Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Чланице Коалиције против дискриминације против дневног листа Вечерње новости

Жалба решена: прекршај кодекса
Чланице Коалиције против дискриминације
Вечерње новости
Интернет
11.06.2015.

Жалбу подносе невладине организације чланице Коалиције против дискриминације:

1. Praxis

2. Регионални центар за мањине

3. Центар за унапређивање правних студија

4. Civil Rights Defenders

5. CHRIS - Мрежа одбора за људска права

6. Лабрис - организација за лезбејска људска права

7. Удружење студената са хендикепом

8. Gayten LGBT

Дневни лист Вечерње новости у рубрици Црна хроника у електронском издању од 11. јуна 2015. године, нагласио је националну припадност осумњичених за извршено кривично дело убиства, иако национална припадност осумњичених није у непосредној вези са врстом и природом извршеног кривичног дела. Наиме, у објављеном тексту под насловом „Разрешен злочин после 14 година – Шрафцигером убили старицу“ више пута је наглашена национална припадност извршиоца кривичног дела, наиме у тексту се наводи „Полиција разрешила злочин у престоници. Ухапшена браћа Роми...“, „Ухапшена за убиство ове старице су браћа ромске националности...“

Оваквим извештавањем повређен је Кодекс новинара Србије, део IV Одговорност новинара, члан 1, смерница 4, јер у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичени лица или жртава, помињу се само у случају када су опредељења, припадност или статус у непосредној вези с врстом и природом почињеног кривичног дела и део IV, члан 3, Новинар је дужан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде.

Када се приликом извештавања медија изричито наводи национална припадност осумњичених или извршиоца кривичног дела, битно се утиче на његов положај, али и на положај заједнице којој припада. У прилог томе говоре и бројни дискриминаторни коментари на предметни текст, који су такође објављени и додатно утичу на стварање мржње према припадницима ромске националне мањине.

Такође, сматрамо да је повређен и део V Новинарска пажња, члан 4, који наводи да новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном определјењу, језику, вери, политичком и другом мишлјењу, националном или друштвеном пореклу.

С обзиром да се ради о тешком кривичном делу, кривичном делу против живота и тела, навођење националне припадности осумњиченог може изазвати страх и нетрпељивост већинског становништва према целој мањинској групи којој осумњичени припада, у овом случају према припадницима ромске националне мањине. Овакво извештавање медија даје оправдање појединцима или групама да своје дискриминаторне активности интезивирају, дају легитимитет даљем дискриминаторном поступању. Као доказ напред наведеном јесу бројни коментари увредљивог и претећег садржаја који се односе на извршиоце кривичног дела као и на све припаднике ромске националне мањине.

Такође, Узимајући у обзир досадашњу праксу Комисије за жалбе Савета за штампу, у складу са којом се коментари читалаца на новинарске текстове објављене у интернет изадњима медија третирају како интегрални део вести, те да за њихов садржај одговорност сноси медиј који коментаре преноси, сматрамо да је дневни лист Вечерње новости прекршио професионалне и етичке принципе и стандарде садржане у Кодексу новинара Србије.

Вечерње новости су у оквиру наведеног текста објавиле и следеће коментаре читалаца:

• Ма нису то Роми, то су Цигани који убијају Србе и нико им ништа не може

• Опет ОНИ, наравно… Докле више???

• Један Ром је ухапшен и издржава казну на југу Србије, пре годину - две, где је такође сурово убио једног старца немоћног и болесног због пара, то само говори колико ми имамо проблема са Ромима, а ћути се и заташкавају ствари

Наведени коментари садрже експлицитан говор мржње према припадницима ромске националне мањине којима се подстиче дискриминација и нетрпељивост, те ствара страх, непријатељско и понижавајуће окружење које вређа достојанство читаве мањинске групе. Осим тога, посебно желимо да нагласимо да су овакви коментари на директан начин подстакнути истицањем националне припадности учинилаца кривичног дела што је такође у супротности са одредбама Кодекса.

У сличним случајевима већ је утврђивана повреда Кодекса новинара Србије од стране Вечерњих новости, па изражавамо нарочиту забринутост због чињенице да овај дневни лист наставља са праксом извештавања којом се додатно стигматизују и виктимизирају припадници ове рањиве друштвене групе.

Имајући у виду све наведено сматрамо да је дневни лист Вечерње новости прекршио Кодекс новинара Србије и позивамо Комисију за жалбе Савета за штампу да донесе одлуку којом усваја жалбу и да наложи дневном листу Вечерње новости да објави наведену одлуку, као и да донесе препоруку којом би се спречило такво извештавање убудуће.

Иванка Костић,

директорка Praxisa,

Матични број Praxisa: 17563327.

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Златко Чобовић, Тамара Скрозза, Божо Прелевић, Марија Кордић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 31.8. 2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Разрешен злочин после 14 година – Шрафцигером убили старицу”, објављеним 11.јуна 2015. године, у онлајн издању, и коментарима испод текста, дневни лист “Вечерње новости”

1. прекршио је тачку 1. Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу “Вечење новости“ да ову одлуку Комисије објави у онлајн издању, најкасније за седам дана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је Коалиција против дискриминације, коју чини осам невладиних организација, сматрајући да је Кодекс новинара прекршен тиме што је у текста, као и у наслову текста, супротно  смерницама Кодекса новинара Србије, наглашена национална припадност осумњичених за кривично дело, иако то није у непосредној вези са природом и врстом кривичног дела. Подносилац жалбе је навео и да је повређена и одредба Кодекса која се односи на претпоставку невиности. “Када се приликом извештавања медија изричито наводи национална припадност осумњичених, битно се утиче на њихов положај, али и на положај зајендице којој припадају. У прилог томе говоре и бројни дискриминаторни коментари на предметни текст, који су такође објављени и додатно утичу на стварање мржње према припадницима ромске националне мањине”, наведено је, између осталог, у жалби.

У складу са досадашњом праксом, Комисија за жалбе је закључила да је у Кодексу јасно прописано да се у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опедељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу само када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела. У овом случају национална припадност ухапшених није ни у каквој вези са природом тог дела, па није било никаквог разлога да се наводи да је реч о Ромима. Истицање те чињенице изазвало је, међутим, говор мржње у коментарима попут „Ма нису то Роми, то су Цигани који убијају Србе и нико им ништа не може“, које су „Новости“ такође објавиле.

Комисија подсећа и да је у априлу ове године већ донела исту одлуку, због готово идентичног случаја и да, на жалост, „Вечење новости“ поново на исти начин крше одредбе Кодекса новинара које се односе на забрану дискриминације, говора мржње и подстицања на насиље.  

Београд, 31.8.2015.

Председавајући
Владо Мареш