава наводе изнете на конференцији за новинаре јавних функционера, нарочито када су у питању вредносни судови”, наглашава се у одговору “Народних новина” и додаје да одговор није објављен да би се спречила даља полемика између ЛАФ-а и градоначелника. Лист је, такође, након подношења жалбе Савету за штампу, 15.августа 2015. објавио исправку у којој наводи да је погрешно пренето да је градоначелник говорио о актуелном саставу ЛАФ-а.

Комисија за жалбе је једном од ранијих случајева већ закључила да “спречавање даље полемике” не може бити разлог за избегавање обавезе објављивања одговора, односно исправке, па су и “Народне новине” овога пута биле дужне да објаве достављени деманти ЛАФ-а.  Већина чланова Комисије сматрала је да Кодекс новинара није прекршен самим текстом, јер је оно што је градоначелник рекао недовољно јасно и може се пренети и на начин на који су то урадиле “Народне новине”, али је редакција, чак и да је сасвим тачно пренела изјаву градоначелника, имала обавезу да онима на које се информација односи дозволи да на њу одговоре, односно да оспоре њену тачност. Објављивање исправке две недеље касније, након што се ЛАФ већ обратио Савету за штампу, није довољно и не може се сматрати поступањем у складу са обавезама из Кодекса о објављивању исправки.

Због тога је Комисија за жалбе, са седам гласова “за”, једним “уздржаним” и два “против” одлучила да је прекршен Кодекс новинара Србије и “Народним новинама” изрекла јавну опомену.


Београд, 31.8.2015.

Председавајући
Владо Мареш