Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Нишка телевизија против Градског портала 018

Жалба решена: прекршај кодекса
Нишка телевизија
Градски портал 018
Интернет
22.02.2015.

Поштовани,

текстови објављени на Градском порталу 018 23. фебруара 2015. године под насловима:“ Шта ако оштетите возило на градским ударним рупама?“ http://gradskiportal018.rs/2015/02/23/sta-ako-ostetite-vozilo-na-gradskim-udarnim-rupama/, „ТОН на Сајму туризма у Београду“ http://gradskiportal018.rs/2015/02/23/ton-na-sajmu-turizma-u-beogradu/, затим и текст од 22. фебруара „Основано Удружење говедар Заплање“ http://gradskiportal018.rs/2015/02/22/osnovano-udruzenje-govedara-zaplanje/, који је НТВ објавила 21. фебруара, као и многи други, у потпуности су преписани из истоимениних текстова са сајта Нишке телевизије ntv.rs:

http://ntv.rs/sta-ako-ostetite-vozilo-na-gradskim-udarnim-rupama-video/,

http://ntv.rs/mart-mesec-turizma-u-nisu/ ,

http://ntv.rs/osnovano-udruzenje-govedara-zaplanje-video/.

На поменутом порталу су приказане и слике Нишке телевизијe.

Такође, текст под називом „Данас је Међународни дан борбе против насиља над женама“ http://gradskiportal018.rs/2014/11/25/danas-je-medunarodni-dan-borbe-protiv-nasilja-nad-zenama/, од 25. новембра 2014, не само да је дословце преписан са портала ntv.rs, http://ntv.rs/danas-je-medunarodni-dan-borbe-protiv-nasilja-nad-zenama/, већ је претрпео недопустиве измене, у којима се истиче у два пасуса да је саговорница изјаву дала њиховом Градском порталу 018 у емисији „Хоћу да знам.

Поменута емисија „Хоћу да знам“ је, наравно, емисија Нишке телевизије, аутора Милана Стојановића.

Притом, нигде није наведено да су текстови и слике преузети, односно није наведен извор.

Сматрам да је тиме грубо прекршен Кодекс новинара Србије у делу којим се дефинишу ауторска права.

Бобан Рајковић, директор

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Владо Мареш, Златко Чобовић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 25.3.2015. године, једногласно изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима: “Данас је међународни дан борбе против насиља над женама”, “Шта ако оштетите возило на градским ударним рупама”, “ТОН на сајму туризма у Београду” и “Основано удружење говедар Заплање”, објављеним 25.новембра 2014. године, 21, 22. и 23. фебруара 2015. године, “Градски портал 018” прекршио је тачку 1. Одељка IX (Поштовање ауторства) Кодекса новинара Србије, о обавези медија и новинара да примењују важеће законодавство о заштити ауторских права и да, када добију допуштење за репородукцију из другог извора, то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Бобан Рајковић, директор Нишке телевизије навео је у жалби Савету за штампу да су текстови које је објавио “Градски портал 018” у потпуности преписани истоимени текстови Нишке телевизије.  Нигде није наведен извор, односно да су текстови преузети, а у тексту “Данас је међународни дан борбе против насиља над женама” се чак у два пасуса истуче да је саговорница дала изјаву за емисију “Хоћу да знам” “Градског портал 018”, иако је реч о емисији “Нишке телевизије”.

Редакција “Градског портала 018” није одговорила на жалбу.

Комисија је закључила да су  текстови у потпуности преписани, укјучујући и наслов, а да нити је тражена сагласност за преузимање текстова, нити је наведено да су преузети. Редакција “Градског портала 018” уопше није уважила ни ауторска права колега са телевизије, ни њихов труд да направе прилоге који су “пренети”.

Комисија за жалбе још једном подсећа све редакције да морају да поштују ауторска права својих колега и да имају обавезу да наведу извор текста који су пренели. Ово се посебно односи на редакцију „Градског портала 018”, која је већ опомињана због сличних повреда Кодекса.

 

Ниш, 25.3.2015.                                                                                  Председавајући

                                                                                                            Иван Цвејић