Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

БИРН против дневног листа "Информер"

Жалба решена: прекршај кодекса
БИРН
Информер
Штампано издање
15.01.2015.

ЖАЛБА

Савету за штампу поводом текстова, наслова и редакцијске опреме дневног листа „Информер“ од 15.1.2015. године „Раскринкавамо: Како новинарска мафија у име ЕУ рекетира по Србији"

Полазећи од дужности новинара да следе професионалне и етичке принципе, Балканска истраживачка мрежа БИРН подноси Савету за штампу жалбу поводом текста, наслова и редакцијске опреме централног чланка насловне стране дневног листа „Информер“ од 15.1.2015. године.

У јеку јавне полемике поводом текста Балканске истраживачке мреже БИРН „Испумпавање копа и буџета“ дневни лист „Информер“ је изнео низ нетачних информација, клевета, паушалних и ничим поткрепљених оптужби, намерно или случајно превиђајући суштину теме којом смо се бавили, угрожавајући тиме наш професионални кредибилитет и лични интегритет те безбедност наших новинара.

У спорном тексту дневни лист „Информер" оптужује Балканску истраживачку мрежу БИРН за „рекетирање" државе и наводи како се ради о медијској мафији која у име ЕУ рекетира по Србији. Надаље се у овом тексту наводи: „хтели да отму 23.200.000 €, а и даље су угледни новинари и дипломате“.

Осим тога у спорном тексту „Информера“ наводи се и: „Лаже са лиценцом ЕУ: Уместо да се извини због лажи, шеф БИРН Слободан Георгијев,[...]", затим: „Како фунционише систем лажи Европске уније и њених новинара". Овиме се имплицира да су новинари БИРН-а особе које не говоре истину, да раде за туђе интересе и да се рекетирањем врше кривична дела.

Поврх свега, у спорном тексту дневног листа „Информер“ објављеном 15.1.2015. године изнета је и оптужба да су новинари Балканске истраживачке мреже БИРН корумпирани, односно да се залажу да државне послове добију одређене фирме из Европске уније. Конкретно, наводи се: „БИРН „истраживачким текстом“ уцењује владу да милионе из буџета добије фирма из ЕУ“, као и: „Балканска истраживачка мрежа БИРН напала владу јер је посао исушивања копова „Тамнава" дала „Енерготехници" за 10.4 милиона евра, а не немачко-холандском КСБ, који је тражио чак 33.6 милиона евра". На крају, читав сплет неоснованих оптужби и клевета завршава се констатацијом да „Систем ЕУ даје милионе за рад БИРН, а они онда уцењују да буџетске паре добије фирма из ЕУ".

Овим наводима, општим тоном текста и насловне стране и редакцијском опремом лист „Информер" прекршио је бројне одредбе Кодекса новинара Србије, пре свега оне које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу.

Наиме, Кодекс новинара Србије у одељку „Истинитост извештавања“ у тачки 1. прописује:

„Обавеза је новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије“.

Истовремено, у следећој тачки наводи се да је право медија да имају различите уређивачке концепте, али је обавеза новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања.

Неспорно је да БИРН и „Информер“ имају различите уређивачке политике, на шта сваки од ова два медија има право и то право и слободу дневном листу „Информер“ подносилац жалбе не оспорава. Са друге стране, дневни лист „Информер“ ни за један од навода у горепоменутом тексту не наводи чињенице, а текст је написан у форми у којој се не препознаје да ли се ради о коментару, нагађању или нечем трећем. Једино што се може препознати у тексту је сензација и некакво наводно „раскринкавање“. Надаље, Кодекс новинара Србије прописује да је са новинарством неспојиво објављивање неоснованих оптужби и клевета. Сам текст дневног листа „Информер“ од 15.1.2015. године управо је то – навођење неоснованих оптужби, клевета и гласина. Уз то, ово навођење праћено је сензационалистичком опремом текста и насловном страном.

Повод за текст који је објавио дневни лист „Информер“ је текст Балканске истраживачке мреже БИРН „Испумпавање копа и буџета“. Иако је ово неспорна чињеница, овај дневни лист ни у једном делу свог текста не преноси информације из текста већ неоснованим клеватама и оптужбама замагљује и прећуткује чињенице које су објављене а о којима јавност има право да зна. Кодекс новинара Србије у одељку који се односи на новинарску пажњу прописује:

„Прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако је њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи“.

Управо је то својим текстом дневни лист „Информер“ учинио – прећутао чињенице које су од значаја за спровођење јавне набавке за испумпавање воде из копа Тамнава и навео неистине, клевете и неосноване оптужбе на рачун аутора текста. Овиме је поред повреде Кодекса новинара Србије дневни лист „Инфорер“ угрозио интегритет и безбедност новинара Балканске истраживачке мреже БИРН а нарочито „шефа БИРН“ Слободана Георгијева. Сматрамо да је у условима буџетског дефицита и свеопштег пада животног стандарда грађана потпуно паушална и неоснована оптужба, која је притом објављена сензационалистички, да БИРН лобира за избор понуде иностраног понуђача чиме ће се оштетити ионако преоптерећени буџет Републике Србије за више десетина милиона евра истовремено и озбиљно угрођавање безбедности новинара БИРН.

Имајући у виду да се у спорном тексту ради о извештавању које на најгрублји начин крши одредбе Кодекса новинара Србије, позивамо Савет за штампу да покрене поступак у ком ће после утврђивања свих релевантних околности донети одлуку којом утврђује да је у извештавају дневног листа „Информер“ од 15.1.2015. године дошло до повреде Кодекса новинара Србије.

Прилози (3):

- Насловна страна дневног листа „Информер“ од 15.1.2015. године

- Текст дневног листа „Информер“ од 15.1.2015. године „Медијска мафија за рачун Брисела рекетира по Србији“

- Текст Балканске истраживачке мреже БИРН „Испумпавање копа и буџета“

У Београду, 21.01.2015.

Слободан Георгиев,

главни и одговорни уредник

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 26. 2. 2015. године, једногласно изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом „Хтели да отму 23.200. 000 евра, а и даље су ‘угледни новинари’ и дипломате”, објављеним 15.јануара 2015. године, дневни лист „Информер“

1.прекршио је тачке 2 и 5. Одељка I ( Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије,  о обавези новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања, као и да је са новинарством неспојиво објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Слободан Георгијев, главни и одговорни уредник Балканске истраживачке мреже БИРН, због, како је навео, “’Информер’ изнео низ  нетачних информација, клевета, паушалних и ничим поткрепљених оптужби”, чиме је угрожен  професионални кредибилитет,  лични итегритет и безбедност новинара БИРН-а. Лист је, истиче се у жалби, оптужио БИРН за “рекетирање” државе, наводећи да је реч о “медијској мафији”, која у име ЕУ, „рекетира” по Србији. У тексту се такође износе и тврдње попут: “покушали да отму 23.200.000 евра”, “лаже са лиценцом ЕУ”, “како функционише систем лажи ЕУ и њених новинара”, “чиме се имплицира да су новинари БИРН-а особе које не говоре истину , раде за туђе интересе, те да су кормпирани” и да уцењују Владу Србије да милионе из бужета добије фирма из ЕУ.

Адвокат “Информера”, у одговору на жалбу, наводи да подносилац жалбе настоји да ограничи слободу медија гарантовану законом. Он је истакао да новинар има право да истражују све околности догађаја који су од интереса за јавност, те да су се у овом слуачју о тим околностима јавно оглашавали познати политичари, а да БИРН ништа од тога није демантовао. Указује се и на то да “и по нашој судској пракси, а и по пракси Европског суда за људска права у Стразбуру, новинари нису дужни да утврђују истинитост чињеница на исти начин као и судови и државни органи, а слобода изражавања подразумева и прибегавање претеривању и провокацији”.

Комисија за жалбе је закључила да дневни лист “Информер” изнео озбиљне оптужбе против новинара БИРН-а, које није поткрепио никаквим доказима.  Сва нагађања и претпоставке у тексту  и у опреми текста представљење су као чињенице, а по одговору адвоката, чини се да су све “сумње” засноване само на оценама “одређених познатих политичара”, које “Информер” није ни проверавао. Редакција БИРН-а представљена је “као медијска мафија која рекетира за рачун Брисела”, а “Информер” ни не сматра да то треба доказати, или  јер је и из одговора на жалбу, јасно је да верују да је реч о дозвољеном “претеривању и провокацији”.

Због тога, чланови Комисије су једногласно одлучили да је „Информер“ прекршио Кодекс новинара Србије и изрекли јавну опомену.


Београд, 26.2.2015.                                                                          Председавајући

                                                                                                           Иван Цвејић