Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Иванчица Марковић против дневног листа "Вечерње новости"

Жалба решена: прекршај кодекса
Иванчица Марковић
Вечерње новости
Штампано издање
25.03.2015.

Поштовани,

Обраћам вам се поводом данашњег текста објављеног у дневном листу „Вечерње новости“.

На страни 13, под насловом „Марковић хтео да се уклоне убице Ћурувије“, објављен је факсимил оптужнице у којој нису заштићени подаци мог супруга Радомира Марковића, као ни чланова његове породице.

Наиме, објављен је јединствени матични број мог супруга, што је, како наводи Повереник за информације од јавног значаја, противно међународним елементарним стандардима заштите података о личности и одредбама чл. 8. нашег Закона о заштити података о личности.

Поред тога, а без икакве потребе (јер ни син ни ја нисмо обухваћени оптужницом), наведено је и имовинско стање породице мог сина и мене - адресе на којима станујемо, регистарски бројеви аутомобила и износ уштеђевине. Објављивањем ових информација мом сину, његовој супрузи, њиховој малолетној деци и мени угрожена је безбедност и повређено је право на приватност.

Вас као еснафско удружење молим да осудите овај гест „Вечерњих новости“ и јавно подсетите њихове новинаре да се придржавају Кодекса новинара Србије.

Наведеним текстом повређено правило IV/3 о претпоставци невиности, пошто су оптужени у том поступку названи убицама, те је за мог супруга децидно речено и да је наручилац висе убистава.

Надаље, тим текстом је повређено и правило VII/1 Етичког кодеска новинара Србије на поштовање приватности, како мог супруга, тако и мене и мог сина, као што сам горе описала.

С поштовањем,

Иванчица Марковић

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 28.4. 2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

 

Објављивањем факсимила оптужнице уз текст „Марковић хтео да се уклоне убице Ћурувије“, 25,марта, дневни лист “Вечерње новости” прекршио је тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише.

Налаже се “Вечерњим новостима” да ову одлуку објаве најкасније у трећем наредном броју од дана достављање одлуке.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Жалбу је у своје име и у име свог сина (уз његову сагласност) поднела Иванчица Марковић. Она је навела да је Кодекс прекршен тиме што, приликом обављивања оптужнице против њеног супруга, нису заштићени ни његови, ни лични подаци чланова његове породице.  Супротно Закону о заштити података о личности, објављен је матични број Радета Марковић, а осим тога, “без икакве потребе (јер ни син ни ја нисмо обухваћени оптужницом), наведено је и имовинско стање породице мог сина и мене - адресе на којима станујемо, регистарски бројеви аутомобила и износ уштеђевине. Објављивањем ових информација мом сину, његовој супрузи, њиховој малолетној деци и мени угрожена је безбедност и повређено је право на приватност“, наведено је, између осталог у жалби. Подносилац жалбе је указао и на кршење одредби о поштовању претпостваке невиности, јер се, како је наведено, оптужени у тексту називају убицама, а њен супруг наручиоцем више убистава.

„Вечерње новости“ нису одговориле на жалбу.

Комисија део жалбе који се односи на претпоставку невиности није разматрала, јер није достављена сагласност особа на које се текст односи.

Објављивањем личних података чланова Марковићеве породице „Новости“ су, по мишљењу чланова Комисије, прекршиле Кодекс, јер нису заштитите приватност особа које се помињу у документу који су објавиле. „Вечерње новости“ су морале да, пре објављивања, провере садржај текста оптужнице и да „покрију“ све наведене личне податке. Чланови Комисије верују да је у овом случају реч о превиду, односно непажњи, редакције и подсећају још једном све новинаре и уреднике да морају да воде рачуна о томе да ли су заштили личне податке  у документима које објављују.

 

Београд, 28.4.2015.                                                                               Председавајући

                                                                                                                 Иван Цвејић