Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

РТС против дневног листа "Информер"

Жалба решена: прекршај кодекса
Радио-телевизија Србије (РТС)
Информер
Штампано издање
27.03.2015.

Обраћамо вам се на основу члана 1, тачка 1 и 5 Кодекса новинара Србије, који је прекршен од стране дневних новина „Информер“ у издањима од: 27, 28, и 30. марта 2015. године.

Текстови су достављени у прилогу.

• Објављено 27. 3. 2015. године: чланак „ Астрономске плате на губитничком РТС“

Прва неистина се односи на месечна примања запослених у РТС-у „у висини од 1.500.000 динара “.

Чињеница: „ Не постоји запослени, нити сарадник РТС-а који месечно прима износ који је и приближне вредности наведеном.“

Друга неистина је везана за „ прекршајне поступке који се воде против РТС-а“.

Чињеница: редакција „Информера“ није проверила тачност тврдње ДРИ у вези са покренутим прекршајним поступцима против РТС-а. Прекршајни поступци су ОБУСТАВЉЕНИ.

• Објављено 28. 3. 2015. чланак под насловом „Зараде на РТС до 1,5 милиона“

Поновљена је неистина о месечним зарадама до 1.500.000 динара.

Друга неистина је наведена, такође, у вези са зарадама и односи се на износ од 700.000 до 800.000 динара месечно.

Чињенице: „ Не постоји запослени , нити сарадник РТС-а који месечно прима износ који је и приближне вредности наведеном.“

Трећа неистина , објављена у истом чланку, односи се на постојање једног директора који „на основу истовременог обављања неколико послова по основу додатних уговора, добија неколико плата…“

Чињенице: Не постоје руководиоци у РТС-у који за обављање више функција примају две или више зарада. Зараде се исплаћују у складу са Законом о раду, Колективним уговором из 2006. године и интерним актима.

• Објављено 30. 3. 2015, чланак „Циркус на РТС“.

Нова неистина написана је у чланку „Циркус на РТС“: „Силне паре се троше на серијал в.д. генералног директора Николе Миркова „Забораљени умови“ и тв филмове: “Траг“ (погрешан назив за филм „Талог“ и „Без степеника“ редитеља Мишка Милојевића и Марка Новаковића.

Чињенице: У сва три случаја реч је о нискобуџетним пројектима који, узгред речено, имају више аутора него што је наведено, а Мирков, Милојевић и Новаковић нису имали никаква додатна примања, већ су радили у оквиру постојећих плата.

Скрећемо, такође, пажњу да се на више места у чланцима нетачно наводе имена пројеката и аутора. Тако се, на пример, каже да је филм „Траг“ режирао Мишко Милојевић, а реч је о филму „Талог“ снимљеном 2014. године.

Од Савета за штампу захтевамо да, на основу приложених доказа, предузме одговарајуће мере према дневним новинама „Информер“ и о томе обавести јавност.

Радио-телевизија Србије

У Београду, 31. 3. 2015. године

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 28.4. 2015. године, једногласно изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

 

Текстовима „Астрономске плате на губиташком РТС“ и „Зараде на РТС до 1.500.000“, објављеним 27. и 28. марта 2015. године. дневни лист „Информер“

1.прекршио је тачке 1, 2 и Одељка I ( Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије,  о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, као и о обавези новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања.

Комисија није успела да усагласи одлуку о томе да ли је “Информер” прекршио Кодекс новинара и текстом “Циркус на РТС”, објављеним 30.марта 2015. Потребне двотрећинске већине није било ни за одлуку да је Кодекс прекршен, ни за супротну одлуку, јер су чланови Комисије гласали 5:4.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Радио-телевизија Србије поднела је жалбу Савету за штампу због три текста, којима су, како је наведено, прекршене одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања. У жалби се прецизира да је нетачно да су месечна примања запослених “у висини од 1.500.000 динара”, односно да не постоји нико у РТС-у ко месечно прима и приближан износ, као и да нико у РТС-у не прима ни приближно “између 700 и 800 хиљада”, што је такође наведено као износ који месечно прима “један од директора”, који, наводно, добија неколико плата. У РТС-у тврде да ниједан руководилац не прима две или више плата.У жалби се истиче и да је нетачно да се против РТС воде прекршајни поступци, јер су сви обустављени. Неистините су, како се наглашава, и тврдње да се “силне паре троше на серијал в.д. генералног директора и одређене телевиyијске филмове, јер је у сва три случаја реч о нискобуџетним пројектима.

У одговору на жалбу, адвокат “Информера” истакао је да подносилац жалбе није доставио никакав доказ отоме да су наводи у текстовима неистинити и навео да је “Информер” поштовао обавезу да објективно извештава, односно да није изнео никакве оптужбе, клевете и гласине, како је наведено у жалби. У свим објављеним текстовима наведени су извори, а информације су добијене од стручњака за контролу јавних финансија – Драгана Добрашиновића и Радослава Сретеновића. Изајаву да је против бившег руководства РТС поднето више прекршајних пријава, како се наводи у одговору на жалбу,дао је директор Државне ревизорске институције Сретеновић, те нема разлога, нити могућности, да се то проверава, док се у тексту ни не наводи да су поступци у току. Чињенице из трећег текста да је су неки пројекти обустављени због недостатка новца, потврдио је главни уредник Културно-образовног програма, као и један од аутора чији је пројекат обустављен.

Комисија за жалбе сматра да подносилац жалбе РТС није у обавези да достави доказе о висини плата запослених како би оповргао тврдње “Информера”, већ је “Информер” своје тврдње требало да поткрепи доказима. Саговорници на које се адвокат позива у одговору на жалбу не износе никакве информације о висини зарада запослених, напротив, један од њих каже да те податке није успео да добије. Из одговора на жалбу, не може се закључити ни да је “Информер” тражио од РТС такве информације, односно да је покушао да провери своја сазнања о примањима руководлаца и других запослених на телевизији.

О веома високим платама појединаца на националној телевизији у јавности се већ дуже време спекулише, и према оцени чланова Комисије, то јесте тема коју новинари имају право да истраже, али се то мора радити много озбиљније и уз поштовање етичких правила професије. Нарочито када се оваква тема покреће у току конкурса за избор новог директора РТС. Овога пута текстови нису написани са довољно пажње и одговорности, пристрасни су и злонамерни. Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је објављивањем текстова „Астрономске плате на губиташком РТС“ и „Зараде на РТС до 1.500.000“, „Информер“ прекршио Кодекс новинара Србије.

Кад је реч о тексту “Циркус на РТС”, чланови Комисије имали су различита мишљења о томе да ли је Кодекс прекршен. Део чланова сматрао је да је лист поступио у складу са правилима, будући да у тексту постоји “друга страна“,  која објашњава зашто су одређени пројекти заустављени, као и да су пројекти који се реализују нискобуџетни. Остали чланови Комисије веровали су да је и овим текстом прекршен Кодекс, јер је такође пристрасан и заснован претежно на информацијама добијених из извора који следе своје личне интересе. Комисија због тога у овом случају није могла да донесе одлуку.


Београд, 28.4.2015.                                                                                    Председавајући

                                                                                                                       Иван Цвејић