Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Министарство културе и информисања против дневног листа "Курир"

Жалба решена: нема прекршаја кодекса
Министарство културе и информисања
Курир
Штампано издање
25.01.2015.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ

Комисија за жалбе

РЕДАКЦИЈА ДНЕВНОГ ЛИСТА КУРИР подноси

ОДГОВОР НА ЖАЛБУ

Министарства културе и информисања од 26.01.2015.године

Са захтевом да се жалба ОДБАЦИ од стране секретара применом ћлана 5 Пословника о раду Комисије за `албе

О б р а з л о ж е њ е

Дана 26.01.2015.године, Министарство културе и информисања поднело је жалбу против дневног листа Курир. Жалба не сме бити узета у разматрање, имајући у виду Члан 3 Пословника о раду Комисије за жалбе (цитат из члана 3: жалба мора да се односи лично на подносиоца жалбе, или да је жалба поднета уз писану сагласност лица које сматра да је оштећено објављеним садржајем; ако се објављени садржај односи на малолетну особу, да је жалбу поднео родитељ или други старалац као законски заступник малолетника, или да су родитељи дали писану сагласност трећем лицу да поднесе жалбу у име малолетника).

1. Жалба се не односи лично на подносиоца жалбе - на Министарство културе и информисања.

2. Уз жалбу није приложена писана сагласност лица које је наводно оштећено садржајем објављеним у дневном листу Курир, на коју се подносилац жалбе жали.

3. Нема писане сагласности родитеља за подношење жалбе у име малолетника, а у жалби се наводи да се она односи на малолетна лица.

Како је пословником јасно прописан поступак по жалби и услови дозвољености жалбе, захтевамо да Комисија примени пословник и да се жалба одбаци.

Подсетићу вас на недавну одлуку Комисије којом је одбачена жалба невладине организације Праксис против листа Информер и сајта Телеграфа због вређања Албанаца управо због неиспуњавања услова из члана 3 (јер нису имали писано овлашћење којим се овлашћују да у име повређеног поднесе жалбу).

Верујући да ћете свакако поштовати Пословник, ипак да додамо да су примедбе изнесене у жалби Министарства неосноване. Наиме, насловна страна Курира због које је жалба поднета, ни на који начин не може да се сврста у порнографију, будући да је, према дефиницији (наведеној у Вебстеровом речнику, речнику Милана Вујаклије, речнику Оxфорд...) описивање сексуалног чина (сликом или речима) са намером да се изазове сексулано узбуђење.

Насловна страна Курира на коју је уложена жалба је илустрација за текст о елитној проституцији, односно, о политичару који одлази на оргије са својом супругом. Ни на који начин фотографија није усмерена да "сексулано узбуди" читаоца. Осим тога, не види се ни један секуслани орган, по чему би се фотографија могла сматрати порнографском: приказан је мушкарац, потпуно обучен, у оделу, и жена која му седи у крилу, у сукњи, са обнаженим грудима које су потпуно блуроване, замагљене, дакле, не виде се.

Прилажемо вам и мишљења стручњака.

Др Милица Вучуровић, која је докторирала на теми порнографија, тврди: - Насловна страница Курира није снимљена да изазове сексуално узбуђење код читаоца, нити је таквог формата. Слика је замагљена до те мере да се са сигурношћу може само рећи да она њему седи у крилу.

Адвокат Тома Фила тврди да Курир, објављивањем овакве насловне, није прекршио закон:- Нема ни говора о порнографији нити кршењу закона. Курир није открио било чији идентитет, а и фотографија није порнографска и непримерена, замагљена је и ништа се не открива.

Адвокат Драган Палибрк: - Ту нема никакве порнографије. Пријава министарства, према мом двадесетогодишњем искуству, сигурно пада на суду.

Адвокат Небојша Милосављевић:- Не виде се интимни делови тела, лица. Ово је су за правника потпуне бесмислице.

Војин Биљић

адвокат

Марија Кордић

заменик главног уредника Курира

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Предраг Аздејковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић и Божо Прелевић, на седници одржаној 26.2. 2015. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

Фотографијом уз текст „Политичар са женом ишао на оргије“, објављеном на насловној страни штампаног издања 25.јануара 2015. године, дневни лист „Курир“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднело је Министарство културе и информисања, верујући да је „Курир“ на насловној страни објавио порнографску фотографију и да је тиме повређена одредба Кодекса новинара по којој је новинару забрањено да користи непримерене, узнемиравајуће, порнографске и све друге садржаје који могу имати штетан утицај на децу. У жалби је наведено и да овакве садржаје није дозвољено објављивати ни по закону.

У одговору на жалбу редакције „Курира“ наведено је да се порнографија дефинише као „описивање сексуалног чина (сликом и речима) са намером да се изазове сексуално узбуђење“. У овом случају, реч је фотографији која је илустрација за текст о елитној проституцији, односно о политичару који са супругом одлази на оргије, а која ни на који начин није усмерена ка томе да „сексуално узбуди читаоца“. Такође, како се истиче, „на фотографији се не види ни један сексуални орган, већ су приказани потпуно обучен мушкарац и жена која му седи у крилу, у сукњи, са обнаженим грудима које су потпуно замагљене“. Приложена су и мишљења неколико адвоката који сматрају да објављена фотографија није порнографска.

Према оцени Комисије за жалбе, „Курир“ се у тексту бави озбиљном темом елитне проституције, а јавност има право да зна да постоје политичари који су у то укључени. У том контесту је, као илустрација за текст, употребљена замагљена фотографија, која по мишљењу чланова Комисије, није порнографска. Чланови Комисије сматрају да објављена фотографија није ни узмениравајућа, односно да није реч о садржају који може имати штетан утицај на децу.

Због свега наведеног, Комисија је једногласно одлучила да “Курир” није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије.

 

Београд, 26.2.2015.                                                               Председавајући

                                                                                                Иван Цвејић