Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

NVO Praxis и Стална конференција ромских удружења грађана (СКРУГ) лига Рома против листа "Вечерње новости"

Жалба решена: прекршај кодекса
NVO Praxis и Стална конференција ромских удружења грађана (СКРУГ) лига Рома
Вечерње новости
Штампано издање и интернет
17.03.2015.

У дневном листу Вечерње новости у рубрици Црна хроника у штампаном издању од 17. марта 2015. године и у електронском издању листа, наглашена је национална припадност осумљиченог за извршење кривичног дела, иако национална припадност осумљиченог није у непосредној вези са врстом и природом извршеног кривичног дела.

Наиме, објављен је текст са насловом „УЖАС У СМЕДЕРЕВУ: Ром обљубио девојчицу“.

Оваквим извештавањем повређен је Кодекс новинара Србије, део IV Одговорност новинара, члан 1.

Смерница 4 наводи да у извештајима о кривичним делима,национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичени лица или жртава, помињу се само у случају када су опредељења, припадност или статус у непосредној вези с врстом и природом почињеног кривичног дела, а део IV, члан 3 гласи Новинар је дужан да поштује правило предпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде.

Када се приликом извештавања медија не поштује претпоставка невиности и када се изричито наводи национална припадност осумњиченог, битно се утиче на његов положај, али и на положај заједнице којој припада.

Након оваквог извештавања медија стиче се утисак да више није битна чињеница да је извршено кривично дело, да је објекат кривичног дела малолетно лице, већ преовладава мржња према осумљиченом, па и према свим припадницима ромске националне мањине.

Такође, сматрамо да је повређен и део V Новинарска пажња, члан 4, који наводи да новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси,полу, старости, сексуалном определјењу, језику, вери, политичком и другом мишлјењу, националном или друштвеном пореклу.

С обзиром да се ради о тешком кривичном делу, кривичном делу против полне слободе над малолетним лицем, навођење националне припадности осумљиченог може изазвати страх и нетрпељивост већинског становништва према целој мањинској групи којој осумњичени припада, у овом случају према припадницима ромске националне мањине.

Овакво извештавање медија даје оправдање појединцима или групама да своје дискриминаторне активности интензивирају, дају легитимитет даљем дискриминаторном поступању и све учињено према лицима ромске националности постаје прихватљиво већинском становништву управо зато што је „Ром обљубио девојчицу“.

У вези са горенаведеним, позивамо Комисију за жалбе Савета за штампу да донесе одлуку којом усваја жалбу и да наложи дневном листу Вечерње новости да објави наведену одлуку, као и да донесе препоруку којом би се спречило такво извештавање убудуће.

У наставку се налази линк ка наведеној вести, а у прилогу фајл са скенираним штампаним издањем и printscreen електронског издања.

Иванка Костић

Извршна директорка

Поштовани,

Поводом жалбе НВО „Праксис“ на текст објављен у Новостима 17.3.2015. године, као аутор спорног текста могу да изјавим да је у поменутом тексту, испоштована претпоставка невиности. То се види из текста „Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су Р. Б. (46) из Смедерева због основане сумње да је извршио кривично дело обљуба са дететом.“ „Он је осумњичен да је у недељу увече 12-годишњу девојчицу намамио у једну напуштену кућу у Улици Милоша Великог...“ „Осумњиченом је одређено полицијско задржавање, након чега ће бити предат вишем јавном тужиоцу у Смедереву који ће одлучити о притвору.„

Што се тиче националне припадности осумњиченог, намера није била да се истакне националност, нити да последица буде нетрпељивост и мржња према осумњиченом чије име у тексту није наведено, тако да се у односу на њега не може ни очекивати било каква нетрпељивост, мржња, или друге негативне последице након чина за који се терети. То значи да не може утицати на његов положај на негативан начин.

Такође, у тексту се не потенцира националност, она се само напомиње, нити се доводи ни на један начин у узрочно-последичну везу са могуће учињеним кривичним делом над малолетном особом.

Такође, ни на једaн начин се овај догађај не повезује са групацијом, односно припадницима ромске националне мањине, нити се она уопште помиње.

Аутор текста ни на који начин није имао намеру да увреди или дискриминише осумњиченог нити заједницу којој припада.

Уколико сматрате да су овим текстом повређена осећања ромске националне мањине и угрожен положај појединца или читаве заједнице спремно смо да објавимо извињење.

Јелена Илић

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Златко Чобовић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Божо Прелевић и Марија Кордић на седници одржаној 28.4. 2015. године, једногласно доноси

 

ОДЛУКУ

 

Текстом “Ужас у Смедереву: Ром обљубио девојчицу”, објављеним 17.марта 2015. у штампаном и 18.марта 2015. године у онлајн издању, дневни лист “Вечерње новости”

1. прекршио је тачку 1. Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу “Вечење новости“ да ову одлуку Комисије објави у најкасније у трећем броју од дана достављања одлуке, односно у року од седам дана у онлајн издању.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Жалбу Савету за штампу поднела је организација “Праxис” сматрајући да је Кодекс новинара прекршен тиме што је у тексту наглашена национална припадност осумњиченог за кривично дело, иако то није у непосредној вези са природом и врстом кривичног дела. Подносилац жалбе је навео и да је повређена и одредба Кодекса која се односи на претпоставку невиности. “Када се приликом извештавања медија не поштује претпоставка невиности и када се изричито наводи национална припадност осумњиченог, битно се утиче на његов положај, али и на положај заједнице којој припада. Овакво извештавање медија даје оправдање појединцима или групама да своје дискриминаторне активности интензивирају, дају легитимитет даљем дискриминаторном поступању и све учињено према лицима ромске националност постаје прихватљиво већинском становништву управо зато што је ‘Ром обљубио девојчицу’”, наводи се, између осталог, у жалби.

Ауторка текста навела је у одговору на жалбу да намера није била да се истакне националност , нити да последица буде нетрпељивост или мржња према осумњиченом, чије име није ни наведено у тексту, па се не може очекивати да ће текст негативно утицати на његов положај. “Такође, у тексту се не потенцира националност, она се само напомиње, нити се доводи ни на један начин у узрочно последичну везу са могуће учињеним кривичним делом над малолетном особом”, истиче се у одговору и додаје да се овај догађај ни на који начин не повезује са припадницима ромске мањине, нити се она помиње.

Чланови Комисије указали су на то да је у смерницама Кодекса новинара Србије јасно наведено да се у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опедељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу само када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела. У овом случају, и према тврдњама саме новинарке, национална припадност могућег починиоца кривичног дела није ни у каквој вези са природом тог дела, те управо због тога и није било разлога да се уопште „напомиње“ да је реч о Рому.

Комисија верује да ауторка текста, како тврди, није имала намеру да увреди или дискриминише осумњиченог или заједницу којој припада, али је, без обзира на то, закључила да су повређене одредбе Кодекса које се односе на забрану дискриминације.

О томе да ли је текстом прекршена претпоставка невиности Комисија се није изјашњавала, јер подносилац жалбе није доставио сагласност особе на коју се текст односи.

 

 

Београд, 28.4.2015.                                                                                        Председавајући

                                                                                                                        Иван Цвејић