Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Иницијатива младих за људска права против дневног листа "Информер"

Жалба решена: прекршај кодекса
Иницијатива младих за људска права
Информер
Штампано издање
18.02.2015.

Дана 18. фебруара 2015, дневни лист „Информер“ објавио је текст под насловом „Четворица Шиптара насмрт претукла Србина у Аустрији“ (стр. 11), а који је на насловној страни најављен са: „Злочин у Аустрији: Шиптари линчовали Србина“.

Сматрамо да су употребом израза;“Шиптари“ за Албанце прекршене одредбе Кодекса новинара Србије, и то:

Део IV (Одговорност новинара), члан 1: „Новинар је, пре свега, одговоран својим читаоцима, слушаоцима и гледаоцима. Ту одговорност не сме да подреди интересима других, а посебно интересима издавача, владе и других државних органа.

Новинар се мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља.“, где је смерницом 3 одређено: „Недопустиво је колоквијално, погрдно и непрецизно називање одређене групе“ као и:

Део V (Новинарска пажња), члан 4: „Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.“

Речи „Shqiptar“ на албанском и „Шиптар на српском немају истоветно значење, и имају различит изговор и акцентуацију. Наведена српска реч се у медијима и у јавности користи у негативном и увредљивом контексту за разлику од неутралне речи „Албанац“.

У наведеном тексту, реч је употребљена да означи Албанце који су, према писању листа „Информер“, напали етничког Србина у Аустрији и претукли га, због чега је он после неколико дана умро. У октобру 2014, „то је био нарочито осетљив период за међуетничке односе у Србији као и за односе између Србије и Албаније, „Информер“ је такође објавио текст у ком је користио увредљиву реч за Албанце и после жалбе удружења грађана Праxис и још 13 невладиних организација - Комисија за жалбе Савета за штампу је утврдила да је „Информер“ повредио Кодекс новинара.

Позивамо да Комисија за жалбе Савета за штампу донесе одлуку којом се утврђује повреда Кодекса новинара и да наложи „Информеру“ да објави извињење због коришћења погрдног и колоквијалног израза за Албанце.

Оваква одлука би била у складу са одлуком коју је Комисија за жалбе донела 25. децембра 2014, а у којој је утврђено да је „Информер“ повредио Кодекс новинара Србије користећи реч „Шиптар“, уз следеће образложење: „неспорно је да сами Албанци, или бар део њих, реч „Шиптар“ доживљавају као увреду, што би за медије морало бити довољно за избегавају употребу такве речи“.

Насловна страна „Информера“ од 18. фебурара 2015. је доступна на:

http://beta.informer.rs/stampano-izdanje/60/18-02-2015.

Прилози:

-Насловна страна Информера од 18. фебурара 2015. у .јпг формату,

-Фотографија 11. стране „Информера“ на којој је објављен текст,

-Фотографија текста.

Иницијатива младих за људска права

Анита Митић

директорка

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 25.3. 2015. године, већином гласова, изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Четворица Шиптара на смрт претукла Србина у Аустрији”, објављеним 18. фебруара 2015. године, дневни лист “Информер”

1. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара) по којој се новинар мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2.прекршио је и тачку 4. Одељка V ( Новинарска пажња), по којој новинар мора бити свестан опсаности од дискриминације коју могу да шире медији и треба да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднела је организација “Иницијатива младих за људска права”, уз сагласност грађанина албанске националности, који је навео да је “Шиптар” погрдан назив за Албанце. У жалби се такође истиче да речи “Схqиптар” на албанском и “Шиптар” на српском немају исто значење, имају различит изговор и акцентуацију. У поменутом тексту, тај израз је употребљен да означи Албанце, који су, према писању листа, напали етничког Србина у Аустрији и претукли га, због чега је, после неколико дана, умро. Подносилац жалбе се позвао и на одлуку Комисије за жалбе Савета за штампу из децембра 2014. године, када је утврђено да је употребом речи “Шиптар” прекршен Кодекс новинара Србије.

Представници “Информера” тада су тврдили да одредницу ’Шиптар’ употребљавају и сами припадници албанског народа, јер тим изразом они називају и сами себе, па самим тим ова реч и не може имати погрдно значење.

Већина чланова Комисије за жалбе сматрала је да чињеница да је спорни термин у доста кратком тексту  употребљен чак пет пута, као у у наслову текста и на насловној страни, говори о томе да „Информер“ то ради свесно и намерно, са циљем да увреди Албанце. Комисија такође указује на то да је Кодексом новинара Србије прописано да се у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска,идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичених лица и жртава, помињу само када су у непосредној вези са врстом и природом почињеног кривичног дела. У овом случају, нема доказа да је реч о етнички мотивисаном злочину, па је део чланова Комисије закључио да је Кодекс прекршен већ и тиме што је, без икаквог разлога, наведено које су националности жртва и починиоци. Употреба проблематичног, увредљивог термина у том контексту, додатно појачава уверење да је постојала намера да се припадници те нације увреде.

Део чланова Комисије сматрао је, међутим, да у овом случају, за разлику од претходног , није постојала намера да се неко увреди и да се, стога, не може говорити да је Кодекс прекршен у делу који се односи на дискриминацију.

Због свега изнетог, Комисије је са шест гласова „за“, два „против“ и једним „уздржаним“ одлучила да је „Информер“ прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 

Ниш, 25.3.2015.                                                                                         Председавајући

                                                                                                                    Иван Цвејић