Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Мрежа Жене против насиља против дневног листа Вечерње новости

Жалба решена: прекршај кодекса
Мрежа Жене против насиља
Вечерње новости
Штампано издање
07.06.2015.

Поштовани/а,

Обраћамо вам се поводом чланка објављеног у дневном листу Вечерње новости дана 07.06.2015. године, под насловом „Жене у кругу породице побиле 98 мушкараца“. У овом новинском чланку погрешно су интерпретирани подаци МУП РС, чиме је прекршен Кодекс новинара Србије а јавност обманута.

У наслову овог чланка жене су оптужене да су убиле 98 мушких чланова породице, док се у тексту чланка наводи да су међу ових 98 убистава и убиства које су почини мушкарци . Табела коју је МУП доставио Вечерњим новостима јасно приказује да су жене починиле убиство у 22 од 98 случаја. Даље, исти нетачан податак уредник Вечерњих новости понавља у наслову табеле која прати чланак: Мушкарци које су у кругу породице убиле припаднице нежнијег пола.

На овај начин прекршен је принцип истинитости извештавања који обавезује новинара да извештава тачно и објективно поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије (поглавље I, став 1 Кодекса новинара Србије). Такође, није поштован принцип независности од притиска у чијим се смерницама истиче да наслов текста не сме бити у супротности са суштином текста (поглавље II, став 1, тачка 5 Кодекса новинара Србије). Осим тога, у наслову табеле користи се сексистичка фраза „нежнијег пола“ што је супротно принципу новинарске пажње у коме се новинари/ке обавезују на избегавање истих (поглавље V, став 4, тачка 2 Кодекса новинара Србије)...

Комплетна жалба у прилогу

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Тамара Скрозза, Божо Прелевић, Марија Кордић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 30.7.2015. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Жене у кругу породице побиле 98 мушкараца”, објављеним 7.јуна 2015. године, дневни лист “Вечерње новости”

1. прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да извештава тачно, објективно, потпуно и благовремено, поштујући право јавности да зна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је и тачку 1 Одељка II (Независност од притиска) по којој наслов текста не сме да буде у супротности са његовом суштином.

Налаже се „Вечењим новостима“ да одлуку Комисије објаве најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Савету за штампу жалбу је поднела мрежа “Жене против насиља”, наводећи да се у спорном чланку погрешно интерпретирају подаци добијени од Министарства унутрашњих послова Србије, “чиме је прекршен Кодекс новинара, а јавност обманута”. Како се наводи у жалби, у наслову текста жене су оптужене да су побиле 98 мушких чланова породице, док у тексту пише да су у тај број урачуната и убиства која су починили мушки чланови породице. Према подацима које је МУП доставио “Новостима”, а који су, на основу Закона о доступности информација од јавног значаја достављени и подносиоцима жалбе, жене су починиле 22 од укупно 98 убистава. У мрежи “Жене против насиља” оцењују да, сем изношења нетачних података, у тексту постоји и намера да се жене деградирају, која се огледа и у изјавама саговорника који тврди да се жене из користољубља служе лажима о преживљеном насиљу. Тиме су по њима, прекршене и одредбе Кодекса о новинарској пажњи, јер новинар слепо верује само једном извору. Такође, по њиховој оцени, начин на који се о овој теми извештава допиноси неразумевају феномена насиља над женама и ствара погрешну слику о њима.

Редакција “Вечерњих новости” није одговорила на жалбу.

Према мишљењу чланова Комисије за жалбе, у наслову текста наводи се нетачан податак, који није поткрепљен ни самим текстом, нити табелом у оквиру текста у којој су наведени сви случајеви породичног насиља у којем су убијени мушкарци. И у наслову текста и у наслову табеле наводи се да су свих 98 мушкараца убиле жене, иако се из  достављених података види да су убице и мушкарци, чланови породице. Оваквим нетачним насловом код читалаца се ствара утисак да жене масовно убијају своје партнере, иако то чињенице не потврђују.

Чланови Комисије сматрају да је породично насиље у којем су жртве мушкарци тема о којој се у јавности недовољно говори, те је свакако потребно писати о томе, пренети и искустава мушкараца жртава и указати на неке специфичности насиља које чине жене, што је и садржај спорног текста. О овако важној и осетљивој теми мора се, међутим, писати на основу тачно пренетих и добро протумачених података, јер је једино тако могуће читаоцима представити размере тог феномена. Овога пута то, због нетачне информације у наслову и лоше опреме текста, није био случај. Комисија је, зато, са седам гласова “за” и једним “уздржаним” одлучила да су “Вечерње новости” прекршиле Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.

Београд, 30.7.2015.

Председавајући
Владо Мареш