Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Марија Стевановић против портала Infocentrala.rs

Жалба решена: нема прекршаја кодекса
Марија Стевановић
Infocentrala.rs
Интернет
27.01.2015.

Поштовани,

Обраћам Вам се као пуномоћник Марије Стевановић, а са захтевом да санкционишете објављивање Аните Ђукић као главног и одговорног уредника интернет портала Инфо централе из Јагодине.

Наиме, наведени медиј константно на свом порталу објављује информације о Марији Стевановић, као учиниоцу кривичног дела, а на основу кривичне пријаве коју је поднело НН лице, не обазирући се при том на одредбу члана 73 Закона о јавном информисању и медијима, а где је предвиђено да се нико не сме огласити за учиниоца кривичног дела без правоснажне пресуде.

На овај начин Анита Ђукић и наведени портал искоришћавају лаковреност гледаоца и слушаоца и не врше истинито, објективно и потпуно информисање, а што су у обавези у складу са цланом 47 Закона о електронским медијима.

Сматрамо да на овај начин пријављени медији не поштују ни достојанство личности а сто су у обавези у складу са одредбом члана 50 Закона о електронским медијима, као и да на овај начин и оваквим чланцима, најгрубље кршен Закон о јавном информисању и медијима а конкретно одредбу члана 9 Закона о јавном информисању јер је главни и одговорни уредник наведеног јавног гласила објавио информације о одређеном догађају као и о личности без пажње примереној околностима, без провере њеног порекла, истинитости и потпуности којим је предвиђена обавеза новинарске пажње приликом објављивања информација, као и одредбе члана 73 где је предвиђено „циљу заштите људског достојанства, као и независности, угледа и непристрасности суда или другог надлежног органа, нико се у медију не сме означити учиниоцем кажњивог дела, односно огласити кривим или одговорним пре правноснажности одлуке суда“.

Анита Ђукић је такође повредила и Кодекс новинара Србије и то, није се придржавала истинитости извештавања, није објавила ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈА, није поштовала претпоставку невиности, објавила је неосноване оптужбе, и није приступила послу са дужном новинарском пажњом.

Због свега наведеног Вас молимо да у што хитнијем року размотрите нашу пријаву и изрекнете меру забране објављивања неистинитог програмског садрзаја којим се Марија Стевановиц приказује као учинилац кривицног дела, и чиме се на најгрубљи могуци начин угрожава њено достојанство и углед, кршен Закон, као и Кодекс етике новинара.

Такође Вас и обавеставамо да наведени портал Инфо централа нема импресум, нити било какав контакт, и да је у Агенцији за привредне регистре регистрован као предузетник а не као медиј, као и да у АПР-у стоји одлука којом је одређен прекид обављања делатности од 12.2.2015. године, а да исти свеједно на одлуку и даље обавља делатности.

С постовањем,

адв. Анђелија Васић

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 28.4. 2015. године, једногласно доноси

 

ОДЛУКУ

 

Текстовима „Термоелектрана остаје без директора: “Директорка Термоелектране у Свилајнцу добила жути картон у СНС-у”, “У дебљини лима на крову ТЕ Морава нестало три милиона” и “Директорка ТЕ Морава прети забраном рада портала” , објављеним 27.јануара, 10.априла и 9. маја 2015.године портал „Инфо централа“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Жалбу Савету за штампу, у име Марије Стевановић, директорке Термоелектране у Свилајнцу поднела је адвокатица Анђелија Васић. У жалби је наведено да су обављеним текстовима, уз више законских одредби, прекршене и одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања, односно на објављивање неоснованих оптужби, претпоставку невиности и новинарску пажњу, као и да медиј није објавио извор информације. Како се истиче, портал “Инфо централа” “константно објавјује информације о Марији Стевановић, као учиниоцу кривичног дела, а на основу кривичне пријаве коју је поднело НН лице”, као и да на овај начин портал и његова уредница“искоришћавају лаковерност гледалаца и слушалаца и не врше истинито, објективно и потпуно информисање”, на шта их обавезује закон.

Редакција “Инфо централе” није одговорила на жалбу.

Комисија за жалбе није разматрала наводе који се односе на евентуално кршење закона, будући да то излази из оквира њене надлежности. У тексту жалбе није наведено чиме је прекршен Кодекс у текстовима “Термоелектрана остаје без директора”, у којем се преносе информације изнете на седници Колегијума ТЕНТ-а, као и у тексту “Директорка термоелектране у Свилајнцу добила жути картон у СНС-у”, у којем се преноси незванична информација да је Марија Стевановић суспендована у странци, али и да је она то демантовала. У тексту којим је, по оцени подносиоца жалбе, прекршена претпоставка невиности и изнете неосноване оптужбе, не наводе се имена особа против којих је поднета кривична пријава због злоупотребе службеног положаја, већ само иницијали. Истина, на основу осталих информација из текста вероватно је могуће закључити о коме је реч, али без обзира на то, није прекршена претпоставка невиности, која је Кодексом дефинисана тако да “новинар не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде”.

Комисија подсећа и на то да је право на приватност јавних личности, а посебно носилаца јавних функција сужено у односу на остале грађане, тако да они морају бити спреми да “истрпе” и појачано интересовање јавности за оно што раде.

Комисија такође указује и да новинари морају бити опрезни када преносе кривичне пријаве НН лица, јер онда није јасно колико је оно што је наведено у пријави релавантно, али у поступку “Инфо централе” ипак не види другу намеру сем жеље да упозна јавност са могућим злоупотребама у термоелектрани.

Због свега наведног, Комисија је једногласно одлучила да “Инфо централа” није прекршила Кодекс новинара Србије.

 

 

Београд, 28.4.2015.                                                                           Председавајући

                                                                                                             Иван Цвејић